Nordea banko būsto paskolos

Nordea banko būsto paskolos logotipas

Nordea bankas siūlo kiekvienam klientui galvojančiam imti būsto kreditą, atsižvelgti į kredito pabrangimą dėl bazinės palūkanų normos pokyčių, pokyčius nekilnojamojo turto rinkoje, taip pat į prisiimtus finansinius įsipareigojimus, kurių nesilaikymas gali neigiamai paveikti Jūsų kredito istoriją, didinti skolinimosi sąnaudas, riziką netekti nuosavybės teisių į įkeistą nekilnojamąjį turtą. Imamas būsto kreditas turi būti užtikrintas bankui priimtino nekilnojamojo turto įkeitimu (hipoteka).

Nordea banko būsto paskolos
Užpildykite būsto paskolos paraišką
Pasirinkite iš kurių bankų ar unijų norite sulaukti pasiūlymų!

Bendra informacija apie Nordea būsto paskolas

 • Kredito gavėjai: asmenys, sulaukę ne mažiau kaip 18 metų.
 • Kredito valiuta: kreditas gali būti suteiktas eurais.
 • Kredito suma: kreditas būstui gali būti suteikiamas iki 85 proc. įkeičiamo turto vertės (kainos).
 • Kredito palūkanos: kredito palūkanas sudaro bazinė palūkanų norma (EURIBOR) ir maržos procentas, kurį kiekvienam klientui individualiai nustato bankas.

Nordea būsto paskolų palūkanos

 • Kintamos palūkanos pirmą kartą nustatomos išmokant kredito sutartį, o vėliau keičiamos kas 3, 6 ar 12 mėnesių, atsižvelgiant į Jūsų pasirinkto laikotarpio EURIBOR.
 • Fiksuotos palūkanos naujai pasirašomoms kredito sutartims nustatomos pasirinktinai - sutarties pasirašymo arba kredito išmokėjimo dieną ir gali būti fiksuojamos eurais – nuo 2 iki 15 m. laikotarpiui. Palūkanos nekinta iki sutarto laikotarpio pabaigos, o jam pasibaigus palūkanas vėl galima fiksuoti naujam laikotarpiui arba keisti į kintamas bazines palūkanas.

Pasirinkę fiksuotas palūkanas banke „Nordea“:

Jausitės užtikrintai, nes apsauga - tai pagrindinis kredito su fiksuota palūkanų norma privalumas. Apsidraudę nuo galimo palūkanų didėjimo ateityje būsite tikri dėl kas mėnesį mokamų įmokų dydžio - mėnesinė kredito įmoka nekis visą pasirinktą fiksavimo laikotarpį, o garantuotos stabilios įmokos leis jaustis saugiai ir užtikrintai.

Galėsite lengviau planuoti savo (šeimos) finansus - būsimų įmokų žinojimas ilgesnį laikotarpį į priekį leis lengviau kurti ateities planus, prisitaikyti atsitikus nenumatytiems atvejams (atsiradus papildomam lėšų poreikiui). Nėra sudėtinga prognozuoti savo finansus 1 metus į priekį, tačiau kur kas sunkiau, kai kalbame apie ilgesnį laikotarpį, kuriam paprastai nustatoma fiksuotų palūkanų norma – t.y. 2-15 metų.

Esant poreikiui, galima pasirinkti fiksuotų palūkanų taikymą daliai kredito: kai vienai kredito daliai būtų taikomos fiksuotos palūkanos, o kitai – kintamos.

Kredito grąžinimas

 • Linijinis būsto kredito grąžinimo metodas. Kreditas yra grąžinamas vienodomis įmokomis, o palūkanos yra mokamos už negrąžintą kredito sumą.
 • Anuiteto būsto kredito grąžinimo metodas. Kreditas ir palūkanos mokamos lygiomis įmokomis kiekvieną mėnesį.

Kredito grąžinimo atidėjimas

Kreditas ir palūkanos mokamos lygiomis įmokomis kiekvieną mėnesį. Kredito grąžinimas gali būti atidėtas laikotarpiui iki 12 mėnesių. Atidėjimo periodas skaičiuojamas nuo pirmos mokėjimo dienos. Kredito grąžinimo atidėjimas gali būti taikomas tiek kredito grąžinimo pradžioje, tiek vėliau (pvz. praėjus keliems metams nuo kredito išdavimo). Bankui turi būti pateiktas motyvuotas prašymas atidėti kredito grąžinimo terminą. Kreditas grąžinamas ir palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį (banko nustatytą dieną), remiantis kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiku.

12 žingsnių kreditui gauti

1. Paraiškos kreditui gauti ir kitų reikalingų dokumentų pateikimas Bankui

Paraišką kreditui gauti galite užpildyti Jums artimiausiame Banko padalinyje. Užpildžius paraišką, Bankui turi būti pateikiami šie Jūsų ir bendrapareiškėjo (jeigu kreipiatės kartu su kitu asmeniu – sutuoktiniu ir pan.) dokumentai:

 • Pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 • Pažyma iš darbovietės apie pastarųjų 6 mėnesių darbo užmokestį ar kiti gaunamas pajamas patvirtinantys dokumentai. Šių dokumentų galite nepateikti, jeigu duosite sutikimą gauti informaciją apie pajamas iš SODROS duomenų bazės ir Jūsų gaunamos pajamos atitiks duomenis šioje bazėje.
 • Turimų finansinių įsipareigojimų sutartys (pvz., kreditavimo, lizingo, laidavimo ir pan. sutartys).
 • Kiti, gaunamas pajamas patvirtinantys, dokumentai.

2. Įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės nustatymas

Bankui įkeičiamą turtą reikia įvertinti. Nepriklausomi turto vertintojai Bankui įkeičiamą turtą įvertina ir paruošia pilną nekilnojamo turto vertės ataskaitą per 1–5 dienas. Pateikiame Bankui priimtinų nepriklausomų turto vertintojų sąrašą.

3. Sprendimo dėl kredito suteikimo priėmimas

Išsiaiškinęs Jūsų poreikius ir suderinęs kredito sąlygas, Bankas įvertina Jūsų finansines galimybes ir priima sprendimą dėl kredito suteikimo. Apie priimtą sprendimą informuos Jus aptarnaujantis asmeninis bankininkas, o esant teigiamam Banko sprendimui dėl kredito suteikimo, jis taip pat išduos pažymą, patvirtinančią Banko sprendimą suteikti kreditą, kurioje nurodoma suteikiamo kredito suma, kredito gavėjas bei kitos kredito suteikimo sąlygos.

4. Pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymas

Pirkimo - pardavimo sutartis pasirašoma pas notarą.

Atvykus pasirašyti pirkimo - pardavimo sutarties, Jums reikės notarui pateikti šiuos dokumentus:

 • Pasą arba asmens tapatybės kortelę.
 • Pažymą apie kredito suteikimą (3 žingsnis).
 • Kiti pirkimo - pardavimo sutarties derinimo aspektai.

5. Įsigytos nuosavybės įregistravimas

 • Įsigyto turto nuosavybės teisės registruojamos atitinkamame VĮ Registrų centro padalinyje.
 • Nuosavybės teisės įregistravimui pateikiami dokumentai.
 • Nuosavybės teisės registruojamos per 10 darbo dienų.
 • Atlyginimas už įregistravimo paslaugas.

6. Kredito sutarties pasirašymas

Kredito sutartis pasirašoma banke, su Jumis iš anksto suderinus sąlygas. Taip pat atidaroma banko sąskaita ir užsakomos mokėjimo kortelės, banko „Nordea“ internetinė bankininkystė.

7. Pažymos apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamo turto registre užsakymas

Pažyma apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamo turto registre (toliau – Pažyma) yra reikalinga įkeitimo sandoriui sudaryti. Pažyma yra užsakoma pas notarą, užpildžius prašymą. Užpildyti prašymą ir sumokėti mokestį už pažymos parengimą notarui Jums pageidaujant, padės Jus aptarnaujantis asmeninis bankininkas.

8. Teismo leidimo įkeisti būstą gavimas

Apylinkės teismo leidimas įkeisti turtą reikalingas, kai įkeičiate būstą, kuris yra pripažįstamas šeimos turtu, ir kuriame gyvena nepilnamečiai vaikai. Dėl teismo leidimo reikia kreiptis į jūsų gyvenamosios vietos apylinkės teismą.

Įkeičiant tik žemės sklypą, leidimo nereikia. Jeigu esate susituokę, prašymas išduoti teismo leidimą paduodamas abiejų sutuoktinių, kaip pareiškėjų, vardu ir jų abiejų pasirašomas, išskyrus, kai sutuoktinis (pareiškėjas) pateikia kito sutuoktinio išduotą notariškai patvirtintą įgaliojimą, suteikiantį teisę pareiškėjui kreiptis į teismą dėl leidimo išdavimo.

Apylinkės teismui turi būti pateikiami reikalingi dokumentai.

Teismo leidimas įkeisti būstą yra išduodamas nemokamai.

Teismas nutartį priima per 5 dienas. Leidimas įkeisti turtą pateikiamas notarui tvirtinant įkeitimo sandorį.

9. Įkeičiamo turto draudimas

Įkeičiamas turtas (išskyrus žemę) yra apdraudžiamas atkuriamąja verte. Draudžiama visam kredito laikotarpiui nuo šių rizikų: ugnies, vandens poveikio (vandentiekio, šildymo sistemos, kanalizacijos avarijos ir pan.), trečiųjų asmenų neteisėtos veikos (padegimo, sprogimo ir kt.), stichinių nelaimių (potvynio, audros, liūties, krušos, gausaus prisnigimo, grunto nusėdimo ir pan.).

Draudžiama Banko naudai. Bankui priimtinas draudimo bendrovių sąrašo teiraukitės banko vadybininko.

10. Įkeitimo sutartis (Hipotekos sutartis)

 • Hipotekos sutartis - tai įkeitimo sutartis, kuria įkeičiamas turtas yra įkeičiamas Bankui, siekiant užtikrinti prievolės pagal kreditavimo sutartį įvykdymą, laikantis LR įstatymais nustatytų sąlygų ir tvarkos.
 • Šio sandorio sudarymu Jums pageidaujant pasirūpins asmeninis bankininkas. Jums reikės asmeniniam bankininkio pateikti reikalingus dokumentus.
 • Sandoris tvirtinamas notaro. Tvirtinant sandorį be šių aukščiau išvardintų dokumentų originalų reikės »
 • Jei esate susituokę, tvirtinant įkeitimo sandorį pas notarą dalyvauja abu sutuoktiniai.
 • Hipotekos skyriui mokami nustatyti mokesčiai.
 • Sandoris įregistruojamas Hipotekos registre.

11. Kredito išmokėjimas

Kreditas išmokamas ne anksčiau kaip kitą dieną po to, kai Bankui yra pateikiami dokumentai, įrodantys įkeičiamo turto įkeitimo įregistravimą Hipotekos registre, bei įvykdomos kitos kreditavimo sutartyje numatytos išankstinės kredito suteikimo sąlygos.

12. Pirkimo - pardavimo sutarties įsipareigojimų įvykdymo patvirtinimas

Būsto pardavėjui gavus pinigus iš Banko, Jūs kartu su pardavėju turite kreiptis į tą patį notarą, tvirtinusį pirkimo – pardavimo sandorį. Notaras patvirtins Jūsų įsipareigojimų pagal pirkimo - pardavimo sutartį visišką įvykdymą. Notariškai patvirtintą įsipareigojimų pagal pirkimo - pardavimo sutartį įvykdymą Jūs turite įregistruoti VĮ Registrų centre.

Klausimai ir atsakymai
Merida
Prieš 2 valandas

Sveiki. Galvoju apie būsto paskolą. Esam su draugu nesusituokę. Ar galima imti kartu paskolą. Bendros mūsų pajamos 950eur, bet jo kredito istorija nekokia. Ar duotų paskolą bankas?

Atsakymas į klausimą yra ruošiamas. Artimiausiu metu atsakymą pateiksime.
Aistė
Prieš 22 valandas

Sveiki. Norime imti iš banko statomojo būsto paskolą. Tiksliau jau pusė darbų nuveikta, tačiau dabar jau bankas dvejoja suteikti mums paskolą, nors pradžioje visų statybos darbų, per kelias konsultacijas, skaičiavo mūsų pajamas, įsipareigojimus ir visa kitą ir garantavo, kad paskola bus suteikta. Mes per kelis mėnesius nuveikėme tiek kiek kiek reikalavo bankas (išlieti pamatai, atliktas vertinimas). Tačiau dabar konsultantė (p.s. labai nepagarbiai elgiasi su klientu, neatsiliepia į skambučius, neatrašo į el.laiškus, susisiekia tik tada kai pati nori) teigia, kad banko taryba mus atmetė kaip per didelę riziką. Mūsų šeimos (2+1) grynosios pajamos 1100 eur. Jokiu kreditų ar lizingų (turėjom, bet grąžinom ankščiau laiko, nes taip rekomendavo ta pati konsultantė teigdama, jog taip gausim tokią sumą kurios prašome). Namo sąmata 100000, sklypo su pamatais vertė 22 000, savų lėšų turime 30 000 (juos taip pat pateikėme bankui). Prašoma suma 70 000 (30-čiai metų). Pakomentuokite situaciją, ar mes per daug norime (ir bankas mus pradžioje apgavo, nes pati konsultantė pripažino, kad jų skaičiuoklės kurios yra konsultacijų kabinete ir kažkur kitur kur viską daro jau be mūsų, skirtingai skaičiuoja paskolos dydį), ar vis dėl to konsultantė dirba neatsakingai, ir mes galime gauti prašomą sumą. Beje, prieš 5 metus jau turėjome tame pačiame banke būsto paskolą, tačiau prieš pradedant statyti namą ir prašyti paskolą mes ją grąžinome (dėl didesnės paskolos sumos kurią nurodė konsultantė).

Atsakymas į klausimą yra ruošiamas. Artimiausiu metu atsakymą pateiksime.
Mindaugas
Prieš 23 valandas

Sveiki, Domina klausimas dėl būsto paskolos. Esu 28 m vaikinas, esu likęs be abiejų tėvų globos nuo 12 m. Klausimas būtų ar galiu pretenduoti į valstybės 20 proc. paramą būstui įsgyti. Nesinuomoju jokio socialinio būsto, bet noriu įsigyti namą, ar naujos statybos butą.

Atsakymas į klausimą yra ruošiamas. Artimiausiu metu atsakymą pateiksime.
Martynas
Prieš 2 dienas

Sveiki. Norėjau paklausti, esam dviese jauna šeima. Girdėjau apie 13000 eur subsidiją iš valstybės pirmajam būstui. Toks įstatymas išties yra ar tai viskas kalbų lygyje?

Atsakymas į klausimą yra ruošiamas. Artimiausiu metu atsakymą pateiksime.
Ignė
Prieš 4 dienas

Sveiki. Su vaikinu (nesusituokę) norime imti paskolą naujos statybos jau įrengtam butui įsigyti. Esame nusižiūrėję svajonių butą, mums reikia apytiksliai 80000 eurų. Įnašą turime, todėl domina ar bankas galėtų mums suteikti panašią paskolą. Dabar dirbame naujuose darbuose jau 4 mėnesius, draugas gauna 550 į rankas aš 500, tačiau už rugsėjį jau turėtume gauti pakeltas algas, man būtų 550 į rankas draugui apie 700 eurų. Man dar netolimoje ateityje planuoja kelti dar plius 30 e. Ar bankas į tai atsižvelgia? Stažą pusė metų tikrai turime dar ir didesnį. Ar įmanoma už tokias algas gauti panašią paskolą? Ar laiduotojas gali padėti šiuo klausimu? Beje jei turto vertintojas įvertina butą didesne suma nei parduoda savininkas ar bankas gali suteikti tokiu atveju didesnę paskola? Neturime nei vaikų nei jokių kreditų istorijos. Ačiū už atsakymą

Atsakymas į klausimą yra ruošiamas. Artimiausiu metu atsakymą pateiksime.
Indrė
Prieš 7 dienas

Sveiki, kreipiuosi del busto paskolos. Su vyru gyvename ir dirbame uzsienyje jau virs 1 metu. Musu abieju menenio pajamos apie 2800e, paskolos reiktu 120000e, taciau siuo metu turime tik 6% pradinio inaso. Ar imanoma gauti paskola su ne 15% inasu? Kuris bankas butu palankiausias? Is anksto dekoju

Andrius
Prieš 6 dienas

Sveiki. Jūsų atveju gauti paskolą net ir su 15% įnašu neišeis šiuo metu. Palankiausias bankas emigrantams teliko DNB bankas. Reikalauja 30% pradinio įnašo. Yra įmanoma apsieiti be laiduotojų Lietuvoje, jeigu bankas teigiamai įvertintų. O šiaip be šio varianto telieka kredito unijos, bet palūkanos bus didesnės nei banke. Sėkmės!

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 dienas

Indre, dėkui už klausimą. Deja, bankai užsienyje dirbantiems asmenims finansuoja 50-70% paskolos sumos, tad pradinis įnašas 50% arba 30% yra privalomas. Taip pat galite kreiptis į kredito unijas. Taip pat dėkui Andriui už jo teisingą atsakymą.

Manvydas
Prieš 11 dienų

Laba diena, girdėjau jog nuo 2018 metų jaunos šeimos, ieškančios pirmųjų savo namų, gali tikėtis gauti net 15 proc. siekiantį pradinį banko įnašą už būsto paskolą vien už tai, kad ryžtasi gyventi ne sostinėje ar kitame didmiestyje. Ar Panevėžio mieste pretenduotume gauti paramą? Norėjau sužinoti kaip pretenduoti į 10 - 15proc. parama jaunoms šeimoms? Taip pat girdėjau, kad nuo 2018 metų bankai pradės imti pradinį įnašą apie 30 proc., nes jaunos šeimos gaus valstybės paramą, ar tai tiesa? Dėkoju už atsakymą

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 dienas

Manvydai, dėkui už klausimą. Taip, planai tokie yra iš valdančiųjų seime, tačiau dar niekas nėra patvirtinta. Ateinančių metų biudžetas seime turėtų būti tvirtinamas šių metų gruodžio gale. Tada ir paaiškės ar planai bus įgyvendinti.

Raminta
Prieš 13 dienų

Sveiki! Dirbu kirpeja, ir noriu pasiimti busto paskola. Girdejau, kad reikalingas testinumas, norint gauti paskola, is kur ji gauti? Ar apskritai imanoma kirpejai gauti paskola? Aciu :)

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 dienas

Raminta, dėkui už klausimą. Jeigu pajamas gaunate pagal verslo liudijimą ar indivudalią veiklą, tai turi atsispindėti žurnaluose. Turite pateikti savo pajamas ir parodyti ar jos yra pastovios. Jeigu gaunate normalų atlyginimą, tuomet situacija palankesnė. Taip pat pajamos turi būti gana aukštos dirbant verslo liudijimu. Tai labai susiję su norimo įsigyti būsto kaina. Jeigu rimtai domitės būsto paskola, rekomenduočiau nueiti į kelis bankus konsultacijai su jau preliminariu norimu įsigyti būstu ir jo kaina.

Nida
Prieš 15 dienų

Sveiki, Girdėjau, jog nuo kitų metų vasaros jaunos šeimos, ieškančios pirmųjų savo namų, gali tikėtis gauti net 15 proc. siekiantį pradinį banko įnašą už būsto paskolą vien už tai, kad ryžtasi gyventi ne sostinėje ar kitame didmiestyje. Ar tai reiškia jei nuspręstume pirkti namą už Klaipėdos, kad ir 2km už jos pvz Trušelių kaimas ar Slengių kaimas mums priklausytu ši parama? Dėkoju iš anksto už atsakymą. Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/jaunimui-viliones-padeti-isigyti-busta.d?id=75672459

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 dienas

Nida, dėkui už klausimą. Taip, jeigu tai bus Jūsų pirmas būstas, tuomet galite galvoti apie tokią paramą. Tiesiog dar nemačiau pačio įstatymo ir berods jis dar nepatvirtintas. Kai tik bus oficialiai viskas įforminta, publikuosime šį įstatymą ar jo papildymą Bankai.lt paskolų skiltyje.

Dite
Prieš 17 dienų

Sveiki, Su sužadėtiniu planuojame pirkti 3 kambarių butą Kaune senos statybos name su baldais iki 57000. Tarkime, pradinį įnašą turėtume ~ 20000, o po 1-2 metų dar turėtume apie 10000. Taip pat po 5 metų pardavus 2 kambarių butą, kuriame šiuo metu gyvena sužadėtinio buvusi žmona su sūnumi, ir kartu moką paskolą per puse, dar gautume pinigėlių. Tad iškilo 3 klausimai: 1. Kaip būna, jeigu būstą įvertina mažiau, pvz. 52000, nes juk baldai nevertinami. Tai tą skirtumą 5000 mes sumokame pardavėjui ir plius 15% nuo 52000, t.y. 7800, viso 12800, o iš banko skolinamės 44200? Kaip bankas į tai žiūri? 2. Jeigu įvertintų 57000, tiek kiek prašo pardavėjas, ar galime įnešti ne 15 %, o daugiau, pvz. 25 %? Ar nebus blogiau skaičiuojamos palūkanos? Nes pvz. Dnb skaičiuoklėje perkant 57000 būstą ir įnešant 15 %, įmant 20 metų, jeigu palūkanų norma 1,8, tai Bendra kredito kainos metinė norma: 1.89 %. O jeigu įnešant 25%, tai Bendra kredito kainos metinė norma: 1.90 %. Ar geriau perkant įnešti tik 15 %? O po metų, jeigu pasirinktume, kad kas metus perskaičiuotų palūkanas, įneštume kitą dalį sumos? 3. Mūsų situacijai esant, jeigu po metų nuo paskolos paėmimo turėtume galimybę įnešti pinigėlius, o vėliau dar kitą dalį. Ar kiekvieną syki įnešant pinigus palūkanų perskaičiavimo dieną, ar nebus taikomas koks mokestis, nesikeis palūkanų norma? Ar kitaip perskaičiuojamos palūkanos? Jeigu mes laikotarpio netrumpsime, tik įmoka mums sumažėtų. Nes realiai juk bankui sumokėtume mažiau palūkanų.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 dienas

Dite, dėkui už klausimus. Papunkčiui atsakysiu:

 1. Taip, jeigu įvertina mažesne suma negu prašo pardavėjas, tuomet tą "viršų" susimokate, o paskui nuo tos sumos, kurią įvertino mokate 15% (jeigu tik tiek bankas prašo), dažnai senos statybos butams pradinis įnašas prašomas didesnis - priklausomai nuo būsto likvidumo;
 2. Taip, galite įnešti kiek norite, tačiau nuo įnašo dydžio gali keistis sąlygos. Būna įvairiai nuo situacijos ir sumos, vienur pradinis įnašas palankiau vertinamas, kitur ne. Jeigu tie pinigai, kurių galėtumėte ir nemokėti bankui (pradinio įnašo) neuždirbs daugiau nei sumokėsite palūkanų, tuomet įneškite iš karto didesnę sumą. Tačiau svarstyčiau investuoti, kur yra saugu ir grąža didesnė nei sumokamos palūkanos. Pasverkite tai ir apgalvokite atsakingai;
 3. Mokesčiai taikomi priklausomai nuo to su kuriuo banku ir kokiomis sąlygomis pasirašysite būsto paskolos sutartį. Todėl labai svarbu pasirinkti geriausias sutarties sąlygas ir mažiausias palūkanas siūlantį banką.

Sėkmės!

Žydrūnas
Prieš 18 dienų

Sveiki, prieš keleta metų paimėm paskolą butui, bet dabar galvojame pirkti ar statyti namą ir galvojame parduoti butą ar patirsime labai didelių nuostolių gražinant paskolos likuti bankui anksčiau laiko o gal tada galimas paskolos perkėlimas į kita banką ir kokie tada bus nuostoliai. Ačiu.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 dienas

Žydrūnai, dėkui už klausimą. Nuostoliai priklausys nuo to, kokią sutartį su banku pasirašėte. Yra galimybė perkelti sutartį į kitą banką, bet jeigu galvojate pirkti ar statyti namą, tuomet kam reikalingas perkėlimas? Bet kokiu atveju visos baudos ir sąlygos yra nurodytos būsto paskolos sutartyje, kurios yra individualios. Kreipkitės į savo banko vadybininką ir išsiaiškinkite detaliau situaciją. Sėkmės!

Justas
Prieš 19 dienų

Sveiki, prieš pusantrų metų paimėm paskolą butui, bet dabar galvojame pirkti ar statyti namą, galvojame parduoti butą. Ar patirsime labai didelių nuostolių parduodant ir nutraukiant sutartį su banku? Koks mokestis valstybei yra? Jis skaičiuojamas nuo uždirbto pelno parduodant? Ačiū už atsakymą

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 dienas

Justai, dėkui už klausimą. Jeigu ėmete paskolą, tuomet turite susitarti su banku dėl pardavimo, ar jis sutiks ir kokios bus išankstinio kredito grąžinimo sąlygos. Jeigu uždirbsite iš pirkimo/pardavimo, tuomet mokėsite 15% GPM, tačiau jeigu per 2 metus nusipirksite naują būstą, tuomet mokesčio mokėti nereikės. Pasidomėkite plačiau "gpm pardavus nekilnojamą turtą".

Evaldas
Prieš 19 dienų

Sveiki, norėjau sužinoti kaip pretenduoti į 10proc. parama jaunoms šeimoms, mes turime kūdiki ir nesam susituoke, tačiau as vyras turiu 1 kamb. buta., ar galiu pretenduoti imti paskola ir gauti parama 10proc?aciu.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 dienas

Evaldai, dėkui už klausimą. Parama yra išduodama jaunoms šeimoms, kurios perka pirmąjį būstą. Tad jeigu Jūs jau turite būstą, paskolą nebus suteikiama. Išlygos šiame punkte:

Neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

sa
Prieš 21 dieną

Laba diena, kokios naujos įstatymo pataisos reglamentuoja, kad jei būstas yra ne Vilniaus mieste bankas gali finansuoti tik 80 proc. sumos? Ar yra tikimybė tokiu atveju gauti 85 proc. finansaviną, jei pajamos yra pakankamos?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 dienas

Mano žiniomis nėra įstatymo pataisų, bankas individualiai vertina ar būstas yra likvidus ir kokio dydžio finansavimą gali suteikti. Įprastai senos statybos, prastos statybos ar nepaklausiose vietose būstai finansuojami 50-80%.

Monika
Prieš 24 dienas

Laba diena, 2009m SEB banke paėmem būsto paskolą. Imant paskolą palei reikalavimus apdraudėme būstą, bankui viskas tiko pasirašėme sutartį, tačiau praėjus 8 metam pasirodo bankui nebetinka draudimo sutartis kadangi ten nėra apdraustos komunikacijos, šiandien bankas reikalauja sudaryti naują draudimo sutartį ir apdrausti komunikacijas. Ar gali jie to reikalauti, kur bankas buvo 8 metus ir kodėl anksčiau viskas tiko?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 dienas

Monika, dėkui už klausimą. Reikia vadovautis sutartimi ir ten įrašytais punktais. Realiai, būstas yra banko, tad kaip ir bankas matydamas tam tikras rizikas, gali reikalauti. Reikia skaityti ir gilintis į buvusią draudimo ir būsto paskolos sutartį.

Kristina
Prieš 28 dienas

Noriu pirkti sodybą! Dirbu kirpėja- kosmetike su individualia veikla, taip pat turiu ūkininko pažymėjimą, deklaruoju žemę, gaunu es paramą. Kokia tikimybė gauti paskola? Ar inešus kažkokį procentą paskolos dalies, galėčiau tikėtis paskolos iki 20 000 eurų?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 dienas

Kristina, dėkui už klausimą. Galimybės gauti paskolą yra, o atsakymas priklausys nuo Jūsų pajamų dydžio ir jų stabilumo. Reikalingas individualus situacijos įvertinimas. Vienintelis būdas sužinoti tiksliai yra kreiptis į TOP4 bankus ir į savo miesto kredito unijas. Sėkmės!

Valdas
Prieš 1 mėnesį

Sveiki. Ar įmanoma kaip nors gauti paskola būstui pirkti be pradinio inašo bankui? Dėkui užatsakymą ...

Greta
Prieš 26 dienas

Labas, dabar yra Rent2Buy paslauga, kurią naudoja dalis projektų vystytojų (kalbant apie naujus projektus). Tai tarsi pradinio įnašo kaupimas pirmaisiais metais - išperkamoji nuoma. Gali pasidomėti plačiau ;)

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 dienas

Valdai, dėkui už klausimą. Imant būsto paskolą pradinis įnašas yra būtinas, kitu atveju Jūs esate nepasirengęs prisiimti šio įsipareigojimo. Tai yra numatyta įstatymuose ir ne tik įstatymai, bet ir mes rekomenduojame jo laikytis, kad išvengti nenumatytų mokumo bėdų ateityje.

Arunas
Prieš 1 mėnesį

Laba diena, norėjau paklausti, ar galėčiau tikėtis banko suteikiamo kredito, namo statybai. Mano pajamos yra 650 eur į mėn. į rankas. Kreditų nėra. Namas yra 180 kvadratų. Kokią sumą skaičiuoja bankas 1 kvadratui? Ar yra galimybė tikėtis kredito? Yra įregistruoti pamatai 11 procentų registru centre.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 dienas

Arūnai, dėkui už klausimą. Viskas yra daroma šiek tiek kitaip. Visų pirma turi būti turtas įvertinta paskolos suma, kuri priklausys nuo statomo namo projekto. Tada bankas vertins ar Jūsų pajamų pakanka suteikti finansavimą Jūsų statomam namui. Tačiau 650e pajamų gali būti ir mažoka, bet vėlgi priklauso nuo sumos, kurios prašysite ir daug kitų faktorių.

Karolis
Prieš 1 mėnesį

Sveiki, planuojame imti paskola būstui įsigyti nenorime nieko brangaus, ar su nauju remontu, tiesiog norime turėti savo ir kaip norėsim, taip su laiku įsirengsim. Esame jauna šeima, auginame metukų laiko vaikutį, mūsų bendros mėnesinės pajamos yra 1400€ į rankas. Būsto kaina 20 000€ pirktumėm iš giminaičių, kurie gyvena ne Lietuvoje, reali buto kaina pagal rinką būtų kažkur +-35 000€ ar įmanoma gauti paskolą be pradinio įnašo?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 dienas

Karoli, dėkui už klausimą. Būsto paskolai yra būtinas pradinis įnašas, tačiau teoriškai jeigu su giminaičiais susitarsite ir imituosite pradinio įnašo gavimą, juolab, kad būstas yra vertas ženkliai daugiau (jeigu taip įvertins bankui tinkamas turto vertintojas) nei už jį mokėsite - tuomet galite vidiniu susitarimu, bankui nežinant susitarti taip. Bet bankas būtinai turės matyti ir privalės būti įformintas pradinis įnašas. Atkreipkite dėmesį, kad tokie veiksmai nerekomenduojami ir yra neleistini, nes pažeisite sutartį ir įstatymus.

Marius
Prieš 1 mėnesį

Sveiki, Teisę gauti valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus turi asmenys ir šeimos, kurios atitinka šiuos reikalavimus:

 1. įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:
 2. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;
 3. duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;
  • neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;

Norejau pasiteirauti kurioje vietoje parašyta, kad turiu turėti vaikų norint gauti paramą įsigijant pirmą būstą? :)

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 dienas

Mariau, dėkui už klausimą. Patikrinkite įstatymo 13 straipsnį:

 • jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių), ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs, - apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.

Paramos būstui įsigyti įstatymas.

Andrius
Prieš 1 mėnesį

Sveiki, ketinau įsigyti bustą su subsidija 10% bet SEB bankas pareiškė, kad nebeturi valstybės lėšų ir šiuo metu negali suteikti, ar yra tikimybė šiais metais gauti?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 dienas

Andriau, dėkui už klausimą. Yra daug norinčiųjų gauti paramą ir susidaro eilės, o valstybė nėra pajėgi visiems iš karto suteikti paramą. Fondas kasmet pildomas, reikia teirautis kiekviename banke, mėginti stoti į eilę. Jeigu SEB nėra, pamėginkite Swedbank ar regioninėje unijoje:

2017 metų rugsėjo 8 d. šalies savivaldybėse įrašytų į laukiančiųjų paramos būstui išsinuomoti sąrašus yra 10329 asmenys (šeimos), (per 1 savaitę sumažėjo 169 asmenimis (šeima): jaunų šeimų – 1809 (per 1 savaitę sumažėjo 33), šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių) – 984, (per 1 savaitę sumažėjo 7) likusių be tėvų globos asmenų (šeimų) – 945 (per 1 savaitę sumažėjo 11), neįgaliųjų ir asmenų sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis – 1859, (per 1 savaitę sumažėjo 23) bendrajame sąraše – 4514 (per 1 savaitę sumažėjo 94) ir socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą – 218 (per 1 savaitę sumažėjo 1).

Aliona
Prieš 1 mėnesį

Sveiki! Ar Dnb vienintelė įstaiga į kurią galima kreiptis dėl būsto paskolos, kai atlyginimas gaunamas ne eurais?

Andrius
Prieš 1 mėnesį

Sveiki.Kreiptis galima i visas,bet panasu,kad teigiamas atsakymas butu tik is DNB ir kredito uniju.

Vaidas
Prieš 1 mėnesį

Laba diena, Esu paėmęs būsto kreditą. Sutartis sudaryta fiksuotai palūkanų normai 5 metams. Palūkanų norma buvo 3,49 proc., kadangi po mėnesio baigiasi sutartis gavau iš banko pasiūlymą su sumažinta palūkanų norma 2,61 proc. Norėčiau paklausti, kokios palūkanų normos šiuo metu rinkoje, ar tai yra normalu, ar dar galima derėtis su banku?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 1 mėnesį

Vaidai, dėkui už klausimą. Palūkanų dydis priklauso individualiai. Bankų siūlomas maržas galite pasitikrinti čia:

Esant didesniam nei vidutiniam atlyginimui, turint gerą kredito istoriją, marža su kintamom palūkanom yra iki 1,6%, fiksuotos šiek tiek daugiau. Bet atvejai skirtingi, tad skiriasi ir visų sąlygos.

Odeta
Prieš 1 mėnesį

Iš tiesų visiškai neaišku kaip bankai vertina - turiu gerą kredito istoriją, niekada neturėjau jokių įsipareigojimų, skolų, net kreditinės kortelės, įmonėje dirbu beveik metai, uždirbu virš 1300 eur. į rankas ir bankai siūlo SEB 1,77, DNB 1,75, Swedbank 1,89, Nordea 1,5. Dvi draugės net su mažesnėmio dydžio paskolomis ir mažesniais DU ir taip pat su gražia kreito istorija gavo mažiau.

Ingrida
Prieš 1 mėnesį

Aš dirbu daugiau nei metus pagal neterminuotą darbo sutartį. Vyras dirba 3mėn irgi neterminuota. Abiejų pajamos gaunasi apie 850eurų į rankas. Ar yra galimybė gauti būsto paskolą? 30000eur?pradiniam įnašui turim. Ar reik, kad vyras būtų išdirbęs 6mėn ir tik tada galim tikėtis paskolos?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 1 mėnesį

Ingrida, dėkui už klausimą. Taip, turite abu būti išdirbę minimaliai po 6 mėn., tačiau galbūt Jūsų pajamų užtektų gauti tokio dydžio paskolai? Kreipkitės į bankus ir pasitarkite kaip geriau daryti, tik kalbėkite ne su vienu banku, o su TOP4 bankais. Įvertins situacija ir žinosite tiksliai. Sėkmės!

Aistė
Prieš 1 mėnesį

Sveiki! Renkamės banką būsto kreditui. Swed pasiūlė 1.89 kintamas palūkanas ir nepatarė dabar fiksuot, tik jei norėsime ateityje, DNB 1.66 kintamas ir 2.26 fiksuotas 10 metų. SEB 1.7 kintamos. Nordea net nesvarsto, nes trūksta dokumentų iš statytojo, nors kaip supratau, palūkanas duotų mažiausias. Ką rinktis? DNB neramina kainodara, o SWED ir SEB ženkliai didesnės palūkanos. Nordea duotų tikslų atsakymą maždaug po mėnesio, kai jau nebegalios kitų bankų pasiūlymai.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 1 mėnesį

Aiste, dėkui už klausimą. Iš turimų pasiūlymų tai arba SEB arba DNB. DNB minusas dėl EBIFN, o SEB Euribor yra patraukliau. Nordea manau pasiūlys apie 1,5-1,6%. Pabandykite paspausti Nordea ir greičiau gauti pasiūlymą.

Kristina
Prieš 1 mėnesį

Laba diena, norėtume imti būsto paskolą. Turime 2 mažus vaikus. Alga vyro 550e popieriuje plius komandiruotpinigiai apie 700e (toje pačioje imonėje dirba jau 4m.), aš esu vaiko priežiūros atostogose, gaunu 139e. Bėda ta, kad neturime pradinio įnašo, tačiau galime įkeisti turimą turtą, ar imanoma būtų gauti 40000e paskolą?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 1 mėnesį

Kristina, dėkui už klausimą. Jeigu neturite pradinio įnašo - neimkite pasklos. Geriau pataupykite ant pradinio įnašo ir tada svarstykite apie paskolą. Papildomo turto įkeitimas nebus naudingas finansiškai, o be to ne visi taip sutiks finansuoti. Geriau neskubėkite ir pataupykite. Gal yra galimybė parduoti turimą turtą ir tada pirkti didesnį būstą?

Odeta
Prieš 1 mėnesį

Sveiki, prieš metus domėjausi dėl būsto kredito bankuose ir konkrečiai man taikomos maržos, nes svarsčiau imti kreditą. Tuo metu paskolos neimiau, dabar jau išsirinkau būstą, bet bankai palyginti su parėjusiais metais siūlo ženkliai didesnes maržas: buvo 1,3 - dabar 1,8, dirbu toje pačioje įmonėje, gaunu didesnį DU nei pernai. Ar gali būti, kad bankai neuždirbdami iš neigiamų palūkanų kredito gavėjams didina maržas?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 1 mėnesį

Odeta, dėkui už klausimą. Būsto paskolos sąlygos priklauso ne tik nuo atlyginimo, bet ir perkamo būsto ir individualaus vertinimo. 1,3% prieš metus laiko buvo geriausia ką galėjo gauti, įprastos palūkanos buvo panašios apie 1,6-1,8%. Būsto paskola yra individualus dalykas, o bankas yra komercinis ir gali keisti sąlygas priklausomai nuo to, kokia rinkoje yra situacija. Bankai uždirba tikrai daug, net ir su mažomos EURIBOR palūkanomis.

Elvyra
Prieš 1 mėnesį

Norėčiau kartu vyru įsigyti paskolą būstui. Šiuo metu bendras mūsų atlyginimas 758 Eurų į rankas, atlyginimas tikrai didės, plius stipendija vyro 350 eur ateinančius 5 metus. Vaikų neturime. Mūsų amžius 26 metai. Jeigu, tokio atlyginimo nepakanka, ar galėtų laiduoti vienas iš tėvų? jo atlyginimas pastovus apie 3000-4000eur/men. Jam šiuo metu 52 metai. Ketiname butą pirkti apytiksliai už 67 000 Eurų, turime 10proc. pradinį inašą. Ar galėtumėte suteikti tokią paskolą? Jei taip, koks būtų paskolos išsimokėjimo terminas?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 1 mėnesį

Elvyra, dėkui už klausimą. Manau, kad Jūsų turimų pajamų turi užtekti gauti norimo dydžio paskolą ir be laiduotojo. Tik gali reikėti ne 10%, o 15 ar 20% pradinio įnašo priklausomai nuo perkamo būsto būklės, likvidumo ir pan. Terminą pasirinksite patys apie 20-25 metus.

Elė
Prieš 2 mėnesius

Laba diena, Galvoju apie būsto paskolą, norėčiau skolintis apie 50000e. Prieš tai dirbau 8 mėnesius vienoje įmonėje, tada perėjau į darbą, kur gaunu apie 500e, bet dirbu pagal terminuotą sutartį, kuri dar nebuvo pratęsta, o jos trukmė 1m. Sutartis turėtų būti pratęsta. Taip pat mokysiuosi doktorantūroje, kur 4 metus turėsiu stabilias pajamas ištisus metus. Jeigu nesuteiktų be laiduotojo, mama sutiktų laiduot. Kokios galimybės gauti tokio dydžio paskolą esant tokioms pajamoms be laiduotojo arba su juo?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 1 mėnesį

Ele, dėkui už klausimą. Nepasakėte kokios yra pajamos iš doktorantūros. Norint galvoti apie tokio dydžio paskolą rekomenduotinos pajamos yra bent 800 eur/mėn. Jeigu pajamas gaunate stabiliai galite apisieit ir be laiduotojo. Pasikalbėkite su TOP4 bankais ir išsiaiškinkite savo galimybes, pateikite jau preliminaraus norimo būsto detales (nuoroda į skelbimą).

Elė
Prieš 1 mėnesį

Is doktorantūros bus 450 eur/mėn. O terminuota sutartis neturės įtakos?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 1 mėnesį

Manau, kad susimavus doktorantūros pajamas, turimas pajamas, terminuota sutartis neturėtų būti problema. Pereikite per visus bankus, pasikalbėkite. Manau, viskas bus gerai.

Tomas
Prieš 2 mėnesius

Sveiki, alga mano nemaža. Daugiau nei 1000eu į rankas. Noriu pirkti butą, bet neturiu pradinio įnašo. Buto kaina apie 35000eu. Paėmus paskolą apie 6000eu 5 metams pradiniui įnašui. Ir paskaičiavus per būsto paskolos skaięiuoklę man duoda 35000 įvertinus, kad dar turiu paėmęs 6000eu. Ar toks variantas galimas? Ar reikėtų eiti į banką ir tartis dėl būsto pirkimo be pradinio įnašo. Ačiū

Martynas
Prieš 2 mėnesius

1) Joks bankas nefinansuos būsto pirkimo be pradinio įnašo. Tai yra nustatyta įstatymų, ir joks bankas nepažeidinės įstatymų už kuriuos gautų dideles baudas.

2) 2009 metais buvo paskelbta, kad negalima skolintis kad finansuoti pradinį įnašą, tai apima ir vartojimo paskolas.

3) Bendrai, jei negalima susitaupyti pradiniam įnašui, tuomet gal reikėtų atidėti būsto pirkimą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 1 mėnesį

Tomai, dėkui už klausimą. Jeigu neturite pradinio įnašo būsto paskolai, tuomet paskolai dar esate nepasiruošęs. Taupykite ir vertinkite atsakingai paskolos ėmimą. Tai ne juokai, vertinkite situaciją atsakingai ir nebandykite „prasukinėti” visokiais būdais ir galvoti variantų. Tiesiog, atitikite skolinimosi sąlygas. Taip apsaugosite save nuo ateityje galimai pakilusių palūkanų.

Aliona
Prieš 2 mėnesius

Laba diena! Ar normalu, kad bankas siūlo dvigubai didesnę maržą (3%) vien dėl to, kad algą gauname ne eurais (būtent tokį argumentą pateikė banko vadybininkė)?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 1 mėnesį

Aliona, dėkui už klausimą. Nuo liepos 1 d. pasikeitus būsto paskolos įstatymui, pasikeitė ir sąlygos. Taip yra dėl valiutų rizikos. Pačiau paskaitykite straipsnyje: Kodėl bankai nuo liepos 1 d. neišduos būsto paskolų užsienyje dirbantiems lietuviams?

Aliona
Prieš 1 mėnesį

Ačiū už atsakyma. Derybos beviltiškos?

Elena
Prieš 2 mėnesius

Su draugu gyvename ir dirbame Anglijoje. Nusipirkom namą Telšiuose ir jam reikia kapitalinio remonto. Mums abiems po 57 metus. Norim sužinoti ar mes gautumėm paskola Lt. namo remontui? Kokią sumą mums bankas duotų ir kokiam laikotarpiui? Ačiū.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 1 mėnesį

Elena, dėkui už klausimą. Atsižvelgiant į tai, kad Jums yra po 57 metus, rekomenduočiau pasidomėti vartojimo paskolų galimybėmis. Terminai bus įvairūs, kreipkitės į bankus ir galite pabandyti vietinę kredito uniją. 6-10% palūkanos būtų patrauklu. Sėkmės!

Darius
Prieš 2 mėnesius

Laba diena Aš su žmona planuojame pasiimti būsto paskolą, bet prieš apsilankant bankuose norėčiau trupučio pagrindinės informacijos. Esame jauna šeima, mano žmona gauna 380 eur. atskaičius mokesčius. Aš ištęstinių studijų studentas, laisvu laiku dirbu pagal individualią veiklą, o vasaros metu Danijoje dirbu sezoninį darbą. Domėjaus apie darbo tęstinumą, kiek supratau 6 mėn. toj pačioje darbovietėje. Jeigu išdirbčiau 6 ir daugiau mėn. pagal individualią veiklą ir būtų pajamos 600 eur. mėn plius žmonos 380 eur/mėn. Ar bankas atsižvelgtų į tas pajamas gautas sezono metu uzdirbtus uzsienyje? Gaunamos pajamos eurais į lietuviška saskaita virs 1000 euru.mėn. Danijoje dirbu 2 sezoną. Pajamas deklaruoju. Taip pat, kaip dėl statuso-studentas? Ačiū už atsakymus ;)

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 1 mėnesį

Dariau, dėkui už klausimą. Manau, kad Jūsų galimybė gauti paskolą yra reali, reikia viską deklaruoti ir su deklaracijomis keliauti į bankus. Pateikti vertinimui ir laukti ką pasakys. Taip pat būtų gerai jeigu prieš einant jau būtumėte išsirinkę bent preliminarų būstą, duotumėte nuorodą į skelbimą ar pan. Tada galėtų tiksliai pasakyti. Nueikite į TOP4 bankus ir pasidomėkite kokia yra dabartinė situacija pagal turimas sąlygas. Gavę atsakymus iš bankų, galite informacija pasidalinti su skaitytojais prie šio klausimo. Sėkmės!

Audrius
Prieš 2 mėnesius

Laba diena, mes perkame būstą naujos statybos name, užsirezervavome ir užstatą sumokėjome dar statybų pradžioje, būsto kaina 82 tūkst. eurų, prieš notarines sutartis, užsakėme turto vertinimą, (swedbank tinkančioje įmonėje, nes iš swed planuojame imti paskolą) turtas buvo įvertintas 101 tūkst. eurų, tačiau bankas atmetė mūsų turto vertinimą. Svetainėje pateikiamos butų kainos, tačiau jiems tinkantis NT vertintojas įvertino didesne suma... Kam tada aplamai mums buvo reikalingas turto vertinimas, patirtos išlaidos, ir kodėl bankas rašo, kad pasitiki turto vertintoju, jei po to atmeta jo vertinimą.?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 1 mėnesį

Audriau, dėkui už klausimą. Pasitaiko tokių atvejų. Įprastai būna keli bankai partneriai, pabandykite kreiptis į kitą banką. Arba pasikalbėkite su Swedbank kito skyriaus vadybininku. Tikrai kartais pasitaiko nuomonių išsiskyrimas.

Laima
Prieš 2 mėnesius

Laba diena. Susidūriau su tokia problema. Dirbu Vilniuje jau nuo 2011m, nors pati esu iš kito Lietuvos miesto, kuriame turiu nedidelį butą. Šio buto vertė yra apie 10000 eurų. Susiradau nedideli butą Vilniuje, kurį norėčiau pirkti. Buto kaina 40000. Bankas skolina 30000, tačiau nežinau, ar spėsiu parduoti savo turimą butą iki turėsiu pasirašyti sutartį su banku, ką daryti tokiu atveju? Ar bankas gali suteikti paskolą, o likusius pinigus buto pardavėjui galėsiu sumokėti vėliau?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 1 mėnesį

Laima, dėkui už klausimą. Na, norint pirkti būstą turite turėti reikalaujamą pradinį įnašą jau dabar, o ne po to kai parduosite būstą. Žinoma, teoriškai galite susitarti su pardavėju ir banku, kad pardavus butą įvyksta sandoris, bet tuo atveju turi būti pasirašoma terminuota sutartis ir pan. Bet kokiu atveju Jums palankiau yra pirkti butą tik tuomet, kai parduosite seną ar turėsite visą reikiamą sumą. Papildomi susitarimai nėra naudingi Jums, nes viskas kainuoja.

Algirdas
Prieš 2 mėnesius

Sveiki. Jau turime būsto paskolą (mėn įmoka 90e), tačiau planuojame įsigyti dar vieną, didesniam būstui. Pirma paskola buvo imta ant manęs vieno, na o dabar imsime kartu su žmona. Vaikų nėra. Pajamos kartu paėmus apie 1500eur. Tačiau mano darbo stažas šiuo metu 3 mėn. Projektas dar tik statomas ir iki statybų pabaigos stažas bus 6mėn. kiek ir reikalauja bankai. Taigi klausimas būtų toks: 1. Ar bankas gali įvertinti mano pajamas ir jaigu jos nepakis garantuoti kad suteiks paskolą po atitinkamo laiko, nes rezervacija noriu atlikti jau dabar. 2. Kiek procentų pradinio įnašo reikia turėti imant antrą būsto paskolą (kalba eina apie dnb) 3. Ar palūkanos priklauso nuo to, kad imama antra paskola ? 4. Kokia situacija su būsto irengimo paskola, jaigu nuosavų lėšų remontui nepakaktu. Ačiū už jūsų atsakymą!

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 1 mėnesį

Algirdai, dėkui už klausimus. Paskolos ėmimas yra individualus dalykas, tad priklausomai nuo situacijos bankas gali ir lanksčiau pažiūrėti į aplinkybes. Pateikiu atsakymus:

 1. Reikia būti išdirbus bent 6 mėn., bet priklausys ir aplinkybės dėl ko keitėte darbą, pakeitėte į geresnį, kylate karjeros laiptais ir pan. Gali užtekti ir 3 mėn. esant geram vertinimui;
 2. Antram būstui įprastai 20% pradinis įnašas, bet gali kisti nuo situacijos;
 3. Palūkanos neturėtų būti įtakojamos, bet jeigu pirma paskola paimta prastom sąlygom, tuomet tame pačiame banke, kad ir pagerėjus po kažkiek metų Jūsų situacijai, bankas gali išlaikyti tą pačią maržą. Vėlgi - individualu;
 4. Jeigu lėšų nepakanka - galite skolintis, tačiau gausite pinigus po to, kai jau įsirengsite. Taip pat yra variantas vartojimo paskola. Tačiau bankas išduos paskolą tik tuomet, kai pakelsite būsto vertę. T.y. pinigus mokės tik tuomet, kai pakelsite vertę, o ne duos pinigus, kad pakeltumėte vertę.

Sėkmės!

Vaidotas
Prieš 2 mėnesius

Sveiki, ar banko paskolos sąlygas įtakoja deklaruota gyvenamoji vieta? T.y. Jei vienas šeimos narys deklaravęs gyvenamąją vietą Vilniuje, o kitas tarkime Varėnoje. Ačiū.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 1 mėnesį

Vaidotai, dėkui už klausimą. Taip, gyvenamoji vieta gali įtakoti paskolos sąlygas dėl skirtingo pragyvenimo lygio. Dėl dviejų šeimos narių skirtingų vietų deklaravimo gali būti priimtas individualus sprendimas, bet turbūt bus žiūrima į tai, kuriame mieste dirbate ir jeigu dirbate bei gyvenate Vilniuje, tuomet bus taikomas Vilniaus "tarifas".

Mantas
Prieš 2 mėnesius

Laba vakara. Norėčiau pasiteirauti ar aš turiu teisę į valstybės kompensuojamą paskolą būstui įsigyti jeigu turiu neįgalumą (II grupe), be to esu našlaitis. Kiek teko domėtis valstybė subsidijuoja asmenis-buvusius našlaicius iki 35 metų. Esu vedęs. Vaikų neturiu. Kartu su žmona dirbame. Kiek procentų valstybė mano atveju galėtų subisdijuoti? Ačiū už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 1 mėnesį

Sveiki, turite atitikti kompleksiškus reikalavimus. Neįgalumas ir tėvų netekimas yra vienas iš paramos gavimo kriterijų, tačiau taip pat Jūsų pajamos neturi viršyti įstatyme numatytų. Detalų paramos įstatymą ir punktus rasite čia, atkreipkite dėmesį į 8 ir 11 punktus. Sėkmės!

Robertas
Prieš 2 mėnesius

Ar nesikerta banko sutarties sąlygos su būsto paskolos įstatymu? Įstatymas: Kredito davėjas gali vartotojui nustatyti ir taikyti netesybas už įsipareigojimų nevykdymą, tačiau jų dydis negalės viršyti 0,05% pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokių kitų netesybų ar mokėjimų už sutarties nevykdymą kredito davėjas negalės taikyti; Sutarties sąlygą: 7.2. Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos Jeigu Kreditas, palūkanos ar bet koks kitas mokėjimas pagal Sutartį nesumokamas nustatytu laiku į Kredito sąskaitą ar Riboto naudojimo mokėjimo sąskaitą ar kitą Banko sąskaitą, kurią Bankas nurodo Kredito gavėjui, yra skaičiuojamos metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, kurios yra lygios 16 (šešiolika) proc. nuo visos laiku nesumokėtos sumos, pradedant skaičiuoti nuo kitos dienos, einančios po Mokėjimo dienos ar kitos dienos, kada atitinkamas mokėjimas turėjo būti atliktas, iki įsiskolinimo padengimo, nepaisant Sutarties nutraukimo.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 1 mėnesį

Robertai, dėkui už klausimą. Pradėjome tyrimą dėl šio punkto. Ar galėtumėte dar parašyti kuris bankas ir kada buvo pateikta sutartis? Nes nuo liepos 1 d. ir bankai keitė sąlygas ir sutartis.

Robertas
Prieš 1 mėnesį

Sutarties sąlygos yra paskelbtos nordea banko puslapyje, gal būt iki šiol neatnaujintos. http://www.nordea.lt/files/downloads/Busto_kredito_sutartis.pdf

Taip pat manau ir šis punktas neatitinka naujų įstatymų:

8.3. Bankas turi teisę pareikalauti iš Kredito gavėjo sumokėti 200 (dviejų šimtų) eurų dydžio baudą už kiekvieną iš pažeidimų atskirai, jeigu Kredito gavėjas neįvykdė ar pažeidė bet kurį iš Bendrosios dalies 5.2.1; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.5; 5.2.7; 5.2.10 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų ir pažeidimų neištaiso per Banko nustatytą ne trumpesnį nei 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 1 mėnesį

Gal neatsinaujino sutarties svetainėje. Galvojau jau gavote tokią sutartį. Bet kokiu atveju užklausiau Finansų ministerijos, gal kažką įdomaus atsakys - pranešiu.

Alba
Prieš 20 dienų

0,05 už dieną 16%/360 dienų = 0.044444 už dieną

Klaipedietis
Prieš 2 mėnesius

Sveiki,norėjau pasiteirauti, dėl teikiamos subsidijos pirmam būstui įsigyti jaunoms šeimoms iki 35 m. Mes planuojame įsigyti būstą - butą Klaipėdos mieste. Ar 2018 metais bus teikiama ši 10% subsidija būstui įsigyti miesto teritorijoje? Skaičiau straipsnyje, kad seimas nutarė 2018 teikti subsidijas jaunoms šeimos už miesto ribų. Esame truputi pasimetę ir nežinome kaip toliau elgtis? Prašome pagalbos, ačiū.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 2 mėnesius

Dėkui už klausimą. Neteko girdėti, kad tai įsigaliotų. Manau, kad galioja visur, tačiau atkreipkite dėmesį į laukiančiųjų skaičių:

2017 metų gegužės 19 d. šalies savivaldybėse įrašytų į laukiančiųjų paramos būstui išsinuomoti sąrašus yra 12212 asmenys (šeimos): jaunų šeimų – 2169, šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių) – 1156, likusių be tėvų globos asmenų (šeimų) – 1114, neįgaliųjų ir asmenų sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis – 2143, bendrajame sąraše – 5383 ir socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą – 247 asmenys (šeimos).

Norint sužinoti kokios eilės yra Jūsų savivaldybėje ir ar Jūsų atveju būtų išmokama subsidija, kreipkitės į savo savivaldybę ir pasitarkite. Taip pat susipažinkite su paramos būstui įstatymu.

Maks
Prieš 2 mėnesius

Sveiki, turiu keletą klausimų dėl paskolos gražinimo prieš termino pabaigos. Žr. nutarimą

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/60908ea0c13611e6bcd2d69186780352

 1. Gal galėtumet paiiliustruot skaičiais kompensacijos koeficiento C skaičiavimą, man yra neaiškios visų kintamųjų reikšmės taikant formulę?
  1. reikia pavyzdžio imant kintamųjų palūkanų kreditą,
  2. imant fiksuotų palūkanų kreditą.
 2. Kodėl kai kurie bankai netaiko C formulės, kai imi kintamųjų palūkanų kreditą? Kiek suprantu, nutarimas galioja ir tokiems kreditams?
 3. Nutarimo punktas Nr.7 sako "kompensacijos C dydis negali viršyti Įstatyme nurodyto maksimalaus galimo kompensacijos dydžio." - tai 3%. Bet 3% nuo kuo? nuo pilnos originalios kredito sumos? ar nuo likusios dalies kai moki prieš terminą?
 4. Ar ši formulė yra taikoma tik tuomet kai gražinama visa likusi suma? (t.y. jei gražini tik dali likusios sumos - bankas tik perskaičios mokėjimo grafiką?)
Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 1 mėnesį

Maks, dėkui už įdomius klausimus. Pateikiame atsakymus:

1. Kompensacijos skaičiavimo pavyzdį kintamųjų palūkanų atveju rasite čia. Fiskuotų palūkanų atveju skaičiavimo terminas prasitęstų iki kredito sutarties pabaigos, o dydį nustatytų pats kreditorius, todėl pavyzdys nepridedamas.

2. Visiems kreditams, kuriems galioja Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymas nuo 2017 m. liepos 1 d. turi būti taikomos kompensacijos skaičiavimo taisyklės patvirtintos 2016 m. gruodžio 13 d. Nr. 03-177 nutarimu (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/60908ea0c13611e6bcd2d69186780352).

3. Maksimali kompensacija kreditoriui negali viršyti 3 proc. nuo prieš laiką grąžinamo kredito dalies.

4. Kompensacijos apskaičiavimo formulė yra taikoma tiek visą, tiek dalį kredito grąžinant anksčiau numatyto termino.

Artūras
Prieš 3 mėnesius

Laba diena, turime nedideliame miestelyje namą, statytas 1935 m., priestatas 1978 m. Viena namo pusė yra rastinė, kita karkasinė aptinkuota. Yra parengtas projektas su leidimais rekonstruoti namą. Namo vertė siekia tik 18 000 eurų, darbų samata preliminariai paskaičiuota apie 50 000 eurų. Turime 20% pradiniam įnašui. Imama paskola būtų šeimai (abiems virš 30m., vienas vaikas 1m.), pajamos kartu 1100 eurų į rankas. Į ką reiktu atkreipti dėmesį imant paskolą ir kur patartumėt pirmiausia kreiptis dėl paskolos? Ar galima tikėtis subsidijų?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 2 mėnesius

Artūrai, dėkui už klausimą. Pagrindinis dalykas ką patarčiau yra pasikalbėti su visais bankais dėl finansavimo galimybių ir paprašyti reikalaujamų dokumentų ir ką reikėtų pasidaryti norint gauti geresnes sąlygas (jeigu išvis bankai finansuos tokį projektą). Dėl subsidijų abejoju, tačiau galite pasiskaityti paramos būstui įstatymą ir pasitikrinti. Įprastai tokie projektai ir tokios senos statybos namai nėra labai mėgiami bankų, bet reikia tartis ir kalbėtis. Priklausys nuo būsto likvidumo, reikalingas individualus vertinimas.

Martynas
Prieš 3 mėnesius

Sveiki, Galbūt jau yra praktinių situacijų su fiksuotomis palūkanomis po liepos 1d. T.y. bankas duoda tas pačias palūkanas visam paskolos laikotarpiui, 30 metų?

Robertas
Prieš 2 mėnesius

SEB bankas fiksuotas palūkanas duoda tik tuo atveju, jei paskolos laikotarpis neviršija 10 metų.

Erika
Prieš 3 mėnesius

Sveiki, vykdau individualią veiklą pagal pažymą, parduodu rūbus internete, pinigėliai akivaizdžiai keliauja pavedimais į sąskaitą, įdomu ar būtų galimybė gauti paskolą būstui? Kalba eitų apie būstą už 35000 € , 15000€ galėčiau įnešti iškart, labai dėkoju už atsakymą

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 2 mėnesius

Erika, dėkui už klausimą. Galimybė gauti būsto paskolą yra. Priklausys nuo Jūsų pajamų dydžio, veiklos tęstinumo ir individualaus vertinimo. Asmenys vykdantys individualią veiklą gauną paskolas, dėl to jokių problemų. Teks pasirinkti tik tinkamą banką, nes ne visi žiūrės labai gerai į pajamų rūšį kaip žiūrėtų į normalias sodrines pajamas (atlyginimą).

Toma
Prieš 3 mėnesius

Sveiki, norėtume pasiimti paskolą būstui, maždaug 25000eurų. Vyras uždirba "į rankas" 655eur, o aš šiuo metu gaunu motinystės išmoką, kažkur 200eurų, vaiko atostogose būsiu 2 metus. Ar būtų įmanoma gauti šią paskolą? Dėkoju už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 2 mėnesius

Toma, dėkui už klausimą. Manau, kad įmanoma. Bankai vertina šeimas individualiai ir priklausomai nuo individualaus vertinimo pateiks sąlygas. Faktas, kad esate vaiko atostogose šiek tiek gali paprastinti sąlygas, o taip pat aš asmeniškai nerekomenduoju esant tokiai situacijai imti paskolą. Paskola nėra juokas, tai yra didžiulis įsipareigojimas, neduok dieve kas nors nutiktų vyrui ir nebegalėtumėte mokėti paskolos. Bankai išduodami paskolą taip pat vertina šias rizikas ir faktus, kad tėvų su mažamečiais vaikais neįmanoma išmesti iš būsto net jeigu ir esate skolingi. Tai nei Jums bus geros sąlygos, nei bankai labai norės išduoti paskolą. Bet jeigu mastote apie paskolą, pasikalbėti su banku ir pamatyti jų reakciją Jūsų situacijai reikia būtinai. Tad, pirmyn į banką pasikalbėti:)

Gediminas
Prieš 3 mėnesius

Laba diena, planuojame pirkti dar tik statomą namą, pardavėjas prašo paskola mokėti dalimis, pagal poreiki namo statybai užbaigti. Ar yra galimybė, kad bankas mokės paskolą butent tokiu būdu? Ką reikėtų daryti? Iš anksto dėkojame už informacija.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 2 mėnesius

Gediminai, dėkui už klausimą. Reikia žinoti tiksliau kokia tai situacija. Bet iš esmės - galite. Nusiperkate dalinai pastatytą namą, o statytojas atlieka tik darbų atlikėjo funkciją. Viskas išlieka įprastai - keliate vertę, turto vertintojas vertina, einate į banką, gaunate finansavimą ir t.t. Priklausomai nuo turto vertės, sąlygų, Jūsų situacijos ir projekto, gausite paskolą arba iš karto namo statybai pabaigti arba išskaidžius pervertinant turtą kokius 3-4 kartus. Paskola būtų išduodama pvz. 4x20 tūkst. eurų kas kartą pakėlus vertę.

Gintarė
Prieš 3 mėnesius

Sveiki, kokios svarbiausios ypatybės imant būsto paskolą dviese, kaip bendraskoliams? Ar abu turi mokėti vienodas įmokas ir pradinį įnašą pervesti per pusę? Ačiū.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 2 mėnesius

Gintare, dėkui už klausimą. Jeigu paskolą imate kaip šeima, sugyventiniai, susituokę ir pan., tai yra nesvarbu kas mokės įmokas - sutartyje bus įvardinta kam priklauso turtas ir kaip viskas apskaitoma. Tačiau esant pageidavimui galite pasirašyti papildomą, individualų susitarimą.

Donis
Prieš 3 mėnesius

As dirbu Lietuvos įmonėje užsienyje, skaitosi kaip komandiruotė. Moka 485 Eur atlyginimą ir 60 eur dienpinigius už kiekvieną dieną. Ar bankas skaičiuoja visą sumą kaip pajamas, ar tik tą minimumą?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 2 mėnesius

Doni, dėkui už klausimą. Priklausomai nuo laikotarpio kiek laiko mokami komandiruotpinigiai. Jeigu tai yra pastovu ir nuolatinis uždarbis, tuomet įskaičiuos, bet priklausomai nuo banko, gali įskaičiuoti mažesnę dalį. Labai individualu.

Jekaterina
Prieš 3 mėnesius

Laba diena. Jeigu turime sklypą ir norime statyti namą, paskaičiuota kad pamatui, dėžutei ir stogui reikia 50€ euro. Mes turime 25€. Kaip galima gauti paskolą? Ar sumoka dalimis ar turime patys statyti ir paskui prašyti paskolos?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 2 mėnesius

Jekaterina, dėkui už klausimą. Turite su projektu eiti į banką ir tartis. Įprastai turėsite būti įrengę bent pamatus, bet rekomenduočiau kuo daugiau įrengti savomis lėšomis, kad būsto vertė būtų didesnė, tuomet eiti į banką prašyti paskolos. Žinoma iš anksto turite turėti planą ir jau susitarę su banku kaip darysite. Rekomenduoju investuoti 25 tūkst. eurų į namo statybą, pakelti kiek įmanoma daugiau namo vertę, kviestis turto vertinintoją ir tuomet prašyti iš banko pinigų. Gali būti pasiūlyti įvairūs scenarijai priklausomai nuo banko ir pačios situacijos. Būsto paskolos namo statybai turint tik sklypą, bankai neišduos, nes nebus ką vertinti ir pagal kokią turto sumą išduoti paskolą (dažniausiai). Žinoma, būna išimčių. Bendraukite su bankais, susidarykite planą, tik taip pasieksite geriausią ir naudingiausią rezultatą sau.

Karolis
Prieš 3 mėnesius

Sveiki, ar liepos 1d dienos įstatymai turės įtakos imant būsto paskolą ir iš kredito unijos?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 2 mėnesius

Karoli, dėkui už klausimą. Turės, tačiau šiek tiek mažiau įtakos, t.y. unijos stengsis pateikti palankesnes sąlygas nei bankai kur galės.

Giedrė
Prieš 3 mėnesius

Laba diena, noriu paklausti, kokios galimybės yra gauti būsto paskolą bankuose dirbant pagal terminuotą darbo sutartį? Gaunamos pajamos, turimi įsipareigojimai ir darbo stažas leidžią gauti paskolą, tačiau kokią įtaką turi terminuota darbo sutartis? Dėkoju už atsakymą

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 2 mėnesius

Giedre, dėkui už klausimą. Priklauso nuo terminuotos sutarties termino, darbo stažo, profesijos, kredito istorijos. Reikia žiūrėti individualiai. Paskolos su terminuota darbo sutartimi - išduodamos, priklausomai nuo sutarties tipo, priklausys ir banko rizikos vertinimas ir sąlygų pateikimas Jums.

Linas
Prieš 3 mėnesius

Sveiki. Norėjau paklausti ar galėtumėm gauti 2% paramą iš valstybės. Ėmėm būsto paskolą prieš 3 metus. Tuo laiku neturėjom vaikų seimoje. Šiuo metu mūsų pajamos nesiekia 1500€ per mėnesį.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 2 mėnesius

Linai, dėkui už klausimą. 2% paramos tokios kaip ir nėra. Iš esmės Jūs galbūt galite pasinaudoti lengvata už sumokėtas įmokas ir susigrąžinti GPM. Pasiskambinkite į VMI ir pasiteiraukite kas Jums priklauso. Tačiau jeigu viską deklaravote - automatiškai mokesčius turėjote susigrąžinti. Subsidija, būsto paskolai, paimtai po laiko - nebepriklauso.

Dėl GPM, detaliau čia:

Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2009 metų ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais iš pajamų gali atimti palūkanas už vieną paimtą kreditą (arba jo dalį) vienam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti arba palūkanas už vieno gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), jeigu toks kreditas yra paimtas ir rašytinis susitarimas dėl gyvenamojo būsto, kuriam statyti ar įsigyti paimtas kreditas, statybos ar įsigijimo arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis sudaryti iki 2009 m. sausio 1 d. Tokios palūkanos gali būti atimamos visą kredito ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties galiojimo laiką, atsižvelgiant į Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme iš apmokestinamųjų pajamų atimamų gyventojo patirtų išlaidų sumai nustatytus apribojimus. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas iki 2008 m. gruodžio 31 d. (imtinai) buvo paėmęs daugiau kaip vieną kreditą gyvenamajam būstui (būstams) statyti ar įsigyti arba (ir) buvo sudaręs daugiau kaip vieną finansinės nuomos (lizingo) sutartį dėl gyvenamojo būsto (būstų) finansinės nuomos (lizingo), tai iš savo 2009 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių metinių apmokestinamųjų pajamų gali atimti palūkanas, mokamas už vieną jo pasirinktą kreditą (arba jo dalį) arba vieną gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), už kuriuos mokamas palūkanas gyventojas iki 2008 m. gruodžio 31 d. galėjo atimti iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų, pasirinktinai.

Gyventojas, gavęs kreditą gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti bei pats mokantis už jį palūkanas, iš savo apmokestinamųjų pajamų gali atimti visą per atitinkamą mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėtų palūkanų sumą. Jeigu kreditas gyvenamajam būstui statyti ar jam įsigyti yra paimtas vieno iš sutuoktinių vardu, o palūkanas moka kitas sutuoktinis, tai sumokėtas palūkanas už paimtą kreditą iš savo gautų metinių apmokestinamųjų pajamų gali atimti ir tas kitas sutuoktinis, neatsižvelgiant į tai, kad kreditas gautas ne jo vardu.

Edvinas
Prieš 3 mėnesius

Laba diena. Kokie DNB banko palūkanų skaičiavimo pliusai ir minusai lyginant su kitais bankais? Norimas pirkti butas 1987m statybos daugiabutyje, paskolos terminas 30m, ar tai įtakoja DNB skaičiuojamoms palūkanoms turto nuvertėjimas, tarkim, kai buto amžius bus 50 metų?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 2 mėnesius

Edvinai, dėkui už klausimą. DNB palūkanų skaičiavimas yra kitoks nei visų bankų. DNB siūlo maržą + EBIFN, o kiti marža + EURIBOR. Apie šią temą buvo labai daug diskusijų, galite pasiskaityti žemiau esančiuose klausimuose. Daugiau apie EBIFN ir EURIBOR skirtumus pasiskaitykite čia: Nuoroda 1, Nuoroda 2.

Dėl senos statybos butų, įprastai bankai suteikia mažesnį finansavimą, t.y. senos statybos butams tikėtina, kad negausite 85% finansavimo, tad teks įnešti didesnį pradinį įnašą.

Rasa
Prieš 3 mėnesius

Laba diena, norime imti paskolą butui įsigyti. Ar įmanoma gauti ir vartojamąją paskolą pradiniam įnašui (kad nereikėtų skolintis iš giminių:), jeigu skaičiuoklės rodo, jog pajamų pakanka ir tam, ir tam?

Martynas
Prieš 3 mėnesius

Vartojimo kredito negalima imti pradinio įnašo padengimui. Jei neklystų, dar apie 2008-2009 metus tą uždraudė Lietuvos Bankas.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 2 mėnesius

Rasa, dėkui už klausimą. Pradiniam įnašui privalote turėti savų lėšų. Draudimas skolintis pradiniam įnašui yra labai logiškas. Jeigu neturite pradinio įnašo - vadinasi dar nepasiruošę būsto paskolai.

Martynas
Prieš 3 mėnesius

Sveiki, Ar trumpuoju laikotarpiu, nuo liepos 1d. yra tikimybė, jog bankai didins maržą, ryšium su naujais reikalavimais sudarant būsto kredito sutartis? Dėkui

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 2 mėnesius

Martynai, dėkui už klausimą. Tikėtina, kad būsto paskolos marža gali didėti. O kaip bus, netrukus pamatysime, kai gausime realius duomenis iš paskolą ėmusių asmenų.

Justinas
Prieš 3 mėnesius

Sveiki, esam nusižiūrėję būstą kurio kaina 83000 EUR, tačiau būstas bus su daline apdaila ir bus baigtas statyti bei priduotas tik 2018 sausį. Nenorim ilgiau delsti, kadangi yra didelė tikimybė, kad jis bus nupirktas. Planuojam skolintis iš banko. Pradiniam įnašui esame daugiau nei pakankamai sukaupę, tačiau įrengimui lėšų nepakaks (Max 10000 EUR turim). Kaip būtų protingiausia daryti su įrengimo lėšom neimant vartojamojo kredito? Ačiū už atsakymus.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 2 mėnesius

Justinai, dėkui už klausimą. Visų pirma turite žinoti su kuriais bankais būsto statytojas yra pasirašęs sutartį. Įprastai, bankai partneriai žino maksimalias sumas. Kitas atvejis, jau tuomet kai nusipirksite būstą, įrenginėkite už turimas lėšas ir kelkite vertę, tiek kiek pakelsite viršaus nei gavote paskolą - bankas galės Jums išduoti papildomą paskolą geresnėmis sąlygomis. Susiderinkite su bankais šį scenarijų, jie puikiai viską sudėlios. Jeigu kiltų klausimų - kreipkitės.

Monika
Prieš 3 mėnesius

Sveiki, planuojame imti būsto paskolą. Turto vertinimą atlikome, kalbėjome su Swedbank'u išsamiau, greitu metu gausime ir konkretų pasiūlymą įvertinus visas aplinkybes. Tačiau dabar kilo klausimas dėl naujo būsto paskolų įstatymo įsigaliojimo. Ar yra priežasčių/argumentų atidėti paskolos pasirašymą po liepos 1 d. Gal tokius aspektus jau esate įvertinę? Dėkoju!

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 2 mėnesius

Monika, dėkui už klausimą. Nuo liepos 1 d. įsigaliojęs įstatymas tik palengvina ir pagerina sąlygas klientui, tad nuo liepos 1 d. turima paskola - privalumas. Tačiau dėl palūkanų dydžio dar neturime duomenų ar keičiasi realiai kas nors ar ne. Sėkmės! Jeigu ėmėte jau paskola, pasidalinkite banko pateiktomis sąlygomis.

Lana
Prieš 3 mėnesius

Laba diena, kad Swedbankas nuo liepos 1 d. neduos būsto paskolos, jei tu dirbi Jungtinėje Karalystėje jau aišku. O kaip kiti?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 3 mėnesius

Lana, dėkui už klausimą. Taip, Swedbankas neišduos būsto paskolų tiems, kas dirba užsienyje ir pajamas gauna užsienio valiuta. Priežastis: valiutų pokyčio draudimas. Pasidomėjome ir kitais bankais:

 • SEB taip pat nuo liepos 1 d. nebeišduos būsto paskolų atlyginimą gaunantiems užsienio valiuta užsienyje gyvenantiems lietuviams dėl valiutų pokyčio draudimo;
 • Nordea taip pat dar nėra patvirtinta, bet puse lūpų kalbama, kad taip pat asmenims, kurie gauna pajamas užsienio valiuta - nebus išduodamos paskolos. Tiems kas gauna eurais - nebus problemų;
 • DNB pakeitimų neplanuoja ir turėtų išduoti būsto paskolas visiems kaip iki šiol. Tačiau taip pat patikino, kad laukia iš Lietuvos banko tam tikrų atsakymų ir dar galbūt kas nors pasikeis.

Manau daugiau informacijos bus po liepos 1 d., bet žinios užsienyje gyvenantiems nėra džiuginančios. Nors asmeniškai manau, kad turėtų bankai išspręsti šią problemą. Žiūrėsim kaip bus.

Lana
Prieš 3 mėnesius

O ką Jūs rekomenduotumėte po šios naujienos užsienyje gyvenantiems? Gal Unijos? Ačiū

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 3 mėnesius

Taip, unijos išliks kaip variantas. Kauno kredito unija bei kitos didžiausios unijos neplanuoja pakeitimų ir būsto paskolas turėtų išduoti kaip įprastai. Detalesnė ir tikslensė informacija bus pateikta po liepos 1 d. Gali būti pokyčių. Dabartinės žinios yra tokios.

Aleksandr
Prieš 3 mėnesius

Sveiki, Planuoju pirkti dar statomą butą, kuris turi būti pabaigtas 2018 1-ą ketvirtį. Jau pasirašyta rezervavimo sutartis, pagal kurią iki metų pabaigos mokant kas mėnesį turiu surinkti 15% buto vertės. Noriu imti busto paskolą. Jokių paskolų niekada neturėjau. Klausimai: 1. Ar tas faktas, kad 9 mėnesius renkame pradinį įnašą, gali įtakoti tai, kad iš bankų galima bus išsiderėti geresnių sąlygų? 2. Jei dabar užsakysiu kreditinę kortelę, kaip bankai žiūrės į tai, kad turiu ją nors ir nenaudosiu pačio kredito? Ar neįskaičiuos nustatytą kortelės limitą kaip kažkokį įsipareigojimą? (Kreditinė kortelė reikalinga labiau dėl siūlomų draudimų negu dėl pačio kredito.)

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 3 mėnesius

Aleksandr, dėkui už klausimus. Visų pirma prieš pasirašant rezervavimo sutartį ir planuojant pirkti būstą su paskola reikėtų išsirinkti banką, kitaip galite turėti problemų. Žinoma nežinau Jūsų finansinės ir bendros situacijos, gal ji yra gera ir užsimerkęs gausite paskolą. Tačiau, jeigu klausiate tokių klausimų - visų pirma rekomenduoju pereiti per visus bankus ir išsiaiškinti kuris bankas finansuos geriausiomis sąlygomis. Įprastai naujos statybos butai būna pasirašę sutartis su bankais ir siūlo geresnes sąlygas nei kiti bankai. Tad atsakant į klausimus:

 1. Neturėtų įtakoti, tačiau kuo greičiau išsirinkite banką, kuris finansuos būsto pirkimą;
 2. Išsirinkite banką būsto paskolai, o tada prie to paties gausite ir korteles. Šiaip jeigu kredito nenaudosite - neturėtų būti problemų.

Sėkmės!

Marius
Prieš 3 mėnesius

Sveiki, imonėje dirbu beveik 5 metus ir prieš 4 mėnesius man pakėlė alga. Klausimas, ar galiu prašyti paskolos pagal naują atlyginimą ar man vistiek reikia laukti 6 mėnesių? Ir kitas klausimas, ar galiu imti didesnę paskolą negu buto vertė? Pvz. Buto kaina 34 tukstančiai, bet aš noriu 40 tūkstančių.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 3 mėnesius

Mariau, dėkui už klausimą. Kiekvienas bankas vertins individualiai, tad kreipkitės į banką ir kalbėkitės. Paklauskite kokia yra Jūsų situacija ir kaip pasikeis sąlygos jeigu išdirbsite dar pora mėnesių su didesniu atlyginimu ir apskritai ar tai įtakos ką nors. Galbūt ir seno atlyginimo Jums pakanka gauti 34tūkst. eurų.

Dėl didesnės paskolos sumos - negalima. Turi būti būstas vertas tiek, kiek imate paskolą ir dar atimkite pradinį įnašą. Reikia pakelti vertę, tuomet galite gauti paskolą lygų pakeltai vertei.

Gintvydas
Prieš 3 mėnesius

Ar tiesa, kad Swedbankas nuo liepos 1 d. neduos būsto paskolos, jei tu dirbi Jungtinėje Karalystėje?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 3 mėnesius

Gintvydai, dėkui už klausimą. Taip, susisiekėme su Swedbank ir jie patikino, kad nuo liepos 1 d., jeigu dirbate užsienio šalyje, kurioje atlyginimą gaunate ne eurais, o kita valiuta (šiuo atveju svarais), dėl valiutų pokyčio draudimo bankas negalės išduoti būsto paskolos. Tačiau reikia palaukti dar laikotarpio po liepos 1 d., manau, kad situacija gali ir pasikeisti. Stebėkite situaciją.

Paulius
Prieš 3 mėnesius

Laba diena, žadu imti paskolą ir iškilo toks klausimas. Jeigu aš prarasčiau darbą, bet įmokos nevėluotų ir viskas būtų tvarkinga, tai bankas ir nesukeltų jokių rūpesčių ? Ačiū

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 3 mėnesius

Pauliau, dėkui už klausimą. Reikia skaityti sutartį ir laikytis joje numatytų nuostatų, realiai (iš būsto paskolą turinčių) nebūtų problemų, bet teoriškai reikia žiūrėti sutartį. Tad priklausys nuo banko ir sutarties.

Ieva
Prieš 3 mėnesius

Sveiki. Pradedam statytis namą (ūkininko sodybą) Marijampolės rajone. Aš su mažamete dukra gyvenam Lietuvoje, vyras 3 metus dirba Norvegijoje. Aš pajamų negaunu, vyro atlyginimas 2000e. Pasistatę namo sienas, uždengę stogą ir sudėję langus bei duris/vartus galime tikėtis gauti paskolą namo užbaigimui - 30-40 tūkst.eurų? Paskolos terminas gali būti ir pats ilgiausias.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 3 mėnesius

Sveiki, Ieva, galite tikėtis paskolos, tačiau pradinis įnašas bus didesnis, nes pagrindinės šeimos pajamos yra užsienyje dirbančio. Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliosiančio būsto paskolos įstatymo, dar neaišku ar visuose bankuose, bet turbūt, užsienyje dirbantiems asmenims ir gaunantiems atlyginimą ne eurais - būsto paskolos nebus išduodamos. Pasidomėkite ir dėl šito.

Simona
Prieš 4 mėnesius

Laba diena. Norėčiau paklausti, jei mes su draugu pirkdami būstą ir būdami nesusituokę imame būsto paskolą dalinai, puse sumos aš sumoku grynais, kita pusę jis ima iš banko. Ar galime būti bendrasavininkais arba ar gali būstas būti mano vardu, o jis mokėtų paskolą? Ar apskritai yra galimybė užrasyti būstą mano vardu jam mokant paskolą? Planuojame vėliau šį būstą parduoti kartu. Ar nebus apsunkinimų parduodant, ar ne kainuos brangiau? Ar geriau, kad būtų ant vieno iš mūsų vardo?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 3 mėnesius

Simona, dėkui už klausimą. Galite modeliuoti įvairiai ir taip, kad imate būsto paskolą viena ar dviese. Tačiau svarbiausias dalykas ar būsto paskolą gausite ir ar turite oficialių pajamų. Bankas įvertinęs Jūsų dviejų pajamas arba vieno atskirai gali pateikti visiškai skirtingas ir ženkliai prastesnes/geresnes sąlygas vienu ar kitu atveju. Patarčiau daryti taip, kaip iš tikrųjų yra - kas ims realiai paskolą, tam ir turi priklausyti turtas. Svarbu, kad turėtumėte kaip pagrįsti savo turimus pinigus ir kad mėnesinės pajamos būtų stabilios.

Tatjana
Prieš 4 mėnesius

Sveiki, planuojame imti būsto paskolą, turim du pasiūlymus – SEB siūlo maržą 1,73 % + Euribor 12 mėn., kintamos palūkanos, SWED siūlo 1,55 % + Euribor 6 mėn., taip pat kintamos palūkanos, šiek tiek gąsdina SWED banko sutartis, ypatingai dėl maržos peržiūrėjimo kas du metus. Aišku jeigu tvarkingai vykdysim visas sutarties sąlygas tai marža liks tokia kokia yra, tačiau niekados negali žinoti. SEB banko sutartis mums labiau priimtina. Ar galėtumėt patarti? Ačiū.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 3 mėnesius

Tatjana, dėkui už klausimą. Jeigu SEB banko sutartis Jums yra labiau priimtina ir atitinka Jūsų strategiją grąžinant paskolą - imkite paskolą SEB banke. Tačiau Swedbank pasiūlymas šiuo atveju patrauklesnis, reikia žiūrėti kokiomis sąlygomis Swedbank Jums gali perskaičiuoti palūkanas. Turite išsamiai išanalizuoti bankų sutartis ir pasirinkti tą banką, kuris atitiks Jūsų paskolos grąžinimo, lūkesčių poreikius.

Leo
Prieš 4 mėnesius

Prašau parašyti kiek procentų aišku, kad didės nuo 2017 iki 2019 metų palūkanos gyventojams būstui?

Andrius
Prieš 4 mėnesius

Sveiki. Tokiu dalyku su garantija net legendiniai pasaulio investuotojai numatyti negali. Visiskai nereiskia, kad dides palukanos, nors tai labiau tiketina, kad palukanos kils, o ne kris zemiau 0.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 3 mėnesius

Leo, dėkui už klausimą. Nėra niekas aišku ir niekas negali pasakyti kaip bus. Meskite monetą ir galėsite atspėti kils ar kris :) O jei rimtai, signalai yra, kad palūkanos turėtų kilti, tačiau kada ir kiek tikrai negaliu pasakyti. Gali būti visaip, atsitikti visko, nesuprognozuosi. Sėkmės!

Milda
Prieš 4 mėnesius

Kokie pagrindiniai pasikeitimai paskolų suteikime numatomi po liepos 1 dienos? Kaip suprantu reikėtų domėtis atsakingo skolinimosi nuostatų naujoje redakcijoje?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 3 mėnesius

Milda, dėkui už klausimą. Finansų ministerija pateikė esmines būsto kredito įstatymo nuostatas, kviečiu susipažinti:

 • Kredito davėjai ar tarpininkai privalės vartotojams pateikti standartinę informaciją apie kreditą ir privalomas kredito sutarčių sąlygas. Taip pat įtvirtintas privalomų kredito sutarčių sąlygų sąrašas (kredito palūkanų dydžio ir/ar rūšies keitimo sąlygos, maržos didinimo ir mažinimo atvejai, su sutarties vykdymu, keitimu, nutraukimu susiję komisiniai atlyginimai ir kt.);
 • Siekiant, kad kredito gavėjai nepriimtų skubotų sprendimų dėl ilgalaikių įsipareigojimų, įstatyme numatytas 30 d. laikotarpis iki sutarties pasirašymo, per kurį kredito gavėjas galėtų atidžiai palyginti, apsvarstyti ir įvertinti kredito pasiūlymus bei savo galimybes. Tiesa, kredito gavėjas gali sudaryti kredito sutartį ir per trumpesnį nei kredito davėjo suteiktą apsvarstymo laikotarpį. Be to, per 14 d. nuo sutarties sudarymo kredito gavėjas galės atsisakyti jau sudarytos kredito sutarties;
 • Įstatyme naujai įtvirtinta, kaip derėtų vadinti būsto kredito palūkanų normas. Fiksuotomis kredito palūkanomis būtų laikomos tik tos, kurios nebus keičiamos visą kredito sutarties laikotarpį;
 • Griežtesnės nei iki šiol nuostatos bus taikomos ne tik gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintoms kredito sutartims, sudaromoms su būsto kreditų ėmėjais, bet ir kitoms kredito sutartims, užtikrintoms nekilnojamojo turto hipoteka, nepriklausomai nuo įkeisto nekilnojamojo turto paskirties. Nauji reikalavimų nebus taikomi tik pagal Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą sudaromoms kredito sutartims;
 • Fiziniai asmenys, skolinantys asmenines lėšas per tarpusavio skolinimo platformas, galės per šias platformas teikti ir šio įstatymo reguliuojamus kreditus. Tokio tarpusavio skolinimo operatoriams nustatomi atskiri reputacijos, žinių, įstatinio kapitalo reikalavimai bei apriboti skolinamų lėšų dydžiai;
 • Kredito davėjai ar tarpininkai negalės reikalauti, kad vartotojas, sudarydamas būsto kredito sutartį kartu įsipareigotų naudotis kitais finansiniais produktais ar paslaugomis. Išimtys: įkeisto turto draudimas ir reikalavimas turėti riboto naudojimo mokėjimo sąskaitą;
 • Įstatyme įtvirtinta kredito gavėjo teisė grąžinti visą ar dalį kredito anksčiau laiko, taip atitinkama dalimi sumažinant savo įsipareigojimus. Numatoma, kad tokiais atvejais kredito davėjas gali prašyti kompensacijos, kuri negalės viršyti 3% anksčiau nustatyto termino grąžinamos kredito sumos;
 • Kredito davėjas gali vartotojui nustatyti ir taikyti netesybas už įsipareigojimų nevykdymą, tačiau jų dydis negalės viršyti 0,05% pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokių kitų netesybų ar mokėjimų už sutarties nevykdymą kredito davėjas negalės taikyti;
 • Numatyta „kredito atostogų“ galimybę, t. y. išimtinėmis aplinkybėmis (kredito gavėjui nutraukus santuoką, mirus sutuoktiniui, tapus bedarbiu ar kredito gavėją pripažinus nedarbingu ar iš dalies darbingu ir dėl to sumažėjus jo pajamoms, kai kredito gavėjas nebetenkina priežiūros institucijos nustatytų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo reikalavimų), atidėti įsipareigojimų pagal kredito sutartį vykdymą ne ilgesniam negu 3 mėn. laikotarpiui. Kredito davėjai taip pat skatinami bendradarbiauti su finansinių sunkumų turinčiais kredito gavėjais ir ieškoti bendrų abiem pusėms priimtinų sprendimų.

Taip pat reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad asmenys, kurie dirba užsienyje ir gauna valiutą užsienio valiuta (ne eurais, o pvz. svarais, kronomis, rubliais, zlotais ir pan.), neturės galimybės gauti būsto paskolos. Tačiau apie tai patvirtino tik Swedbank ir Nordea bankai, tai yra dėl valiutų pokyčio draudimo. Kiti bankai dar turi pateikti atsakymus, dar nėra iki galo aišku. Detaliai su naujuoju būsto paskolos įstatymu kviečiu susipažinti Bankai.lt portale:

Andrius
Prieš 4 mėnesius

Sveiki, Turiu pasiūlymą kreditui kintamos 1,65 + Euribor + 0 Eur sutarties sudarymo mokestis (susitaupo apie 140 Eur) Kitas pasiūlymas 1,4 + 0,75 fiksuotos 5 metams. Po 5 metų 1,4 + Euribor. Klausimas ar verta fiksuoti ateinantiems 5 metams?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 3 mėnesius

Andriau, dėkui už klausimą. Jei galvojate, kad kils palūkanos per artimiausius 5 metus - tuomet verta. Jeigu galvojate, kad nekils Euribor, tuomet nefiksuojate. Kas bus ateityje negaliu pasakyti, prisiimate riziką pats.

Gintvydas
Prieš 4 mėnesius

Laba diena. Ar tiesa, kad nuo liepos 1 nebegalėsi pasiimti būsto paskolos, jei tu dirbi ir gyveni užsienyje. Ačiū.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 3 mėnesius

Gintvydai, dėkui už klausimą. Pasiteiravome bankų. Taip nuo Liepos 1 d. nebebus išduodamos būsto paskolos užsienyje dirbantiems. Patikslinsime tik kokiuose bankuose. Tai yra dėl Lietuvos banko reikalavimų, abstrakčiai dėl valiutų pokyčio draudimo. Tie bankai, kurie neturi valiutų pokyčio draudimo, paskolų išduoti negalės. Jeigu atlyginimas būtų eurais, tuomet paskola tikėtina, kad būtų išduodama.

Šiuo metu būsto paskolą galėsite imti tik su bendraskoliu, kuris dirba Lietuvoje.

Aurelija
Prieš 4 mėnesius

Laba diena, Kaip ir dauguma planuojame imti paskolą. Ją gauname visuose bankuose. Norėčiau Jūsų kaip nusimanančio žmogaus tikslaus atsakymo, jei būtumėte mūsų vietoje, kurį banką rinktumėtės? Bei kokie pagrindiniai kriterijai nulėmę šį pasirinkimą. Ačiū

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 3 mėnesius

Aurelija, dėkui už klausimą. Rinkčiausi pagal tai, kaip planuoju grąžinti paskolą ir ką su tuo būstu galvoju daryti. Esminis pasirinkimo kriterijus būtų man individualiai suformuoto pasiūlymo patrauklumas, t.y. mažiausios palūkanos, mokesčiai ir sutarties sąlygos. Jokiais būdais nesirinkčiau banko pagal tai koks jis yra gražus ar turi daug skyrių ar fainą vadybininką. Rinkčiausi išanalizavęs visas pateiktas sąlygas. Atminkite, kad man gali būti geriausios sąlygos viename banke, o Jums kitame. Viskas priklauso nuo individualaus vertinimo ir sąlygų detalaus išnagrinėjimo.

Justina
Prieš 4 mėnesius

Sveiki, kokius dokumentus reikia pateikti, kad bankas svarstytų paskolos davimą namų statybai?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 3 mėnesius

Justina, dėkui už klausimą. Reiktų išsamaus projekto, sklypo, samatų, vertinimo. Priklausomai nuo situacijos, bankas pateiks išsamų dokumentų sąrašą ir terminus.

Kristi
Prieš 4 mėnesius

Laba diena. Ar galima paimti paskolą 35000-40000 eurų, jei mūsų šeimos pajamos apie 1200 į rankas. Yra vaikas 10 metų.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 3 mėnesius

Kristi, dėkui už klausimą. Galima imti, pirminis vaizdas atrodo, kad viskas bus gerai, bet sąlygos ir sprendimas bus pateiktas tik kreipiantis į banką individualiai. Sąlygos kiekvieno banko bus individualios ir skirtingos.

Laura
Prieš 4 mėnesius

Esame 3-jų asmenų šeima. Norime įsigyti savo būstą. Pirmas rūpimas klausimas, kiek mėnesių reikia išdirbti norint gauti paskolą? Swedbanke buvom, reikia 6 mėn. vienam darbe išdirbti, kadangi vyras tolimųjų reisų vairuotojas, jam reikia 12 mėn. Įdomu kaip DNB banke? Ačiū už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 3 mėnesius

Laura, dėkui už klausimą. Taip, bankai reikalauja minimalaus 6 mėn. išdirbimo laikotarpio, tačiau kuo ilgesnis tas laikotarpis tuo geriau. Priklausomai nuo profesijos ir aplinkybių tam tikroms profesijoms gali būti prašoma ir ilgesnio išdirbimo laikotarpio. Matomai Jūsų vyras pajamas gauna komandiruotpinigiais, todėl ir prašomas 12 mėn. laikotarpis. Jeigu atlyginimas būtų mokamas pilnas sodrinis, ne per komandiruotpinigius, tuomet manau pakaktų 6 mėn. Priklausomai nuo banko, sąlygos gali kisti, vertinama individualiai, tad rekomenduoju nuvykti į DNB banką ir pasiteirauti.

Maria
Prieš 4 mėnesius

Sveiki, noriu pirkti butą Lietuvoje, esu dirbanti Užsienyje jau 10 metų su sutartimi, pajamos fiksuotos ir stabilios. Kokį pradinį užstatą perkamo buto vertės proc. turėčiau įmokėti norėdama gauti paskolą? Kadangi laiduojančio asmens neturiu. Ačiū už konsultacija.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Maria, dėkui už klausimą. Minimalus pradinis įnašas dirbantiems ir gyvenantiems užsienyje:

 • Bankuose 50%, DNB banke 30%;
 • Unijose ±20%.

Pradinio įnašo dydis gali kisti priklausomai nuo būsto, Jūsų situacijos ir kitų faktorių.

Saule
Prieš 4 mėnesius

Esame jauna nesusituokusi, vaikų neturinti šeima. Kartu norime imti būsto paskolą. Kokie galimi paskolos ėmimo būdai? T.y ar gali būti vienas paskolos mokėtojas ir savininkas, o kitas tik kaip laiduotojas ar kažkas pan? Ar būtinai būsta turime pirkti po 1/2?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Saule, dėkui už klausimą. Galite imti įvairiai, gali būti vienas savininkas arba du savininkai. Jeigu imate paskolą, turi užtekti pajamų įmokoms, jeigu bus tik vienas savininkas ir mokėtojas, tuomet bus skaičiuojamos tik jo pajamos. Jeigu pajamų užtenka - paskolą gali imti vienas asmuo. Laiduotojo pajamos nekažką pagelbės.

Irma
Prieš 4 mėnesius

Laba diena, Kokia bankų nuomonė apie tokios statybos namus? http://www.popup-house.com/en/ Ši namų statymo technologija yra nauja. Ar tokiam būstui suteikiama paskola? kokios sąlygos statant ir kokios sąlygos pirkti jau pastatytą? ačiū

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Irma, dėkui už klausimą. Tiksliai negaliu pasakyti, pasidomėsiu konkrečiai bankuose. Reikia žiūrėti ir jų statymo technologiją, abejoju ar be pamatų bankas finansuotų būstą:)

Martynas
Prieš 4 mėnesius

Laba diena, Gyvename ir dirbame užsienyje. Turime nusipirkę būstą Vilniuje (su paskola) kurio dabartinė vertė ~125'000EUR (paskolos likutis ~53'000EUR). Norėjau pasidomėti ar būtų galimybė gauti paskolą antram būstui įsigyti (investavimo tikslais)? O svarbiausias kl. koks būtų pradinis įnašas(%) ? Esame susituokę ir turime 1.5 metukų vaikelį. Žmona nedirba, mano mėnesinės pajamos apie 6'500EUR (privalomi mėn. įsipareigojimai/išlaidos 2'800EUR). Pagarbiai, M.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Martynai, dėkui už klausimą. Jeigu gyvenate ir dirbate užsienyje, tuomet minimalus pradinis įnašas bankuose bus 50%, o DNB 30%. Visa kita reikia tikslintis banke, tačiau užsienyje gaunantiems pajamas yra didesnis pradinis įnašas.

Milda
Prieš 4 mėnesius

Laba diena, žadame pradėti namo statybas ir domina keli aspektai.

 1. Ar bankai refinansuoja unijose suteiktus vartojimo kreditus žemės sklypui?
 2. Numatoma paskolos suma 85 tūkst. eurų, kokios orientacinės pajamos turėtų būti 4 asmenų šeimai šiai sumai gauti?
 3. Kokia šiuo metu dažniausiai siūloma fiksuota palūkanų norma tokioms sumoms?
Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Milda, dėkui už klausimus. Pateikiu atsakymus:

 1. Jeigu tame sklype jau bus bent pamatai, o galbūt jau ir daugiau statybų - tuomet refinansuoja. Tik sklypo nerefinansuoja, turi būti bent pradėtos minimalios statybos;
 2. Turėtumėte uždirbti apie 1300 eur/mėn.
 3. Ne nuo sumos priklauso palūkanos, o nuo individualaus Jūsų vertinimo. Tai labai individualu, tačiau galite orientuotis apie ±1,8-2%.
 4. Pažiūrėkite žmonių ėmusių paskolas sąlygas ir palūkanas čia: Išduotų būsto paskolų sąlygos
Vida
Prieš 4 mėnesius

Sveiki, planuojame su vyru imti paskolą būstui, kaip galima sužinoti kokią sumą galime imti?? Kreipėmės į Swedbanką, sakė atsinešti turo vertinimą, bet mes nežinom kokią sumą galim prašyti banko ir kokioje sumoje dairytis būsto, kaip galima sužinoti?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Vida, dėkui už klausimą. Kreipkitės į banką, pateikite savo finansinius duomenis, banko vadybininkas patikrins ir preliminariai pasakys kokią sumą galite gauti. Kiekvieno banko internetinėje svetainėje yra skaičiuoklė, kurioje įvedę savo pajamas, įsipareigojimus, šeimos sudėtį galite preliminariai pamatyti kiek bankas galės paskolinti.

Alma
Prieš 4 mėnesius

Laba diena, norėčiau pirkti medinį namą, kartu jį renovuoti. Žemės sklypas posodybinis vis dar tvarkomas, kokią galimybę turiu gauti paskolą iš banko?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Alma, dėkui už klausimą. Priklausys nuo individualaus banko vertinimo. Reikia pateikti projektą ką norite su juo daryti. Bankai skeptiškai žiūri į senų medinių namų finansavimą, bet priklauso nuo vietos, atvejo. Reikia kalbėtis tiesiogiai su bankais pateikiant konkretų namą ir projektą.

Artūras
Prieš 4 mėnesius

Laba diena, turime seną namą, kuris reikalauja kapitalinio remonto, yra parengtas projektas remontui. Pakankamo pradinio įnašo neturime. Namo likutinė vertė yra per maža (apie 15t eur), kad užtektų pradiniam arba didesniam remontui. Yra tėvų namas, kuris yra su didesne verte (apie 45t eur), ir tėvai sutiktų būti bendraskolininkais ir užstatyti savo namą, kad gauti didesnę paskolos sumą, bendra suma būtu apie 60t eur. Šeimoje turime mažametį vaiką ir kartu uždirbame apie 1t eur į rankas, abu tėvai pensininkai. Turiu du klausimus:

 • ar pasitaiko praktikoje, kad pradžiai užstačius abu namus, ir po kelerių metų pervertinus remontuojamą namą, peržiūrėti sutartį ir palikti įkeistą tik remontuojama namą, jei užtektu vertės;
 • ar bankas galėtu finansuoti paskola, nors prie vieno banko yra priregistruotas mažametis vaikas, o kitame gyvena pensininkai.

O gal turite kitų variantų, kaip gauti paskolą kapitaliniam namo remontui?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Artūrai, dėkui už klausimą. Suprantu situaciją, tačiau nemanau, kad pavyks operacija su abiejų namų užstatymu. Matote, svarbu Jūsų stabilios pajamos, kad galėtumėte mokėti paskolos įmokas. Įmokos dydis priklausys nuo paskolos sumos. Jūs dabar kalbate tik apie tai kokį turtą galite užstatyti. Užstatyti du namus neturint pakankamai pajamų blogas požiūris.

Manau, kad realiausias variantas yra imti būsto remonto/statybos paskolą dalimis. T.y. pasidarote būsto rekonstrukcijos projektą, jeigu tinka projektas bankui ir sutinka finansuoti, tuomet išskaidote finansavimą į tris dalis. Pvz. rekonstrukcijai reikia 30 tūkst. eur, savo lėšomis pakeliate vertę 10 tūkst. eurų ir tada gaunate tą sumą iš banko, tada vėl pakeliate vertę 10 tūkst. ir vėl gaunate finansavimą iš banko. Žinoma, bus įvertintas ir būtinas pradinis įnašas, namo likvidumas ir t.t. Mažesniuose miestuose namų likvidumas yra prastokas, tad ir su paskoloms sunkiau.

Ineta
Prieš 4 mėnesius

Laba diena. Norėčiau paklausti kokios sąlygos pas jus gauti būsto paskolą sodo namui? Pvz: perkama už 23000€. Koks būtų pradinis įnašas, kiek metų, kokia mėnesinė įmoka?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Ineta, dėkui už klausimą. Priklausys nuo turto vertinimo, likvidumo. Įprasta, kad sodai gali būti finansuojami 50%. Tačiau reikia individualaus vertinimo. Mes neišduodame paskolų, mes nesame bankas, mes tik padedame žmonėms konsultuodami. Sėkmės! Kreipkitės į visus bankus dėl pasiūlymo būsto paskolai.

Juozas
Prieš 4 mėnesius

Sveiki, esame užsirezervavę pirkti naujos statybos butą (dar nepastatytą), bei imti būsto su įsirengimu paskolą. Žmona šiuo metu laukiasi, o butą statytojas įsipareigojo pabaigti ir parduoti spalio mėnesį, kai nėštumas bus prie pabaigos (8 mėn.). Ar tokia situacija gali sukelti kėblumų imant būsto paskolą? Kaip tokiu atveju bankas skaičiuoja pajamas? Ar gali traktuoti, kad šeima jau 3 asmenų? Girdėjom, kad bankai teiraujasi, kokį laikotarpį tėvai rinksis motinystės/tėvystės atostogoms - 1 ar 2 metų ir pagal tai skaičiuoja pajamas - 100 arba 40% nuo atostogausiančio tėvo pajamų. Ar tai tiesa? Ir kitas klausimas, kas būtų tokiu atveju, jeigu nėštumo faktas nuo banko būtų nuslėptas, paskola būtų suteikta, o vėliau viskas paaiškėtų (pagal dekreto pašalpos gavimą)? Ar gali bankai imtis kokių priemonių ar kažkokiu būdu anuliuoti suteiktą paskolą? Arba gal bankas turės teisę nebesuteikti paskolos nupirkto būsto įsirengimui, neskaitant, kad banko sprendime suteikti paskolą tai buvo įvertinta ir paskaičiuota? Iš anksto dėkoju už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Juozai, dėkui už klausimą. Vertins situaciją ir pajamas pagal tai kaip yra. Nėštumas ne liga ir nieko blogo neturėtų nutikti, nors taip, kalbama, kad bankai į tai atsižvelgia, nors neigiamų faktų apie tai negirdėti. Svarbu bus Jūsų pajamų dydis ateinančius metus. Patarčiau pereiti per visus bankus ir pasikalbėti, paaiškinti situaciją, juk iki būsto pirkimo dar toli, todėl spėsite pasiruošti viskam. Jeigu banko sprendimas bus suteikti paskolą, tai nesikeičia ir paskola bus suteikta. Bet visko pasitaiko.

Tikrai labai labai rekomenduoju nueiti į visus bankus ir pasikalbėti jau iš anksto, pasakyti kas būtų jeigu būtų ir panašiai. Žinokite viską tiksliai, nes nuo to bus geriau tik jums. Aš nežinau kaip bankai masto Jūsų individualiu atveju, tik jie mato Jūsų situaciją ir tik jų rizikos vertinimo sistemos galės atsakyti kaip bus.

Dainius
Prieš 4 mėnesius

Norėjau pasiteirauti. Ar skaitausi nemokus, jei kelis kartus vėlavau sumokėti kreditą apie 15 dienų, ir po to keičiau mokėjimo dieną, nes tiesiog keičiau darbą ir keitėsi darbdavio atsiskaitymo data. O banke traktuoja tai kaip rizikingas ir nemokus, nors tai buvo prieš 7metus ir tai dar man primena banke.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Dainiau, dėkui už klausimą. Jeigu pažeidžiate sutarties punktą, bankas traktuoja pagal savo taisykles. Tiesiog reikia eiti ir kalbėtis su banku ir teirautis kaip galima būtų pakeisti esamą statusą. Prieš pasirašant sutartį ir jau pasirašius ją, reikia žinoti kas laukia už tam tikrus vėlavimus ar sutarties sąlygų nesilaikymą.

Dainius
Prieš 4 mėnesius

Sveiki. Ieškau pagalbos, nes dingo pasitikėjimas Seb banku, kuriame turiu būsto kreditą. Paėmiau kreditą 2008m. 30 000€ su fiksuotom 6,5% palūkanom 5 metam, tuo metu kaip supratau buvo kaip ir normalu. Praėjo 5m. perskaičiavo palūkanas, aš tuo metu negalėjau dalyvauti nes buvau užsienyje, ir uzfiksavo 5,8%, tuo metu man nekilo jokių klausimų ir nebuvo abejonių dėl banko veiklos. Bet! 2016m. pradėjau mintį SEB banko slenkstį ir domėtis, kodėl tokios didelės palūkanos. Bankas teigė, kad būtų buvusi galimybė susimažinti % jai būčiau dalyvavęs perskaičiavime 2013m. ir plius teigė, kad aš esu rizikingas, nes vienu metu keičiau darbą ir buvau atidėjęs 1 mėnesį kredito mokėjimą, bet teko sumokėti tik palūkanas. Aš banke prašiau, kad man pasakytų, ką man daryti, kad susimažinti palūkanas, net gi pasiryžęs trumpinti kredito mokėjimo laikotarpį iki 10m. O banke sako, kad nieko pakeisti negalime. Po kelių posėdžių, aš banke pradedu kalbėti apie refinansavima ir perėjimą į kitą banką, man iškarto pasiūlo rašyti prašymą dėl palūkanų % perskaičiavimo, pasirodo kad aš turiu tokią galimybę, bet banko atstovė, mano manymu tiesiog vengė man siūlyti. Po kažkas tai 1 mėnesio, ateina atsakymas į mano prašymą, "jūsų palūkanos iš 5,8% perskaičiuojamos į 3,3%" skirtumas, mokėjau po 200€, o dabar po 166€. nors dabartinės palūkanos dar mažesnės. Kaip man išsiaiškinti. Man liko išmokėti 20,000€ Iki 2033 metų. Mano minimalios pajamos 900€, žmonos 450€, turime 2 priešmokyklinio amžiaus vaikus.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Dainiau, dėkui už situacijos išdėstymą. Nelabai supratau ką Jūs norite išsiaiškinti. Tiesiog bankas elgiasi taip, kaip jam naudingiau ir kaip parašyta sutartyje. Norėdamas pakeisti banką, turite išsiaiškinti kokiomis sąlygomis kiti bankai sutiktų refinansuoti ir kokios būtų baudos už tai, kad pereisite į kitą banką.

Dainius
Prieš 4 mėnesius

Del refinansavimo viskas aisku, bauda, islaidos kaip vel perkant busta. Bet pasakykit, kaip susizinoti, ar tau uzfiksuoja palukanas pagal esamas palukanu normas. Nes man uzfiksavo kazkoki tai kosmosa :)

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Reikia prašyti banko detalaus paaiškinimo, skaityti sutartį ir žiūrėti ar bankas laikosi sutarties punktų. Taip pat pasikalbėkite su banko vadybininku, jei negaunate norimo atsakymo - bandykite kalbėtis su skyriaus ar regiono vadovu. Jeigu jau labai neaišku viskas ir matote, kad bankas kažkur kažką neteisingai daro, rašote skundą į Lietuvos banką ir nagrinėjatės. Jeigu pačiam nepavyksta išnagrinėti pasirašytos sutarties, galite kreiptis į teisininkus, kurie paaiškins žmonių kalba ką galite ir ko negalite padaryti esamoje situacijoje. Daugeliu atvejų bankai yra apsisaugoję įvairiais punktais, o ypač jeigu buvo uždelstų mokėjimų - čia gali būti kabliukas. Jeigu nepavyktų susitarti, pakalbėkite su kitais bankais dėl refinansavimo - gal gausite geresnes sąlygas.

Edita
Prieš 4 mėnesius

Laba diena. Norėčiau pasiteirauti apie galimybę gauti būsto paskolą iki 20000. Su draugu nesame susituokę ir nesame susidūrę su jokiais kreditais. Todėl pats svarbiausias klausimas būtų - ar mes turime galimybę gauti būsto paskolą, ar visgi reiks imti menkesnes paskolas ir kurti kredito istoriją? Ačiū už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Edita, dėkui už klausimą. Jeigu nesate susidurę su jokiais kreditais tai yra labai gerai. Nereikia kurti jokios kredito istorijos. Jums tereikia gauti stabilias pajamas, tokias, kad pajėgtumėte išmokėti būsto paskolos įmokas ir dar liktų ±75% pajamų po paskolos įmokos padengimo. Priklausomai nuo to, kokia yra Jūsų finansinė situacija, bankas pasiūlys maksimalią finansavimo sumą. Kreipkitės į bankus išsirinkę preliminarų būstą ir sužinosite individualias sąlygas.

Daiva
Prieš 4 mėnesius

Turime kreditą nuo 2007.12mėn. Fiksuotas palūkanas 5m. Nekartą buvo pasirašyti pakeitimai tik susiję su terminu ir palūkanų dydžiu. Pagrindinė sutarties kiti punktai liko toki patys. Palūkanos sutarties terminui pasibaigus perskaičuojamos marža + eurlibor tai dienai. Gavome pasiūlymą kad 2017.06.14 d. palūkanos bus fiksuotos 2,53% procentai. Kažkoks pokštas, nes mūsų marža nebuvo nei 1 procentas, o eurliboras dabar minusinis. Tikėjomes sąžiningo perskaičiavimo. Tai ne pirmas kreditas ir esame mokūs, vertinamas banko klientas neturintis jokio pažeidimo. Kreipiausi į banką, kad paaiškintų kokia mūsų marža - bankas neatsakė. Noriu profesionalaus patarimo kaip derėtis su banku matant akivaizdius pažeidimus perskaičuojant 5 m. palūkanas pasibaigus terminui. Skubu. Ačiū.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Daiva, dėkui už klausimą. Pateikiu Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ginčų nagrinėjimo skyriaus viršininkė Eglė Lukošienės komentarą dėl Jūsų situacijos. Manau tai pilnai atsako į Jūsų klausimą:

Nėra nurodyta pakankamai duomenų ir informacijos, kad būtų galima pagrįstai įvertinti, ar bankas teisingai – t.y. pagal šalių sudarytos kredito sutarties bei ją sudarančių pakeitimų nuostatas – apskaičiavo naujo laikotarpio fiksuotų palūkanų dydį. Tai galėtų būti nustatyta tik įvertinus šalių kredito sutarties (ją sudarančių dokumentų) nuostatas, aptariančias fiksuotų palūkanų sandarą, naujo laikotarpio fiksuotų palūkanų nustatymo tvarką ir kitas nuostatas, kuriomis remdamasis bankas apskaičiavo būtent 2,23 proc. dydžio fiksuotas palūkanas.

Vartotojui patartume atidžiai perskaityti su banku sudarytą kredito sutartį, ypač nuostatas, susijusias su naujo laikotarpio fiksuotų palūkanų nustatymo tvarka. Jei būtų pagrindo manyti ar atrodytų, kad bankas galėjo pažeisti kredito sutarties nuostatas, reikėtų raštu pateikti pretenziją bankui, į kurią jis turi atsakyti per 14 dienų nuo gavimo. Gavus neigiamą ar netenkinantį atsakymą į pateiktą pretenziją, dėl ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka galima kreiptis į Lietuvos banką.

Daugiau informacijos, susijusios su vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimu, kaip ir standartinę vartotojo prašymo formą bei tokiame prašyme būtiną nurodyti informaciją, galima rasti Lietuvos banko tinklalapyje http://www.lb.lt/gincu_nagrinejimas arba paskambinus nemokama informacine telefono linija 8 800 50 500.

Simona
Prieš 4 mėnesius

Sveiki, ruošiamės imti su vyru būsto paskolą, būstą kaip ir išsirinkom, jam reikalingas remontas. Ar bankas gali duoti paskolą remontui prie būsto paskolos? Ne vartojimo paskola, bet konkrečiai, kad būtų įsumuota į būsto paskolą?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Simona, dėkui už klausimą. Taip, gali. Tik priklausys nuo pačios būsto vertės ir Jūsų paskolos sumos. Tikėtina, kad norėdami gauti finansavimą Jūs turėsite pradžioje savomis lėšomis pakelti būsto vertę iki tiek kiek prašote remonto sumos, o po to jau gausite pinigus į sąskaitą. Pasikalbėkite su kiekvienu banku atskirai, sužinosite individualias sąlygas ką Jums gali pasiūlyti įvertinus Jūsų būstą ir situaciją.

Mantas
Prieš 4 mėnesius

Laba diena, Būsto paskola SEB paimta 2015m. Palūkanų tipas pastoviosios, palūkanų keitimo laikotarpis 5 metai. Po 5 metų su SEB turėsime iš naujo derėtis sąlygas. Ar priėmus naują būsto kredito įstatymą 2017 m. liepos 1 d. 5 metų paskolos taps paskolos su fiksuotomis palūkanomis kurios nebus keičiamos visą kredito sutarties galiojimo laikotarpį?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Mantai, dėkui už klausimą. Iki liepos 1 d. pasirašytos sutartys turėtų galioti visą sutarties laikotarpį, tad kas 5 metus turėtų vykti ta pati procedūra. Dar nežinau kaip elgsis bankai ar persirašinės esamas sutartis ar paliks galioti esamas. Stebėsime situaciją po liepos 1 d.

Asta
Prieš 4 mėnesius

Kokios galimybės Lietuvoje finansuoti būsto paskolą 100 proc. pirkimą ar įsirengimą.

Andrius
Prieš 4 mėnesius

Dekui uz klausima.Atsakymas butu trumpas ir aiskus : ne,negalima.Leidziama ne daugiau 85%.Tie laikai baigesi sulig 2008 metais.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius
Asta, dėkui už klausimą. Būsto paskolos su 100% finansavimu nebeišduodamos. Maksimalus finansavimas yra 85% nuo būsto vertės. Finansavimo dydis gali ir mažėti priklausomai nuo perkamo būsto likvidumo ar Jūsų finansinės situacijos. Minimalus pradinis įnašas bus privalomas 15% nuo būsto vertės.
Vitis
Prieš 1 mėnesį

Sveiki, ar isirengimui (kai perkama su daline apdaila) taip pat finansuojama ne daugiau 85 proc. isirengimui reikalingos sumos / samatos?

Arturas
Prieš 4 mėnesius

Sveiki, su drauge esam nesusituokę, man 28 metai jai 26, iš netolimos praeities turim daug blogos istorijos su greitaisiais kreditais. Dabar jau kaip metai dirbame užsienyje per lietuvišką įmonę, visos skolos atiduotos. Dirbam komandiruočių principu, ant popieriaus alga 450e, bet į sąskaitą visada gaunam nuo 1200e iki 1500e. Norėjau sužinoti kiek šansų turiu gauti paskolą 35000e ir kiek stipriai gali pakenkti ta bloga istorija. Ačiū už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Artūrai, dėkui už klausimą. Buvusios skolos yra labai blogai ir priklausomai nuo kiekvieno banko rizikų vertinimo priklausys kada bankas vėl patikės Jūsų mokumu ir norės skolinti Jums pinigus. Patarčiau kreiptis į bankus, užpildyti paraiškas ir sulaukti bankų rekomendacijų dėl būsto paskolos. Gavus neigiamą atsakymą pasiteiraukite kada vėl galėtumėte kreiptis į banką ar kokių dokumentų reikėtų įrodyti, kad Jūsų pajamos yra labai tvarios ir stabilios.

Irina
Prieš 4 mėnesius

Labas vakaras. Iš banko planuojam imti 95000 eur antrą paskolą butui įsigyti. Nordea siūlo 1,4 procento, nemokamą sutarties parengimo mokestį, bet turim įsigyti kredito draudimą. Swedbank po derybų 1,75 procento ir dar turėsim sumokėt sutarties 290eur mokestį. SEB nustebino savo 1,9 procento. Kokios sutarties trūkumus labiausiai reikia įvertinti, renkant tarp Swedbanko ir Nordea banko pasiūlymų? Ir Nordea su savo pajamų pervedimu el. paštu parašė, kad privalom pervesti tik darbo užmokesti, bet sutarties bendroje dalyje visas kitas pajamų apibrežimas, į kurias įeina visas pajamas, kaip nuomos, devidendai ir kitos pajamos. O kaip ištikrųjų?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Irina, dėkui už klausimą. Sąlygos yra tokios, kokias pasirašysite sutartyje, o ne tokios kokias Jums pasakys. Realiai dabar situacija yra tokia, kad žmonės turi sutartis tiek Nordea, tiek Swedbank ir ilgamečiai klientai pvz. jau seniai nepervedinėja į tas sąskaitas atlyginimų ir visų kitų pajamų, netgi nebedirba niekur ir baudų negauna. BET bankas turi pilną teisę taikyti baudas ir prastinti būsto paskolos sąlygas. Taigi, gerai kol gerai, bet kada gali būti vadovaujamasi sutartimi. O ypač būtų peržiūrimi visi sutarties punktai tuomet, kai vėluotumėte su įmokomis.

Loreta
Prieš 4 mėnesius

Laba diena, šiuo metu imame būsto kreditą ir norėtume išaiškinimo dėl gyvybės draudimo. Abu su vyru ir net vaikas turime kaupiamuosius gyvybės draudimus, kurių bet kurios, mirties atveju, išmokama suma viršija 30 proc. paskolos sumos, ko reikalauja bankas. Tačiau bankas mums perša dar vieną gyvybės draudimą, kitu atveju skaičiuojamos didesnės palūkanos, nes nesinaudojame banko siūloma paslauga. Ar kredito teikėjas gali taip elgtis? Gal būt turime šansą derėtis dėl sąlygų, kurios būtų įsigyjant viską, ką mums siūlo?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Loreta, dėkui už klausimą. Deja, kolkas dar gali taip elgtis. Po 2017 m. liepos 1 d. įsigaliosiančiomis būsto paskolos direktyvomis tikėtina, kad baigsis šie bankų triukai. Kaip bus - pamatysime.

Greta
Prieš 4 mėnesius

Laba diena, Norėjau pasiklausti ar yra geras metas fiksuoti palūkanas? Su vyru imame paskolą kuri yra kiek daugiau nei 100.000 eurų. Turime pasiūlymus iš keleto banko: Swedbank siūlo 1,7% kintamas ir 2,5% fiksuotas 5m. palūkanas, tuo tarpu Nordea siūlo 1,4% kintamas 2,18% fiksuotas 5m. ir 2,79 % 10 metų. Nordejoj marža 1,4 išlieka visus 30 metų. Abu esame verslininkai, nenorėtumėm tikėti rinkos prognozėmis, jog per artimiausius metus niekas nesikeis, o ir užsifiksuojant palūkanas turi stabilumą, kas yra mum svarbu. Ką patartumėte? Ar vis dėlto rinkti kintamas palūkanas ir tikėtis, kad niekas nesikeis ar fiksuotis, jei taip kuriam laikui rekomduotumėte? Dėkui už atsakymą.

Andrius (lankytojas)
Prieš 4 mėnesius

2.79% fiksuotos palukanos sakyčiau logiškiausias variantas esant didžiausiam burbului pasaulyje obligacijų rinkose. Žmonių atmintis nesiekia 2008, 2000 ar 1994! metų. Deja tai tiesa. Yra tikėtina, kad bankai neleis jokių fiksavimų (arba itin prastomis salygomis) kai siandieninė pigių pinigų epocha baigsis. Sėkmės!

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Greta, dėkui už klausimą. Kaip jau puikiai suprantate, prognozuoti ir nuspėti kas bus ateityje yra neįmanoma ir kiekvienas renkasi pagal savo įsivaizduojamus ateities scenarijus. Manau, kad jeigu užsiimate verslu, jaučiate rinką, tuomet patariu daryti taip kaip jaučiate, o Nordea pasiūlymas geras tiek kintamų tiek fiksuotų palūkanų atveju. Tik atminkite, kad fiksuojate tik 10 metų, tad pasiskaičiuokite per kiek laiko yra realu, kad Euribor pakils iki 1,5%. Rinktis tiek kintamas, tiek fiksuotas yra geras variantas - negaliu pasakyti kas bus po 10 metų ir kiek gali pakilti Euribor. Paanalizuokite praeities Euribor dydžius, pažiūrėkite kiek maksimaliai buvo pakilęs ir spręskite kaip daryti. Euribor grafikai čia. Kas linkę labiau rizikuoti ir tikėtis sutaupyti - rinksis kintamas, kas nori saugumo bent 10 metų - rinksis fiksuotas.

Kastytis
Prieš 4 mėnesius

Sveiki. Pakilo pajamos truputi. Dabar algos 550e su trupučiu atskaičius mokesčius, o žmona 350e dekreto. Kokia daugmaž sumą gautume gyvenant Kaune? Ačiū.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Kastyti, dėkui už klausimą. Manyčiau būsto paskola reali apie 30 tūkst. eurų. Tačiau žinoma priklausys nuo individualaus vertinimo.

Andzela
Prieš 4 mėnesius

Sveiki, noriu paskolos 30000e užstatant 1 kamb. butą Klaipėdoje. Atiduoti norėčiau per 6 metus, ar įmanoma gauti tokią sumą? Dėkoju iš anksto.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Andzela, dėkui už klausimą. Tokią sumą gauti įmanoma. Tačiau ar paskolą išduos bankas ar ne, priklausys nuo Jūsų finansinių galimybių ir individualaus vertinimo. Jeigu pagal banko rizikingumo vertinimą pakaks Jūsų gaunamų pajamų ir Jūs būstite tinkamas kandidatas gauti paskolą, tuomet paskolos gavimas bus paprastas.

Laura
Prieš 4 mėnesius

Sveiki. 2015m. su vyru paėmės paskolą 51000 eur namo pirkimui iš unijos su 6% metinėm palūkanom (30 m.). Per porą metų palūkanas sumažinome iki 4%. Pradedu galvoti apie refinansavimą. Sutartį su unija išskaičiau skersai ir išilgai, bet neradau punkto, kad turėčiau mokėti baudą. Ar taip gali būti? Tampant unijos nariu turėjom įstoti ir sumokėti įstojimo mokestį, neatsimenu kiek, bet nedaug. Buvo įmokėtas pradinis įnašas 5000 eur. Ar refinansuojant paskolą kitame banke atgautumėme pradinį įnašą? Sutartyje ir apie tai nieko neparašyta. P.S. gal galite paaiškinti tokį fenomeną... 2015 m. bankai siūlė mažesnes palūkanas nei unija, tačiau galutinis paskolos dydis(su 6%) gavosi labai panašus? Kodėl? Ačiū!

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Laura, dėkui už klausimą. Taip, gali būti, kad unijos sutartyje nėra baudų, bet gali būti papildomas sutarties keitimo mokestis, nes reikės keisti būsto paskolos sąlygas. Dėl refinansavimo tai Jūs neprarasite pradinio įnašo ir įmokų, kurias mokėjote, visa paskola nukeliaus į kitą banką su likusiais įsipareigojimais.

Dėl fenomeno. Bankai visuomet siūlė ir manau siūlys mažesnes palūkanas ir geresnes sąlygas būsto paskolas imantiems ir įprastas pajamas gaunantiems asmenims. Unijose palūkanos už būsto paskolas visuomet buvo apie 5-6%. Bankuose 1,5-2,5%. Pasidalinkite savo patirtimi refinansuojant būsto paskola, įdomu būtų išgirsti, kai jau atliksite šią procedūrą.

Erika
Prieš 4 mėnesius

Sveiki. Kas tas pradinis įnašas? 15%, 20 % kam jį mokame? Bankui ar būsto pardavėjui? Jei pvz. imu paskolą 48000e, man duoda 80%, t.y 38400e. tai gi man trūksta 9600e. 5000e pervesta pardavėjui kaip rankpinigiai. Likusi dalis keliauja pardavėjui ar bankui? Ar bankui apskritai turiu sumokėti tuos 20%?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Erika, dėkui už klausimą. Pradinis įnašas yra privalomas imant būsto paskolą. Tai yra nustatyta atsakingo skolinimosi nuostatuose, kuriuos išleido Lietuvos bankas. Tad kiekvienas bankas išduodamas būsto paskolą gali finansuoti ne daugiau nei 85% būsto vertės, o minimalus pradinis įnašas asmens imančio būsto paskolą yra 15%. Pradinio įnašo dydis gali būti ir didesnis, priklausomai nuo Jūsų situacijos ar perkamo būsto likvidumo.

Atsakant į Jūsų klausimą - likusi dalis keliauja pardavėjui, o bankui ir notarui turėsite pateikti įrodymą, kad sumokėjote pradinį įnašą rankpinigiais ir papildomu pervedimu. Pradinis įnašas, šiuo atveju 20% sumokamas pardavėjui, kurį sumokate Jūs, o likusią 80% dalį bankas taip pat perveda pardavėjui.

Vilma
Prieš 4 mėnesius

Laba diena,

1) Ar nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigalios naujasis būsto kredito įstatymas?

2) Ar iki liepos 1 d. pasirašytoms sutartims taip pat galios naujos taisyklės?

3) Kada geriau būtų pasirašyti sutartį - iki liepos 1 d. ar po liepos 1 d.?

Dėkinga už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Vilma, dėkui už klausimus. Netrukus atsakymus pateiksime pasitarę su Lietuvos banku. Laukiame informacijos iš Lietuvos banko.

Remigijus
Prieš 4 mėnesius

Sveiki, turime pasiėmę paskolą būstui, ir planuojame imti dar viena paskolą būstui kaip investiciją. Kiek pradinio įnašo gali prašyti bankai?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Remigijau, dėkui už klausimą. Įprastai antrai paskolai prašys nuo 20% pradinio įnašo. Tačiau priklausys nuo situacijos ir individualaus vertinimo. Kai imsite paskolą, pasidalinkite patirtimi kaip sekėsi.

Justas
Prieš 5 mėnesius

Sveiki. Norėjau paklausti ar bankai duotų man paskolą įsigyti būstui, kuris priklauso mano mamai?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Justai, dėkui už klausimą. Kaip ir nėra jokio skirtumo kam priklauso būstas, vertins Jūsų asmeninę situaciją ir galimybę gauti būsto paskolą. Manau, kad neturėtų kilti problemų. Pasidalinkite informacija kaip sekėsi, kai jau imsite paskolą. Sėkmės!

Tomas
Prieš 5 mėnesius

Sveiki, aš gyvenu vienas, man 21 metai. Mano atlyginimas 500 eurų. Dirbu ilgiau nei metai savo darbuovėtėje. Ar galėčiau gauti būsto paskolą nuo 50,000 eur?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Tomai, dėkui už klausimą. Jūsų atlyginimas yra šiek tiek per mažas ir amžius gali būti per jaunas gauti tokio dydžio paskolą. Su dabartine alga gautumėte 20-25 tūkst. eurų būstui įsigyti.

Julija
Prieš 5 mėnesius

Laba diena, šiuo metu gyvenu Vilniuje, noriu pirkti būstą toli nuo Vilniaus ir persikraustyti. Ten planuoju dirbti savo artimųjų įmonėje. Paskolos reikia dabar, nes būsto savininkas nelaukia. Ar banke imant paskolą geriau traktuoti, kad išsikraustysiu kai rasiu darbą tame mieste ar sakyti, kad jau kaip ir turiu darbo vietą ir esant reikalui galiu pateikti sutartį? Atlyginimas bus toks pat. Šiuo metu dar dirbu Vilniuje. Ačiū už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Julija, dėkui už klausimą. Banke tiesiog išsiaiškinkite sąlygas kas būtų jeigu būtų. Pasakykite, kad jeigu sugalvotumėte taip daryti, kokios būtų sąlygos ir kur tai atsispindėtų sutartyje. Gavę iš visų bankų sąlygas, o taip pat ir šią dėl darbo keitimo, įvertinsite kuris bankas Jums tinkamiausias.

Laura
Prieš 5 mėnesius

Sveiki, noriu pasiteirauti, teko girdėti ne iš vieno asmens dėl pakeitimų NT įsigyti sąlygų nuo 2017.07.01 dienos. Sakykite, prašau, ar tikėtina, jeigu kils palūkanų norma, kad nebereikės pradinio įnašo?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Laura, dėkui už klausimą. Kaip bus pamatysime, tačiau manau pradinio įnašo tikrai reikės, o palūkanų norma neturėtų kilti, bet kaip matote po euro įvedimo kainos irgi neturėjo kilti Lietuvoje. Taigi, kaip bus realiai - pamatysime.

Agnė
Prieš 5 mėnesius

Sveiki. Planuoju imti 20000€ paskolą 10 metų linijiniu metodu su kintamomis palūkanomis. Renkuosi tarp SEB 1,87% ir Nordea 1,8%. Iškilo pora klausimų:

 1. Kokios šių bankų "blogybės", jeigu planuoju paskolą grazinti anksčiau, nei per 10metų (sutartis skaičiau, bet tikslios info neradau)?
 2. Kuris palūkanų perskaičiavimo terminas 6 mėn. ar 12 mėn. yra palankesnis šiai dienai mano situacijoje? Iš anksto dėkoju už atsakymą.
Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Agne, dėkui už klausimą. Visi bankai yra geri, nes duoda paskolą ir visi bankai yra blogi, nes reikia jiems mokėti palūkanas ir baudas už sąlygų nesilaikymą. Nėra vieno geriausio banko, visi turi savų niuansų. Sutartys keičiasi, reikia žiūrėti individualiai. Sutartyje tikrai yra nurodyti papildomi mokesčiai už anksčiau grąžinamą kreditą:

Iš SEB bendrosios būsto paskolos sutarties:

jei kreditas yra suteiktas taikant kintamąsias palūkanas, tai mokestis už prieš terminą grąžinamą kreditą netaikomas, jei kreditas grąžinamas palūkanų keitimo dieną. Kitais atvejais taikomas 1,5 (vienas ir penkios dešimtosios) proc. mokestis, apskaičiuojamas nuo prieš terminą grąžinamo kredito, bet ne mažesnis kaip 144,81 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt keturi eurai 81 ct);

Iš Nordea bendrosios būsto paskolos sutarties:

grąžinti Kreditą ar jo dalį nemokamai anksčiau laiko Palūkanų nustatymo dieną. Jei Kredito gavėjas savo iniciatyva grąžina
Kreditą (ar jo dalį) anksčiau laiko bet kurią kitą Banko darbo dieną, jis privalo mokėti Bankui Reinvestavimo kaštus. Kredito gavėjas norėdamas pasinaudoti minėta teise turi pranešti apie tai Bankui raštu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) Banko darbo dienas. Kredito gavėjo grąžinama suma turi būti ne mažesnė kaip 300 (trys šimtai) eurų ar ekvivalentas kita valiuta;

Reinvestavimo kaštai – Kredito gavėjui grąžinant Kreditą ar jo dalį prieš terminą ir/arba keičiant Kredito valiutą ir/arba
keičiant Palūkanų nustatymo laikotarpio trukmę arba Banko iniciatyva nutraukiant Sutartį, kaip tai numatyta Bendrosios dalies 11 punkte, Banko apskaičiuojami jo patiriami kaštai Bankui nutraukiant savo investicijas ir reinvestuojant kapitalą. Reinvestavimo kaštai apskaičiuojami taikant tokią formulę:

K = S x D x N/ 360, kur

K – Reinvestavimo kaštai;

S – prieš terminą grąžinama Kredito dalis arba Kredito dalis, kurios atžvilgiu vyksta pakeitimai;

D – terminas dienomis, skaičiuojamas nuo inicijuojamų pakeitimų/ Kredito išankstinio grąžinimo dienos iki artimiausios Palūkanų nustatymo dienos;

N – skirtumas tarp nustatytos Bazinės palūkanų normos arba Fiksuotos palūkanų normos ir palūkanų normos, už kurią Bankas gali reinvestuoti kapitalą, dydžio.

Pastudijuokite sutartis detaliau - rasite visus atsakymus. Kur bus neaiškumų - kreipkitės tiesiogiai į banko vadybininką.

Atsakant į klausimus:

 1. Abu bankai geri, tik turi savų sąlygų, jas išstudijuokite ir priimkite sau parankų sprendimą;
 2. Rinkčiausi 6 mėn. laikotarpį.

Parašykite kaip sekėsi banke, ką pasirinkote ir kodėl. Sėkmės!

Regimantas
Prieš 4 mėnesius

Aš ėmiau Nordea, nes pasiūlė 1,5%, tačiau pas juos yra sąlyga, kad atlyginimą ar kitokias pajamas pervesti į jų sąskaitą, jei to nepadarote, bauda būna +1% prie maržos. Beto reikia kitas sąlygas įsivertinti papildomai, ar privalomi kažkokie produktai, ar be jų galima išsisukti.

Odeta
Prieš 1 mėnesį

Steponai, Nordea sutartyje rasoma, kad nemokamas grazinomas yra palukanu nustatymo diena - ar tai tas pats, kas palukanu keitimo diena ir klientas tiksliai zinos tas dienas? Paklausus apie ankstesni grazinima/inesima vadybininke atsake, kad pagal nutylejima galiu bet kada paklausti banko ar vyksta perskaiciavimas ir galiu tada inesti, pasakiau, kad sutartyje juk numatytas mokestis, tai pasake, kad yra, bet kiek tiksliai neva nezino, bet problemos nemato :) tai kaip cia su ta Nordea?

Miglė
Prieš 5 mėnesius

Ar reikia mokėti pradinį įnašą, imant 30000 eurų būsto paskolos?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Migle, dėkui už klausimą. Imant būsto paskolą, nepriklausomai nuo sumos dydžio, Jums reikės mokėti pradinį įnašą nuo būsto vertės, minimalus pradinis įnašas privalės būti 15% nuo būsto vertės, o priklausomai nuo Jūsų situacijos ar būsto likvidumo, pradinis įnašas gali ir didėti.

Edvardas
Prieš 5 mėnesius

Sveiki, norėjau paklausti ar bankai duoda būsto paskolą jei žmogus dirba įmonėje daugiau jau kaip metai su terminuota sutartimi. Sutartis tęsiama kas 6 mėn. Pajamos vidurkis 740 į mėn. atskaičius mokesčius. Ačiū.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Edvardai, dėkui už klausimą. Reikia vertinti situaciją individualiai ir priklausys nuo konkretaus banko. Turite vienoje darbovietėje išdirbti 6-12 mėn. tam, kad gautumėte paskolą. Tad ir tos sutartys turi atitikti banko reikalavimus. Bankui labiau priimtina terminuota, tačiau ilgalaikė terminuota sutartis, t.y. ilgesnė nei 18-24 mėn. Bet paskola gali būti išduodama ir esant trumpesnei sutarčiai. Pasikalbėkite su banku ir praneškite mums kaip išsprendėte situaciją.

Silva
Prieš 5 mėnesius

Swedbank pateikė savo pasiūlymą. Vadybininke sako, kad jau nieko nebegalim nusiderėti. Ar taip iš tikrųjų yra, ar mus mulkina, kad nereiktų terliotis? Swedbank mums siūlo 2,3 proc. maržą. Ir kas 2 metus ją žada perskaičiuot. Ar mes galim išsiderėt, kad marža būtų visą likusį paskolos laiką vienoda?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 4 mėnesius

Silva, dėkui už klausimą. Na, yra du variantai - galima arba negalima :). Reikia bandyti derėtis. Geriausias įrankis deryboms - kitų bankų pasiūlymai. Jeigu kiti bankai irgi maždaug tą patį ar panašiai pasiūlys - tuomet turbūt nieko nebepadarysite. Derantis labai daug įtakos turi būsto paskolos dydis, Jūsų kredito istorija, pajamos ir t.t. Labai individualu. Siūlau peržiūrėti Bankai.lt projekte jau išduotų būsto paskolų palūkanas, čia galite palyginti savo sąlygas su kitų.

Svetlana
Prieš 5 mėnesius

Sveiki. Tikiuosi galėsite atsakyti į mano klausimą. Gavau iš Swedbanko paskolą būstui pirkti kartu su lengvata iš valstybės 10%. Viena auginu vaiką. Valstybė pinigus perves vėliau, o bankas pinigus pardavėjui jau išmokėjo. Jeigu iki tol kol valstybė perves 10% lengvatos aš ištekėsiu ar tai sukels kažkokių rūpesčių? Ar aš negaliu ištekėti kol pinigai iš valstybės nesumokėti? Ačiū!

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Svetlana, dėkui už klausimą. Sutartyje turi būti aprašyti tiksliai šie dalykai, tad siūlyčiau atidžiau perskaityti sutartį. Asmeniškai galvoju, kad problemų kilti neturėtų ir rūpesčių tai nesukels. Tačiau, kad būtų ramiau paskambinkite telefonu +370 5 2664241 į Socialinės ministerijos paramos būstui skyrių, pateikite informaciją ir Jums tiksliai pakomentuos Jūsų atvejį. Sėkmės!

Justinas
Prieš 5 mėnesius

Labas vakaras. Norėčiau sužinoti kokio didumo paskolą galima būtų gauti būsto paskolai Lietuvoje. Esu dirbantis užsienyje. Nuo ko pradėti ir kur kreiptis? Ačiū.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Justinai, dėkui už klausimą. Jeigu nežinote konkretaus būsto, kurį norite pirkti ir nežinote už kokią sumą norite pirkti, tuomet turite kreiptis į bankus ar unijas su užklausa dėl paskolos. Susisiekite su bankais ir unijomis ir pateikite savo duomenis, kurių paprašys. Taip bankai galės įvertinti kokiomis maždaug sąlygomis galės ar negalės Jus finansuoti. Jeigu bankas pasakys, kad gali Jus finansuoti, tuomet turėsite išsirinkti būstą. Pateikus bankui pasirinktą būstą, sąlygos gali keistis priklausomai nuo būsto būklės, likvidumo ir kt. dalykų.

Beje, užsienyje dirbantiems asmenims bankai finansuoja 50-70% būsto kainos, unijos šiek tiek daugiau. Atminkite, kad tik bankas, kuris finansuos Jus galės pasakyti tikslias sąlygas pagal individualią situaciją. Joks tarpininkas, kuris pats neišduoda paskolų tikslios informacijos nesuteiks.

Simona
Prieš 5 mėnesius

Sveiki, turiu klausimą. Esu pasirašiusi rezervavimo sutartį su CITUS įmone, dėl buto rezervavimo ir pervedusi pradinį įnašą. O su banku sutartis bus pasirasoma tik gegužės gale. Bet dabar pažiūrėjau, jog mano darbo sutartis yra terminuota metam laiko, nors galvojau ir sakiau jog yra neterminuota. Ar tai gali kažkaip paveikti būsto paskolos ėmimą? Ačiū už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Simona, dėkui už klausimą. Manau, kad gali įtakoti. Patarčiau pasikalbėti su banku tiesiogiai, pasitikslinti ir paprašyti garantinio rašto, kad paskola konkrečiomis sąlygomis bus išduota. Pasiruoškite iš anksto, kad paskui nebūtų siurprizų ir bankas neišduos paskolos. Turite žinoti konkrečias sąlygas prieš sutinkant pasirašyti sutartį su banku, taip pat bankas turi žinoti tikslią Jūsų informaciją. Sėkmės!

Ignas
Prieš 5 mėnesius

Sveiki, ar tiesa kad nuo 2017-07-01 isigaliojus naujoms Centrinio banko taisyklėms, būsto paskolos palūkanos bankuose pakils iki 4-5%?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Ignai, dėkui už klausimą. Nemanau, kad naujos sąlygos turėtų įtakoti būsto paskolos palūkanų dydį bankuose. Tačiau žinote kaip būna pas mus Lietuvoje, po euro įvedimo irgi sakė, kad kainos nekils.. :)

Kristina
Prieš 5 mėnesius

Laba diena, norėčiau paklausti, jei esu 25 metų netekus tėvų globos, man priklauso 20% subsidija būstui įsigyti. Kaip suprantu didžiausia paskola gali būti skiriama 53 000eu. Tai kaip suprantu man jau pradinio įnašo turėti nereikia? Nes 10 600eu jau būtų ta kompensacija (20%) ? Ar galima imti ir didesnę paskolą? Kokių dokumentų reikia norint susitvarkyti šitą reikalą, kur pirmiausia eiti į banką ar visur kitur? Lauksiu atsakymo. Gražios dienos. :)

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Kristina, dėkui už klausimą. Jeigu esate netekus globos ir Jūsų pajamos yra mažesnės nei numatytos įstatyme, tuomet gausite 20% finansavimą. Finansuoti gali tik SEB ir Swedbank bankai. Jeigu viskas tvarkoje, tuomet pradinio įnašo nereikės ir subsidiją galėsite panaudoti pradiniam įnašui ir paskolai padengti. Maksimali suma Jūsų atveju manau būtų 53 tūkst. eurų. Rekomenduoju pilnai išstudijuoti paramos būstui įstatymą ir pažiūrėti ar tikrai atitinkate sąlygas.

Asmuo, norintis gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, turi kreiptis į savivaldybę, kurioje jis yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą ir kredito įstaigai pristatyti savivaldybės išrašytą nustatytos formos pažymą apie tai, kad jis gali pretenduoti į subsidiją.Savivaldybės išduota pažyma kredito įstaigai turi būti pristatyta per 15 dienų nuo pažymoje nurodytos datos.

Ieva
Prieš 5 mėnesius

Laba diena, Šiuo metu turime paskolą butui (butą pirkome neseniai, kiek daugiau nei prieš metus). Ateityje domintų galimybė pasistatyti mažą namą. Girdėjau, kad bankui galima užstatyti ir butą, kurį esi pirkęs su paskola, tuomet gauti naują paskolą namui, o butą išnuomoti. Galbūt galėtumėte pakomentuoti, ar tai tiesa, kokios sąlygos, koks reikalingas pradinis įnašas ir kaip tai vyksta? Ačiū

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Ieva, dėkui už klausimą. Jeigu jau turite būsto paskolą butui, tuomet Jūs jau esate šį butą užstatę ir butas priklauso bankui, o Jūs mokate palūkanas. Girdėjote turbūt apie didesnio būsto paskolą keičiant iš mažesnio būsto į didesnį. Tuomet jeigu esate tame pačiame banke, dalį sumokėtų esamos paskolos įmokų galite panaudoti naujos paskolos pradiniam įnašui ir pan., o seną būstą parduosite. Žinoma visą šią procedūrą atlikti turi leisti Jūsų pajamos. Pakalbėkite tiesiogiai su banku apie galimybes. Ne visuose bankuose tai galima. Viskas priklausys nuo Jūsų šeimos pajamų, ar užteks naujai paskolai pinigų ar ne.

Sigita
Prieš 5 mėnesius

Sveiki, buvom bankuose dėl būsto paskolos. Swedbankas duoda paskolą su 1.85% palūkonomis ar dar galima derėtis, kad sumažintų. Ar jau jie nesileis į kalbas?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Sigita, dėkui už klausimą. Siūlau nueiti dar į 3 bankus: SEB, DNB, Nordea. Gal gausite geresnes sąlygas. Jeigu gausite geresnes sąlygas kitur, tačiau norėsite imti būsto paskolą Swedbank, galite nueit ir pasakyti, kad gavote kituose bankuose geriau ir norite imti Jų banke paskolą, galbūt tai padės. Peržiūrėkite būsto paskolos sąlygas kituose bankuose, palyginkite ir pasirinkite geriausias sąlygas siūlantį banką.

Gytis
Prieš 5 mėnesius

Sveiki, Planuoju pirkti sklypą namo iki 80kv statybai Vilniaus raj. kurio kaina ~20000 eurų. Kiek žinau kaikurie bankai finansuoja tik 50% sklypo pirkimui. Kitus 50% turiu finansuoti savo lėšomis, tačiau jų turiu nepakankamai. Koks geriausias variantas būtų gauti papildomų lėšų ir kokie etapai būtų norint gauti finansavimą namo statybai? Ačiū.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Gyti, dėkui už klausimą. Bankai nefinansuoja sklypo pirkimo su būsto paskolos tarifais. Bankai sklypo pirkimą finansuoti gali tik kaip vartojimo paskolą. Galite kreiptis į kredito unijas, čia finansavimo sąlygos geresnės nei vartojimo, tačiau prastesnės nei būsto. Unijos tokiais atvejais siūlo lankstesnius sprendimus, tik reikia paieškoti tinkamos unijos.

Tomas
Prieš 5 mėnesius

Sveiki, mano "sodrinių" pajamų gauti norimą būsto kreditą gali ir nepakakti, bet aš taip pat gaunu pajamas dividentų forma ir įmonei kurioje dirbu, nuomoju automobilį, t.y šios pajamos yra beveik dvigubai didesnės, nei gaunamas atlyginimas. Kokia dalimi bankai atsižvelgia į šios rūšies pajamas?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Tomai, dėkui už klausimą. Pagal individualų vertinimą bus įtraukiamos pajamos. Preliminariai tokias pajamas galite skaičiuoti apie 50% vertės. Tačiau yra labai daug niuansų, priklausys nuo tęstinumo/pastovumo, veiklos. Kreipkitės į banką, nes bankas bankui nelygus ir situacija situacijai.

Sigita
Prieš 5 mėnesius

Sveiki, norim su vyru imti būsto paskolą. Turim 15% įnašą. Būstas yra naujos statybos. Reikia daryti remontą, o jam reikiamos sumos neturime. Turime atliekamu pinigų tik apie 1000. Norim daryti remontą po truputį, kad neimti vartojamosios paskolos. Ar bankai duos paskolą jei neturim daugiau pinigų remontui. Ir ar yra nustatytas terminas per kiek laiko reikia įsikelti į naują būstą?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Sigita, dėkui už klausimą. Kaip suprantu butas yra ne 100% baigtumo ir Jums jį reikia įsirengti iki 100%. Jeigu bankas atsižvelgęs į Jūsų finansinę padėtį sutinka, tuomet yra galimybės gauti ir paskolą remontui. Priklauso nuo turto vertinimo ir Jūsų asmeninės situacijos gali būti finansuojama iš karto reikiama suma remontui arba dažniausiai būna, kad už savas lėšas pakeliate būsto vertę, t.y. įrengiate būstą ir po to gaunate tai ką įdėjote. T.y. paskola remontui gaunasi atvirkštiniu principu - pradžioje įsirengiate, o po to gaunate papildomus pinigus, kuriuos išleidote remontui. Išlaidos turi būti pagrįstos čekiais, sąskaitomis. Terminas pasiekti 100% baigtumą berods 2 metai.

Silvija
Prieš 5 mėnesius

Sveiki, Situacija tokia: Mums tėvai nori paskolinti 14000 eurų, kuriais bus padengtas pradinis įnašas. Kad gauti iš tėvų pinigus, bus sudaryta paskolos sutartis su notaru, tai, kad įsipareigojame kas mėnesį pervesti po 50 eurų. Norėjome pasiteirauti, ar tai gali pakišti koją imant paskolą butui? Ar bankas į tai atsižvelgia?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Silvija, dėkui už klausimą. Pradiniam įnašui skolintis apskritai negalima, juos turite būti susitaupę arba gavę dovanų iš tėvų. Pagal atsakingo skolinimo nuostatus, jeigu nesate susitaupę savų lėšų pradiniam įnašui, tuomet paskola Jums dar yra per anksti. Priimant dovaną iš tėvų problemų nekils. Nepatariu skolintis pradiniam įnašui. Priimkite kaip dovaną, o tada jei jau turėsite laisvų pinigų - galėsite padovanoti atgal tėvams :)

Eva
Prieš 5 mėnesius

Sveiki, norime imti būsto paskolą. Suma apie 20 000 eur tačiau ar būtų galima imti 25 000eur (5000 būsto remontui). Šiuo metu gyvename užsienyje, koks pradinis įnašas reikalingas? 2 asmenų šeimos pajamos apie 3 500 eur.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Eva, dėkui už klausimą. Galima imti ir jungtinę paskolą su paskola remontui. Pradinis įnašas gyvenantiems užsienyje reikalingas 30-50%, kredito unijose pradinis įnašas mažesnis, bet palūkanos didesnės. Ar gausite paskolą turite teirautis bankų ir unijų užpildydami paraiškas ir pateikdami savo duomenis preliminariam vertinimui. Taip pat paprasčiau yra vertinti, kai jau yra konkretus turtas.

Jonas
Prieš 5 mėnesius

Sveiki, dirbu užsienyje pagal terminuotą darbo sutartį. Darbo termino laikas būna apie 6 - 7 mėn., per metus, darbo užmokestis per mėnesį siekia 3400 eurų. Ar įmanoma gauti 60000 - 70000 eurų paskolą būstui? Ar kad ją gauti man reikalinga nuolatinė darbo sutartis?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Jonai, dėkui už klausimą. Norint gauti būsto paskolą užsienyje, reikia užtikrinti bankui, kad nuolat gausite pajamas. Manau, kad terminuotos sutartys gali būti kliūtis. Turite dirbti bent 1-2 metus užsienyje ir pateikti bankui išrašus, darbo sutartį ir kitus reikalaujamus dokumentus. Bankas pagal tai vertins ar galės finansuoti būsto pirkimą ar ne. Taip pat atminkite, kad dirbantiems užsienyje reikia turėti bent 30-50% savų lėšų norint finansuotis bankuose. Unijos pradinio įnašo procentas gali mažėti, bet palūkanos bus didesnės.

Miglė
Prieš 5 mėnesius

Sveiki, gavau pasiūlymus iš 3 bankų, siūlomos maržos: SWED 1,85% Nordea 1,4% ir SEB 1,75%, paskola bus skirta namo statybai (šiuo metu baigtumas 60% savo lėšomis). Planuojam (su vyru) 80000 EUR 30m. laikotarpiui, anuitetas, nefiksuojant. Renkamės tarp NORDEA ir SEB, bet neramina tas kad NORDEA žada išmokėti visą sumą per 3 !!! kartus (ko pasekoje vėl visi vertinimai, popierizmai,nervai, išlaidos ir t.t.), o tuo tarpu SEB 'atsipūtęs' išmokėtų per vieną kartą. Jei lyginant per skaičiuokles NORDEA ir SEB, tai su NORDEA vistiek sutaupoma apie ~5000 Eur per 30m., bet atsižvelgiant į vertinimus tai reikėtų apie 1000 Eur išmest iš 'sutaupymo'. Dar tos jų griežtosios sutarties sąlygos... Žinome, kad paties reikia išsirinkti vieną blogį, bet gal galėtumėt ką patarti iš profesionalios ir nepriklausomos pusės :) Ačiū!

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Migle, dėkui už klausimą. Vis tik palūkanos yra mažesnės Nordea, aš asmeniškai rinkčiausi 1,4% ir šiek tiek pasistengčiau, kad sutaupyti. Žinoma, priklauso nuo situacijos, Jūs operuojate pinigais ir matote kaip yra patogiau. Jeigu iš to, kad bankas sumokės per vieną kartą išlošite - rinkitės SEB. Bet kartais žmonėms imantiems paskolas yra svarbiau paskolą imti pas banką, kuris turi daug skyrių, yra didesnis, gražesnė programėlė, žinoma ir patogumas su mažiau popierių. Už tai dažnai susimoka klientai. Šiaip SEB tikrai nėra blogiausias pasiūlymas. Dar palyginkite išankstinio grąžinimo, sutarties, vėlavimo mokesčius. Jeigu šiose grafose SEB lenks Nordea ir manysite, kad gali reikėti tų geresnių sutarties sąlygų - tuomet spręskite atitinkamai. Sėkmės!

Justas
Prieš 5 mėnesius

Sveiki, norėčiau gauti vartojimo paskolą būstui 30000-40000. Gaunamos pajamos 2000 eur mėn., nėra įsiskolinimų ir kitų kreditu, nevedęs. Ar yra galimybė gauti tokią paskolą? Dėkui

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Justai, dėkui už klausimą. Manau, kad yra įmanoma gauti tokio dydžio vartojimo paskolą. Tačiau svarbu bus ir priežastis kam Jūs naudosite šiuos pinigus. Reikėtų pakalbėti su bankais tiesiogiai. Reikia individualaus vertinimo. Jeigu nepavyktų susitarti su bankais, tuomet kreipkitės į Kauno kredito uniją ar kitas kredito unijas.

Deividas
Prieš 5 mėnesius

Sveiki, dirbu Švedijoje, esu įdarbintas Lietuvoje, bet į Švedija važiuoju komandiruotėm, alga yra minimumas + dienpinigiai ir ji visada būna skirtinga, po 3 mėn planuoju imti paskola, kaip bankai skaičiuos kiek gali man duoti paskolą? Ačiū

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Deividai, dėkui už klausimą. Priklausys nuo banko vertinimo ar komandiruotpinigius galės įskaityti kaip pajamas ar ne. Jeigu komandiruotpinigiai periodiškai yra mokami ir išrašuose matomas stabilumas, tuomet šias pajamas bankas vertins. Bet patartina, kad tokio tipo pajamos būtų gaunamos bent metus ir matytųsi pastovumas. Labai bus svarbu išdirbimo laikas, profesija, kredito istorija, pajamų dydis. Kreipkitės į didžiausius bankus ir prašykite įvertinti Jūsų situaciją. Sėkmės!

Ingrida
Prieš 5 mėnesius

Sveiki, su vyru norim paimti paskolą namui pirkti, kaip derėtis banke, kad sutartis būtų mums naudingesnė. Ko prašyti, o gal reikalauti. Ačiū už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Ingrida, dėkui už klausimą. Visų pirma turite turėti visus reikiamus dokumentus, vertinimus, sąmatą ir t.t. Toliau turite kreiptis į visus didžiuosius bankus: SEB, DNB, Swedbank, Nordea. Gavę jų pasiūlymus galite lyginti kuriame banke gautos sąlygos yra geriausios. Tuomet derėdamiesi galite blefuoti, kad kitur gaunate geresnes sąlygas, taip bankas gali susigundyti Jumis kaip klientu ir pasiūlyti prašomas sąlygas. Atminkite, kad bankų vadybininkai visas derybų technikas žino ir tokios derybos gali ir nepavykti. Tad turite tikėtis geriausio, didesnė vertė bus nenusiderėti, bet pasirinkti tinkamą banką, kurio sutarties ir mokėjimų sąlygos bus geriausios. Sėkmės!

Ramunas
Prieš 5 mėnesius

Sveiki. Norėčiau gauti būsto paskolą. Dirbu Vokietijos įmonėje puse metų. Ar duotu bankas 20000e?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Ramūnai, dėkui už klausimą. Ar paskolą gausite ar ne, priklausys nuo Jūsų finansinės, kredito ir bendros situacijos vertinimo. Kreipkitės tiesiogiai į bankus, jeigu esate užsienyje, pildykite paraiškas internetu ir su Jumis susisieks bankų vadybininkai, kurie preliminariai galės pasakyti ar gausite paskolą ir ko trūksta norint gauti būsto paskolą. Sėkmės!

Viktorija
Prieš 5 mėnesius

Sveiki, Turime būsto paskolą Nordea banke 30m., liko sumokėti šiek tiek daugiau nei 10tūkst. eurų. Norėtume tame pačiame banke imti antrą paskolą didesniam būstui, o dabartinį pasilikti nuomai. Esame 4asm. šeima (du mažamečiai vaikai). Įdomu ar bankas suteiktų antrą paskolą, ar reikėtų įkeisti dabartinį būstą. Ačiū už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Viktorija, dėkui už klausimą. Galimybės manau yra gauti antrą paskolą. Tačiau viskas priklausys nuo Jūsų šeimos pajamų, įsipareigojimų dydžio ir t.t. Jeigu pajamų pakaks, nebus daugiau įsipareigojimu - tuomet bankas tikėtina, kad finansuos. Jeigu nepavyktų susitarti su šiuo banku, galite pasitarti ir su kitais bankais. Bet manau, kad Nordea turėtų pasiūlyti tinkamų variantų. Sėkmės!

Erika
Prieš 5 mėnesius

Sveiki. Ar reikalingas laiduotojas gaunant būsto paskolą Lietuvoje. Nes pati dirbu užsienyje.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Erika, dėkui už klausimą. Manau, kad dažniausiu atveju reikės laiduotojo, kuris gyvena ir dirba Lietuvoje.

Renata
Prieš 5 mėnesius

Sveiki, Norime pirkti kotedžą kurio kaina 120000e, esame 4 asmenų šeima, aš pati dirbu su verslo liudijumu daugiau nei metus, mano pajamos mėn, yra apie 2300e, vyras dirba su individualia veikla jo pajamos apie 500e, ar yra mums galimybė gauti paskola tokiai sumai?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Renata, dėkui už klausimą. Vertinant pajamas - pajamų paskolai užtenka. Tačiau bankams klius faktas dėl pajamų kilmės - verslo liudijimo ir individualios veiklos. Galimybės gauti paskolą priklausys nuo banko individualaus vertinimo. Tad Jūsų atveju reikėtų pereiti per visus bankus ir galbūt net unijas, tačiau unijose gali būti ribojama paskolos suma ir bus didesnės palūkanos.

Diana
Prieš 6 mėnesius

Esu išsituokusi auginu du vaikučius, norėjau paklausti norint imti paskolą butui pirkti ar į gautas pajamas yra priskaičiuojami gaunami alimentai kiekvieną mėn? Ačiū

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Diana, dėkui už klausimą. Bus vertinami mokamų alimentų pastovumas, tad alimentai galėtų būti įskaičiuojami kaip pajamos. Tačiau patartina turėti stabilų pajamų šaltinį, kuris būtų didesnis nei alimentai ir pagrindinis šaltinis vertinant būsto paskolos išdavimą.

Kestutis
Prieš 6 mėnesius

Laba diena, ar galima gauti paskolą Lietuvos bankuose pirkti būstą Airijoje?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Kęstuti, dėkui už klausimą. Lietuvoje veikiantys bankai nefinansuoja būsto pirkimo Airijoje.

Edita
Prieš 6 mėnesius

Sveiki. Turime būsto paskolą 28000€. Vyras uždirbdavo 900€ "ant popieriaus". Dabar keitė darbo vietą ir kolkas uždirbs tik minimumą. Ar tai turi įtakos paskolai? Ar bus didesnės palukanos? Ar gali rizika kilt netekt būsto?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Edita, dėkui už klausimą. Reikia žiūrėti kas parašyta Jūsų sutartyje. Įprastai bankai miega ir kol mokate būsto paskolos įmokas nieko nedidina ir neblogina sąlygų. Todėl stenkitės nevėluoti su įmokomis. Jei pavėluosite ir bankas pradės nagrinėti Jūsų situaciją, gali būti pradedama nagrinėti sutartis ir Jūsų įsipareigojimai.

Tačiau viską surasite įsigilinę į savo sutartį su banku. Sėkmės!

Voicech
Prieš 6 mėnesius

Laba diena. Ruošiuosi imti būsto paskolą. Sakykite prašau koks skirtumas tarp euribor ir ebifin? Į ka patartumėt atsižvelgti renkantis ebifin? Ar galima teigti jog geriau rinktis euribor nei ebifin. Pastarąjį teikia tik DNB taip? Ačiū už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Voicech, dėkui už klausimą. Taip, galima teigti, kad euribor yra geriau už ebifn. Ebifn teikia tik DNB. Renkantis EBIFN reikėtų paanalizuoti istoriją, tad yra šiokia tokia rizika, kad ebifn pakils ženkliai daugiau nei siūloma šiuo metu žemesnė DNB marža. Yra rizika, bet kaip bus niekas nežino. Apie EBIFN daugiau pasiskaitykite čia. Taip pat Bankai.lt portale yra labai buvusių klausimų šia tema, tai patikrinkite ir juos. Sėkmės!

Sigita
Prieš 6 mėnesius

Sveiki, domina būsto paskolos, esame 4 asmenų šeima, pajamos per mėnesį yra 1700€ į rankas, ar galima su tokiomis pajamomis gauti būsto paskolą butui pirkti? Turime sukaupę 15% įnašą. Būsto kaina yra 78000€.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Sigita, dėkui už klausimą. Jeigu neturite įsipareigojimų, kredito istorija yra švari, tuomet Jūsų lauks visi bankai. Telieka išsirinkti geriausias sąlygas siūlantį banką. Nepatingėkite ir pereikite per visus: SEB, DNB, Nordea, Swedbank. Sėkmės!

Kestutis
Prieš 6 mėnesius

Laba diena, indvidualią veiklą vykdau daugiau nei 12 mėn., ar galiu tikėtis gauti būsto paskolą (namo statyboms)? Ilgalaikių sutarčių nesudarinėju, nes pajamas gaunu už gautus projektus? Kokios turėtų būti minimalios pajamos jei norėčiau gauti apie 100 tūkst. eur. paskolą? Ar geresnes sąlygas gaučiau, užstatęs butą? Iš anksto dėkoju už atsakymus

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Kęstuti, dėkui už klausimą. Priklauso nuo Jūsų šeimos sudėties, projekto ir pan. Vertins individualiai, bet tokio dydžio paskolai, manau reikėtų apie 2000 eur/mėn. pajamų. Priklausomai nuo profesijos, pajamų dydžio ir veiklos tęstinumo bus pateiktos individualios sąlygos. Sąlygas nuodugniai įvertinę gali pateikti tik bankai.

Vladas
Prieš 6 mėnesius

Sveiki, pasibaigus būsto paskolos fiksuotų palūkanų terminui bankas pasiūlė kitas palūkanas, kurias paprašiau dar sykį perskaičiuoti. Prašymą patenkino, perskaičiavo, tačiau apie palūkanų dydį informavo telefonu. Paprašius rašytinio palūkanų patvirtinimo - atsisakė, esą jas pamatysiu tik atvykęs į banko skyrių kuomet bus pasirašyta nauja sutartis. Ar gali bankas taip elgtis? Ar klientas neturi teisės iš anksto žinoti tikslias fiksuotas palūkanas? Ačiū.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Vladai, dėkui už klausimą. Būna lankstūs ir modernūs bankai ir būna sustabarėję ir konservatyvūs bankai. Kiekvieno banko vadybininkai dirba pagal banko vidaus taisykles ir vadovų nustatytus reikalavimus. Bankai gali taip elgtis, tai yra kiekvieno reikalas. Bankas elgdamasis ne moderniai ir versdamas klientą atlikti nereikalingus žingsnius rizikuoja savo reputacija ir vardu. Bet kai Lietuvoje yra tiek mažai bankų, jiems tiesiog yra lengviau elgtis griežčiau kliento atžvilgiu. Linkiu sėkmės ir kantrybės.

V.
Prieš 6 mėnesius

Laba diena. Norėčiau sužinoti, ar yra nustatytos mažiausios reikalingos pajamos, dirbantiems pagal individualią veiklą, norint gauti būsto paskolą (atsižvelgiant į mūsų šeimos sudėtį ir situaciją)? Individualią veiklą vykdau jau virš ~7m., šeimoje dirbu vienas, su žmona auginame 2 vaikus. Žinau, kad reikalingos 2 m deklaracijos. Ar yra kažkokie minimalių pajamų reikalavimai, tokiai šeimos sudėčiai norint gauti būsto paskolą? Taip pat gal galite rekomenduoti kurie bankai palankiau vertina pajamas, gautas vykdant individualią veiklą? Iš anksto ačiū už atsakymus.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Dėkui už klausimą. Minimali pajamų suma priklauso nuo poreikių, t.y. nuo paskolos dydžio. Individuali veikla vertinama labai individualiai ir priklauso nuo Jūsų profesijos, kredito istorijos ir panašiai. Manau, kad 1000 eur/mėn. turėtų būti tas rodiklis, kuris būtų pradžia, o kuo daugiau tuo geriau. Žinoma viską vertins detaliai ir individualiai.

Rekomenduočiau DNB iš bankų, jeigu turite sąsajų su verslu ir Danske banku. Taip pat pabandykite SEB, Swedbank, Nordea. Individualias pajamas palankiau vertina kredito unijos, tačiau palūkanos pas juos aukštesnės.

Kęstutis
Prieš 6 mėnesius

Sveiki, norėčiau imti 50 000 eur paskolą būstui įsigyti. Per metus pakeičiau kelias darbovietes. Atlyginimas 500-800 eur men. Ar būtų galimybė gauti paskolą Swedbanke?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Kęstuti, dėkui už klausimą. Reikėtų palaukti bent 6 mėn., kol išdirbsite vienoje darbovietėje be pasikeitimų ir tada imti paskolą. Bankas žiūri ir vertina patikimiau, kai yra kuo ilgesnis išdirbimo laikotarpis vienoje darbovietėje. 6 mėn. ir daugiau. O atlyginimas ar 500 ar 800 eru/mėn. yra labai reikšmingas imant paskolą. Uždirbant 800 eur/mėn. stabiliai, galite galvoti apie 50 tūkst. eurų paskolą.

Andrius
Prieš 6 mėnesius

Sveiki, Norime pirkti kotedžą 90 kv.m., 3,5 arų žemės sklypas, kaina 65000 €. Pasirašėme preliminarią pirkimo/pardavimo sutartį. Sutartyje yra nurodyta, kad žemės sklypo pardavimo kaina yra 16000 € ir buto pardavimo kaina yra 49000 €. Kaip bankas duoda paskola? Namui ir žemei yra ta pati paskola ar žemei neįtraukiami paskolos pinigai ir reikia imti atskirą paskolą ar susimokėti už žemę iš savo lėšų? Dėl paskolos gavimo reikiamą kiekį pinigų bankai suteiks, tik neišsiaiškinau kaip su žeme. Ir ta pati žemės kaina atrodo kosminė.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Andriau, dėkui už klausimą. Kadangi perkate, o ne statote, manau, kad finansuos bendrą sumą, o ne atskirai. Reikia žiūrėti kaip įregistruota, bet manau, kad neturėtų kilti problemų šiuo atveju. Praneškite kaip sekėsi ir kokia tiksliai situacija buvo, dėkui!

Lina
Prieš 6 mėnesius

Laba diena, kur patartumėte drausti įsigytą už paskolą būstą: banke ar draudimo bendrovėse? Pagarbiai, Lina

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Lina, dėkui už klausimą. Labai skirtingų pasiūlymų būna įvairiais laikotarpiais. Tai vieni, tai kiti daro akcijas ir panašiai. Vienu metu buvo labai gerų Lietuvos draudimo pasiūlymų, po to pabrangino. Taip pat nuo banko priklauso. Tiesiog paimkite banko draudimo pasiūlymą ir palyginkite su 3-4 draudimo bendrovių pasiūlymais.

Monika
Prieš 6 mėnesius

Sveiki, planuojame pirkti butą gan mažam Lietuvos mieste. Pirkimo kaina svyruoja 25-30tūkst. Turime susitaupę 8tūkst. eu, bet didžioji dalis gaunasi pradiniam įnašui, taip? Paskolą imtume 20-25 metam, priklausomai nuo to ką pasiūlytų bankai.. Vyras uždirba vid. 850eu, aš irgi 800-1000eu (dirbu su verslo liudijimu). Bet jei perkant butą, jam reikėtų remonto, tai reiktu imti atskira būsto remonto paskolą ar yra kažkokia kitokia išeitis? Ir gal žinote kiek maždaug reikėtu turėti atsidėjus pinigu visiem popieriu tvarkymui? Lauksiu atsakymo, ačiū.

Tautvydas
Prieš 6 mėnesius

Na apskritai nelogiska draugauti su banku tiek metu jusu atveju jeigu tokias algas uzdirbate. Atsisakykit nereikalingu dalyku ir pasitaupykit. Viena alga pragyvenimui,kita i taupykle.

Dovydas
Prieš 6 mėnesius

Sveiki, norėjau pasiklausti dėl paskolos namo statybai. Turiu būsto kreditą (buto) likę mokėt 4 metai, ėmiau dar dirbdamas Lietuvoje, dabar du metai dirbu užsienyje pajamos pakankamai didelės, banke sake užtenka ir namo kreditui, namą pasistačiau savo lėšom baigtumas apie ~30 %. Norėčiau sužinoti kiek finansuoja namo statybos bankas dirbant ne Lietuvoje, nors nesu išsiregistravęs? Pvz. seb arba kiti bankai? Ačiū

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Dovydai, dėkui už klausimą. Tai labai individualu, priklausys nuo namo vertės ir kitų faktorių. Bet užsienyje gaunantiems pajamas asmenims bankai finansuoja iki 70%. Dažniausiu atveju galite tikėtis 50% sumos.

Tomas
Prieš 6 mėnesius

Norėjau, kad paaiškintumėte anuitetinio metodo su kintamomis palūkanomis įmokų apskaičiavimo metodą. Mano supratimu, mokant šiuo metodu, nėra taip, kad įmokos visada pastovios. Jos pastovios tik tą laiką, iki kol perskaičiuojamos palūkanos (pvz. 6 ar 12 mėn). Euribor normai pakilus virš nulio įmokos turėtų didėti ir jos niekada nebus mažesnės nei dabar kai Euribor neigiamas. Kaip būtų tokiu atveju, jei tarkim 30 000Eur paskola 25 metams su 1.8% marža ir 0% euribor mokama pirmus 5 metus, o paskui staiga euribor pakyla tarkim iki 5%? Kokia būtų įmoka po 5m? Ar ji skaičiuotųsi nuo tam momentui neatiduoto kredito, ar nuo visos 30000Eur sumos? Ačiū už išaiškinimą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 5 mėnesius

Tomai, dėkui už klausimą. Yra du esminiai momentai ir pasirinkimai. Vienas: linijinio (kintamas) arba anuiteto (pastovus) būsto paskolos grąžinimo metodas ir kitas kintamos arba fiksuotos palūkanos. Šie du momentai yra sudėtiniai paskolos faktoriai, bet reiškia skirtingus dalykus.

Linijinio (kintamo) arba anuiteto (pastovaus) paskolos grąžinimo metodo esmė yra nuo paskolos likučio suformuoti mokėjimo grafiką. Linijiniu mokant didesnę sumą pradžioje, tačiau kas mėnesį įmokai mažėjant. Anuitetu mokant mažesnę įmoką pradžioje, bet tokią pačią iki likusio termino. Abiem atvejais keičiantis palūkanoms išlieka įmokos skaičiavimo principas toks pats, bet palūkanoms keičiantis perskaičiuojama pagal tą dieną esantį paskolos likutį, o ne pagal pradinę paskolos sumą.

Šiek tiek kitaip yra jeigu palūkanas užfiksuotumėte. T.y. renkatės ne kintamas, o fiksuotas. Tada palūkanos nesikeičia sutartą laikotarpį, bet fiksuotų palūkanų dydis už kintamų būna didesnis.

Svetlana
Prieš 6 mėnesius

Sveiki. Swedbanke pasiėmiau būsto paskolą su valstybės subsidija (lengvata). Suma kurią man suteikė yra 39000. Pradinis įnašas 20%, plius 10% subsidijos. Pasiule 2,35 % marža (kintamos palūkanos). Ar turiu kažkokią galimybę sumažinti palūkanų procentą? Ačiū.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Svetlana, dėkui už klausimą. Manau sudėtinga situacija bus derantis, kadangi jeigu gavote subsidiją, Jūsų pajamos ir palūkanos dar negalės būti aukštesnės ir kreditingumas geresnis. Tad nebent po ilgesnio laiko, kai pajamos taps aukštesnės. Nors žinoma, nežinau konkrečios situacijos, tačiau asmenys gaunantys paskolas su subsidijom, gauna ir prastesnes palūkanas nei be subsidijos. Tai yra dažniausiai dėl mažesnių pajamų.

Ramunė
Prieš 6 mėnesius

Ar tiesa, kad nuo vasario mėn. kilo palūkanos? SEB bankas siūlo marža 2,35% su kintamomis palūkanomis ir 2,75% su fiksuotomis + EURIBOR (Norime imti 27000 eurų (toje sumoje 15% savos lėšos) 15 metų su kintamomis palūkanomis, anuitetas)

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Ramune, dėkui už klausimą. Taip, pastebime šią tendenciją, gali būti, kad palūkanos šiek tiek pakilo, tačiau dar nuo praėjusių metų nedarėme slapto tyrimo. Jį planuojame atlikti gegužės mėn. Tačiau didesnių palūkanų priežastys gali būti arba per mažos pajamos arba prastesnė kredito istorija ar pan. Vidutinės populiariausių bankų būsto paskolos palūkanos, pagal standartinę situaciją, manau dar neviršija 2%.

Kristina
Prieš 6 mėnesius

Laba diena. Norim pirkti nama. Šiuo metu esu dekrete. Gegužės pradžioj turėčiau gimdyti. Tai kaip yra su paskolos gavimu? Kaip bankas skaičiuotų mano pajamas? Vyras gauna normalų atlyginimą 1000e į rankas per mėnesį.. turim vieną vaiką. Manau kol viską susitvarkytume ir pagimdyčiau jau. Tai būtume keturiese tada..norim imt paskolą iš Swedbank. Turim butą ir mokam paskolą. Liko dar išmokėti 12900. Namo kaina 80000.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Kristina, dėkui už klausimą. Bankas skaičiuotų Jūsų paskutinių 6-12 mėn. faktines pajamas. Teoriškai neturėtų atsižvelgti į dekretą, bet realiai manau atsižvelgs. Vertins individualiai, tad kalbėkitės su banku. Manau, kad vienaip ar kitaip susimodeliuoti paskolą galėsite, jeigu trūks pajamų, tuomet galėsite jungti esamą paskolą su nauja, tačiau įsipareigosite grąžinti ar parduoti turimą butą per sutartą laikotarpį. Swedbank Jums tikrai pasiūlys įvairių variantų - tad susitikite ir išsiklausinėkite, galimybės realios.

Audrone.
Prieš 6 mėnesius

Laba diena, 2008 m. vieną kartą buvau paėmusi greitąjį kreditą (kelias įmokas esu praleidusi, sumokėjusi nelaiku. Kreditą paėmiau būdama jauna ir studentė, iš smalsumo. (Kreditas yra tais pačiais metais sumokėtas, daugiau jokių greitųjų kreditų nebuvau ėmusi.) 2009 m. buvau paėmusi vartojimo kreditą mokslams, 2010 m. viskas sumokėta. Iki šios dienos neturiu daugiau ėmusi jokių paskolų. Pagal CREDITINFO, mano yra B klase (0,46 proc. ). Su vyru planuojame imti būsto paskolą, turime abu pajamas apie 1300 eurų per mėn. Vyras neturi jokių įsiskolinimų, tik paėmęs yra šaldytuvą su lizingu. Ar bankai atsižvelgs į mano senuosius paimtus, bet jau grąžintus kreditus?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Audrone, dėkui už klausimą. Dėl vyro lizingo problemų neturėtų kilti, o dėl Jūsų praeities skolų teoriškai gali būti problemų, bet realiai praėjo beveik 10 metų. Tai reikia teirautis tiesiogiai bankų, kad vertintų Jūsų situaciją ir žinosite tikslų atsakymą. Yra bankų, kurie labai skeptiškai žiūrį į apskritai greitąjį kreditą ėmusį asmenį, tačiau laikas gydo :) tad reikia žiūrėti individualiai.

Rita
Prieš 6 mėnesius

Kaip manote, šiuo metu, palūkanas geriau rinktis fiksuotas ar kintamas? Jei fiksuotas, tai kuriam laikotarpiui patartumėte fiksuoti?

Rita
Prieš 6 mėnesius

Dar norėčiau papildyti klausimą. O jei rinktis kintamą palūkanų normą, tuomet kurį laikotarpį palankiau pasirinkti 3, 6 ar 12 mėn?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Rita, dėkui už klausimus. Priklauso nuo Jūsų požiūrio ir asmeninio situacijos vertinimo. Niekas nežino kaip bus ateityje. Tačiau manau, kad šiuo metu palanku rinktis kintamas palūkanų normas ir kuo trumpesniu EURIBOR periodu, jeigu leidžia 3mėn. - imkite tris, bet turbūt šiuo metu mažiausias EURIBOR laikotarpis 6 mėn. Tai tik asmeninė nuomonė, o rinktis turite įvertinę situaciją patys ir gerai apgalvoję. Sėkmės.

Olga
Prieš 6 mėnesius

Sveiki, Planuojame įsigyti būstą su daline apdaila, atlikome jo vertinimą ir nors Registrų centre įregistruotas 100 proc. baigtumas, vertintojas įrašė pastabą, kad, jo nuomone, baigtumas siekia apie 90 proc. Ar tokiu atveju bankas, svarstydamas paskolos suteikimo klausimą, būtinai atsižvelgs į šitą pastabą ir finansuos mažesnę dalį (skaičiuojant nuo 90 proc. kainos)? Bendra vertinimo kaina yra kiek didesnė už sutartą pardavimo kainą. Iš anksto dėkoju.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Olga, dėkui už klausimą. Priklausomai nuo to, kokia ta pastaba. Realiai turėtų būti 100% baigtumas ir registrų centre ir pagal turto vertinintoją. Manau, kad tai individualus dalykas ir spręsite tiesiogiai su banku, turto vertintoju. Įprastai būstas su daline apdaila ir būna apie 85-90% baigtumo. Pradžioje finansuos tiek, kiek bus įvertinta turto vertintojo, po to, pasiekus 100% baigtumą ir pakėlus būsto vertę, bankas Jums išmokės tą skirtumą. Priklausys nuo to kaip pasirašysite sutartį ir su kuriuo banku. Tad galima sakyti, kad finansuos visą 100% dalį, tačiau turėsite šiek tiek padirbėti ties tuo.

Olga
Prieš 6 mėnesius

Sveiki, Ačiū už Jūsų atsakymą. Esmė tokia, kad vertintojo nustatyta kaina vis tiek didesnė už tą, kurią sutarė šalys (o paskola prašoma tik įsigijimui, ne įsirengimui), todėl, jei gerai suprantu, bankas neturi pagrindo nesuteikti visos prašomos paskolos sumos? Pvz., sutarta kaina yra 100.000, vertintojas įvertino turtą 105.000. Dėl baigtumo procento, kiek žinau, bankas gali įpareigoti per tam tikrą laiką įregistruoti 100 proc. baigtumą Registrų centre, bet jei toks jau įregistruotas, tai ar gali sakyt "darykite vertinimus tol, kol vertintojo nuomone bus 100 proc. baigtumas", nes čia labai subjektyvu. Dar kartą ačiū!

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Taip, bankas vadovausis ta suma, kurią įvertins turto vertintojas. Taip, turto vertintojai gali vertinti skirtingai, todėl dar vis galioja „pažįstamų” turto vertintojų, kurie tinka pasirinktiems bankams, pagalba. Turto vertintojų yra nemažai. Bankas nuo įvertintos sumos Jums finansuos iki 85% sumos. Tai tarkime, jeigu bankas finansuoja 85%, tuomet pradiniam įnašui savų pinigų turėsite turėti 15 tūkst. (15% nuo 100 tūkst.) + 5 tūkst. (to, kas viršijo turto vertintojo sumą).

Sėkmės!

Vidmantas
Prieš 6 mėnesius

Sveiki. Turiu butą Vilniuje, kurio vertė apie 70.000 EUR. Noriu pirkti namą su paskola už 150.000 EUR, tačiau pradinio įnašo neturiu sukaupęs. Ar galima esamą mano butą įkeisti bankui kaip užstatą ir gauti paskolą namui pirkti? Dėkui už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Vidmantai, dėkui už klausimą. Pradinis įnašas turėtų būti iš santaupų, kitu atveju esate nepasiruošęs būsto paskolai. Tačiau indivualių sprendimų bankai gali pasiūlyti, tad galite pasikalbėti su bankais ir gal surasite kokių nors galimybių.

Vidmantas
Prieš 6 mėnesius

Dėkui už atsakymą

Silvija
Prieš 6 mėnesius

Sveiki, norėjau pasiteirauti, vykdau individualią veiklą su verslo liudijimu, už 2016m. deklaruotos pajamos apie 10000eur. Reikia paskolos būstui apie 25000eur. Draugas vyklo veiklą pagal individualios veiklos pažymą, jo pajamos apie 3000eur. Esame ne susituoke, 24 ir 26 metų amžiaus, kokios galimybės mums gauti paskolą kaip bendraskolininkams? Ir kokios galimybės gauti paskola tik vienam, turint 10000eur pajamų per metus?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Silvija, dėkui už klausimą. Manau galimybės yra, tačiau labai ribos Jūsų gaunamos pajamos. Siūlyčiau palaukti, nes nemanau, kad gausite geras sąlygas iš bankų, o ir būsto kainos šiuo metu didelės. Bet jeigu nuspręsite, kad vis tik norite imti paskolą, tuomet kreipkitės į visus bankus ir unijas bei kalbėkitės, sužinosite ko trūksta, kaip būtų galima pagerinti būsto paskolos sąlygas.

Egidijus
Prieš 6 mėnesius

Sveiki. Ar galima gauti paskola dyrbančiam užsienyje. Garantas nekilnojamas turtas. Be laiduotojo. Kokie reikalingi dokumentai paskolai gauti. Ačiū

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Egidijau dėkui už klausimą. Galite gauti paskolą, tačiau priklausys nuo Jūsų veiklos ir individualaus vertinimo. Reikia kreiptis į bankus bei unijas ir kalbėtis. Dokomentų sąrašą rasite čia.

Laura
Prieš 6 mėnesius

Sveiki, Su draugu esame nesusituokę, mano pajamos paskutinius 6 mėn. yra apie 750 eur į rankas, darbo stažas nepertraukiamai 1,5 metų. Draugo pajamos 1100 eur į rankas, tačiau jis perėjo į kitą darbą, nors jo stažas nepertraukiamas yra apie 6 m. Svarstome apie būsto paskolą. Ar reikėtų laukti, kad draugas išdirbtų bent pusę metų naujoje darbovietėje? Ar keistųsi sąlygos jei būtume susituokę? Ar tiesa, kad senesnės statybos namuose būstui bankas neduos 85% paskolos?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Laura, dėkui už klausimą. Dėl draugo perėjimo iš vienos darbovietės į kitą, būtų geriau išdirbti 6 mėn., tačiau galite bandyti ir dabar nueiti, bankas įvertins, galbūt užteks ir trumpesnio laikotarpio. Vis tik tas reikalavimas 6 mėn. yra ne šiaip sau, o dėl saugumo. Juk naujoje darbovietėje, nepraėjus bandomojo laikotarpio darbuotojas gali netikti darbovietei, tačiau išimčių yra priklausomai nuo profesijos, veiklos, statuso ir pan.

Dėl santuokos. Sąlygos neturėtų keistis dėl santuokos fakto.

Dėl senesnės statybos butų. Priklausomai nuo būsto likvidumo, yra vertinamas finansavimas. Tačiau iš praktikos galiu pasakyti, kad senos statybos butai miegamuosiuose rajonuose yra finansuojami 70-80%. Senamiestyje, prestižinėse vietose gali būti kitaip. Bankai nelabai mėgsta senesnės statybos butų finansavimo:) ypač jeigu butas senesnis nei 1980m., tuomet ir sąlygos skiriasi. Išimtys gali būti taikomos senamiesčiui.

Dovilė
Prieš 6 mėnesius

Laba diena, norėjau pasiteirauti ar bankai vertina tik gaunamą atlyginimą per paskutinius 6-12 mėn. suteikiant paskolą, ar atsižlegia pvz. į gautus dividendus, dienpinigius ar už vadovavimą gautą atlygį dirbant pagal civilinę paslaugų sutartį?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Dovile, dėkui už klausimą. Atsižvelgia į šias pajamas, tačiau priklausomai nuo banko, vertins mažesniu koeficientu. Visos šios pajamos praktiškai apsimokestina 15% GPM tarifu, tad jos tokios „plaukiojančios” ir nepastovios, jas galima fiktyviai formuoti. Atlyginimo dydis yra stabilesnė išraiška, kur įmonei skausmingiau didinti atlyginimą dėl didesnių mokesčių. Žinoma nuo tam tikro aukštesnio pajamų lygio gali būti ženkliau vertinamos minėtos šalutinės pajamos. Priklausys nuo situacijos.

Tomas
Prieš 6 mėnesius

Laba diena, Norėjau pasiteirauti dėl būsto paskolos gražinimo anksčiau termino. Tarkime turime dvi situacijas: 1) 60000Eur kreditas su anuitetu 1.8 palūkanomis; 2) Toks pats kreditas, tik linijinis. Tarkim, kad turėdami vieną iš tokių kreditų, po 10 metų nuspręsim gražinti visą sumą. Klausimas, kaip bankas nustato, kiek reikia gražinti? Ar tik pagal likusį neišmokėtą kreditą, ar dar prideda ir palūkanas? Pagal jūsų skaičiuoklę po 10 metų pagal 1 variantą paskolos likutis būtų 39365Eur o pagal antrą 36200Eur. Ar tai ir būtų suma, kurią reik atiduoti, ar būtų dar papildomi mokesčiai? Čia klausiu tuo atveju, jei gražinimas anksčiau termino, palūkanų perskaičiavimo dieną nėra ribojamas sutartyje. Ačiū už informaciją.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Tomai, dėkui už klausimą. Jeigu grąžinsite anksčiau laiko paskolą ir sutartis tai leidžia, tuomet mokėsite tik likusią kredito dalį. Tačiau įprastai kiekvienam mokėjimo būdui linijiniui ar anuitetui bus pritaikytos skirtingos išankstinio grąžinimo sąlygos, baudos ir panašiai. Reikia žiūrėti kiekvieno banku tuo metu galiojančio pasiūlymo ir sutarties.

Linijiniu sumokėsite mažiau palūkanų bankui negu anuitetu. Todėl, kad linijinio įmoka pradžioje didesnė, o po to mažėja. Anuitetu įmokos suma yra nuolat pastovi. Bet neapsigaukite, kartais verta rinktis ir anuitetą, įvertinant infliaciją, pinigų poreikį ir pan. Kiekvieno situacija skirtinga, tad kiekvienas renkasi taip, kaip jam atrodo ekonomiškai naudingiau. Ekonominių naudų galima įžvelgti ir anuitete ir linijiniame metode.

Artiomas
Prieš 6 mėnesius

Sveiki! Mes su žmona užsiimame individualiaja veikla (jinai - skulptorė, aš užsiimu svetainiu kūrimu). Mano žmona - Ukrainos pilietė (su leidimu gyventi Lietuvoje), aš - Lietuvos pilietis. Ar mes galim paimti būsto paskola kartu? Kiek laiko turi praeiti nuo veiklos pradžios, kai mes galėsim pateikti prašyma būsto paskolai gauti?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Artiomai, dėkui už klausimą. Manau, kad galite gauti paskolą, tačiau gali būti įvairių niuansų dėl žmonos veiklos, pajamų šaltinio, kur moka mokesčius ir t.t. Norint gauti paskolą verčiantis individualia veikla, rekomenduotina išdirbti bent vienerius metus, geriausiai kuo ilgiau, kad būtų matomi pinigų srautai. Individualios veiklos pajamos imant būsto paskolą vertinamos šiek tiek prasčiau nei įprasto darbo užmokesčio. Kreipkitės į visus bankus ir į pagrindines kredito unijas dėl finansavimo.

Artiom
Prieš 6 mėnesius

Ačiū už atsakymą! Sakykit prašau, o jeigu aš vienas imsiu paskolą (be žmonos), ar tai bus paprasčiau (tuo atveju, jeigu mano pajamu užteks)?

Ingrida
Prieš 6 mėnesius

Sveiki, Norėjau pasiteirauti dėl lengvatinės būsto paskolos jaunai šeimai. Kaip reiktų žinoti, kada bus perskaičiuoti praeiti metai ir kokie bankai ją suteiks, kadangi informacija pateikiama yra 2015-2017 metų kokie bankai suteiks šią paskolą. Ačiū.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Ingrida, dėkui už klausimą. 2017 dar nesibaigė, o dėl tolimesnės paramos reikia palaukti kol bus paskelbta. Procedūra yra tokia, kad bankai bet kuris bankas ir unija gali dalyvauti paramos programoje, tačiau ne visi bankai dalyvauja. Šiuo metu paramines paskolas galite gauti tik SEB ir Swedbank bankuose bei keliose unijose.

TOMAS
Prieš 7 mėnesius

Sveiki,

 1. Kokia alga turėtų būti "ant popieriaus" norint gauti ~50000€ būsto paskolą?
 2. Kiek laiko turi būti pakelta alga?
 3. Kaip bankai žiūri į staigų algos padidėjimą?

* 27 metų vyras be šeimos. * aukštasis išsilavinimas. * be jokių finansinių įsipareigojimų. * 6 metų darbo stažas. * 15% įnašas yra.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Tomai, dėkui už klausimus. Pateikiu atsakymus:

 1. Apie 800 eur/mėn. į rankas;
 2. Skaičiuojamas 6-12 mėn. atlyginimo vidurkis;
 3. Didesnės pajamos visuomet yra gerai, teigiamai, bet kaip ir minėjau ims tam tikro laikotarpio vidurkį.

Sėkmės!

Evelina
Prieš 7 mėnesius

Sveiki, mes su vyru dirbame ir gyvename Norvegijoje (3 metus). Norėjau pasiteirauti, kokie Lietuvos bankai suteiktu paskolą, būstui įsigyti Lietuvoje? Norėtumėme skolintis 30 tūkst. Eurų. 7metams. Ačiū už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Evelina, dėkui už klausimą. Priklausomai nuo Jūsų pajamų dydžio, kredito istorijos, šeimos sudėties, perkamo būsto - bankai svarstys Jūsų paraišką. Įprastai bankai užsienyje dirbantiems ir gyvenantiems asmenims finansuoja 50-70% būsto vertės, tad turėkite omenyje, kad bus reikalingas didesnis pradinis įnašas.

Rytis
Prieš 7 mėnesius

Laba diena, šiam momentui turime 4-ių bankų pasiūlymus - SEB, SWEDBANK, DNB ir NORDEA. DNB bijome dėl EBIFN, nors siūloma marža nėra pati mažiausia. NORDEA siūlo mažiausią maržą, bet kiek girdėjome, labai griežtos sąlygos pas juos. SWEDBANK ir SEB siūlo vienodą, biškį didesnė maržą nei pastarieji bankai - 1,7%. Tačiau SWEDBANK turi tą savo ŠEK rodiklį, kurio perspektyva tokia irgi nėra aiški. Na o SEB siūlo tiesiog 1,7%. SEB nenori nei kiek nusileisti, bandome dėrėtis, pasirašome tapti visišku klientu, bet maržos nemažina... Šiaip linkstame link NORDEA, bet ar nebus, kad NORDEA ir DNB susijungus, bus taikomas tas apts EBIFN. Kurį banką galite patarti? Kokių neigiamų atsiliepimų esate girdėję iš NORDEA ?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Ryti, dėkui už klausimą. Tokią kokią sutartį pasirašysite dabar, tokia ji ir išliks visą laikotarpį. Bankas negali savavališkai keisti sutarties sąlygų, nebent į sutartį taip įrašytų :) Manau, kad šiuo atveju logiškiausia rinktis tarp Nordea ir SEB.

Algimanta
Prieš 7 mėnesius

Sveiki gyvename su buvusiu vyru Anglijoje jau 5 metai, turime nuolatinius darbus, per abudu uždirbame apie 3000 svarų, turime du vaikus, ir norime pirkti namą Anglijoje. Tiesiog domina palūkanos, nes pas mus Anglijoje gan ne mažos palūkanos. Jeigu reiktų turim laiduotojus tėvus, kurie ištikro turi daug turto ir galėtų už mus laiduoti, o suma butų kurios mums reikia 220000 eurų.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Algimanta, dėkui už klausimą. Pagal aprašytą situaciją manau Lietuvos bankai neišduos būsto paskolos įsigyti turtui Anglijoje. Jeigu dirbate ir gyvenate Anglijoje, turite imti būsto paskolą Anglijos banke.

Sandra
Prieš 7 mėnesius

Laba diena, pasirašėme preliminarią būsto pirkimo sutartį ir šiuo metu neturime jokių problemų dėl paskolos gavimo, tačiau kai rašysimės jau notarinę ir reikės būsto paskolos iš banko tai aš būsiu motinystės atostogose, noriu sužinoti ar mano pajamos bus vertinamos ir kaip, prašau pamodeliuoti abi situacijas - kai vaiko priežiūros atostogos trunka metus ir kai du. Ačiū.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Sandra, dėkui už klausimą. Manau įtakos turės ne Jūsų motinystės atostogos ir jų laikotarpis, o Jūsų antrosios pusės pajamos. Žinoma, nežinau kieno yra pagrindinės. Reikia žiūrėti atskirai, bet įprastai žiūrima praėjusių 6-12 mėn. ir daugiau pajamos. Motinystės atostogos formaliai neturėtų įtakoti būsto paskolos sąlygų. Jeigu būtų kitaip - būtinai praneškite.

Taip pat rekomenduoju pasitarti su banku ir nebandyti nieko nuslėpti, tiesiog pasikalbėkite apie įvairius scenarijus. Kiekvienas bankas gali įvairiai traktuoti, kadangi žino Jūsų situaciją detaliai.

Ruta
Prieš 7 mėnesius

Sveiki, turime būsto paskolą DNB banke. Paskola - anuitetas, palūkanos - kintamos kas ketvirtį. 12 mėn. buvome susistabdę paskolos grąžinimą, mokėjome tik palūkanas. Dabar jau mokant paskolą pastebėjau, kad įmokos mokamos kas mėn nėra vienodo dydžio. Pvz.: 2016.03-2016.05 - 323,76 (kas mėn.); 2016.06-2016.08 - 321,28; 2016.09-2016-11 - 317,09; 2016.12-2017.02 - 312,29. Sakykite prašau, ar mėnesinės įmokos mokamos kas mėnesį neturėtų būti vienodo dydžio, kai paskola anuitetinė?..

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 6 mėnesius

Dėkui už klausimą. Pateikiu DNB banko atstovės paaiškinimą:

„Įmoka priklauso nuo dienų skaičiaus. Jei mokėjimo diena sutampa su nedarbo diena, tuomet įmoka nusikelia į artimiausią darbo dieną ir tą mėnesį klientas sumoka už didesnį dienų skaičių. Konkrečiu atveju reikėtų kreiptis į savo asmeninį bankininką DNB banke ir tada jam išsamiai paaiškintų jo atvejį.”

Ruta
Prieš 6 mėnesius

Sveiki, ačiū, bet visiškai niekinis DNB banko atstovės atsakymas. Žiūrint nuo 2016-03 mėn tik tris kartus buvo mokėjimas nukeltas dėl nedarbo dienų į artimiausią darbo dieną. O įmoka ligi šios dienos tendencingai eina mažėjančia tvarka. Labiau panašu į linijinį metodą nei anuitetą...

Gintaras
Prieš 7 mėnesius

Sveiki, SEB bankas. būsto paskolą 80000. Anuititetas. Nuo 2007 metų, su kas 5 metus fiksuojamomis palūkanomis. 5 asmenų šeima. Bankas siūlo naujas palūkanas fiksuoti 4,003%. Ar tai atitinka rinką? Ar šiuo metų išvis siūlytumėte pasikeisti į kintamas? Ačiū

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Gintarai, dėkui už klausimą. Priklausomai nuo Jūsų šiandieninės finansinės situacijos, tačiau manau, kad stipriai permokate už paskolą. Šiuo metu rinkoje vyrauja būsto paskolos palūkanos iki 2%. Patarčiau pasikalbėti su banku ir paprašyti sumažinti palūkanas, jeigu bankas nesutiks, pakalbėti su Swedbank, Nordea, DNB dėl refinansavimo. Pasiskaičiuokite kiek sutaupytumėte perėję ir jeigu sutaupytumėte ženklią sumą - imkitės veiksmų. Nors dažnai bankai išgirdę, kad ketinate refinansuotis kitur, pagerina sąlygas. Pasiderėkite aršiau su SEB. Sėkmės.

Kęstutis
Prieš 7 mėnesius

Užpildžiau paraišką dėl būsto paskolos sausio pabaigoje, Nordea bankas iki šiol vilkina sprendimo priėmimą, gavau iš konsultantės preliminarų sprendimą sausio pabaigoje, deja iki šiol bankas nesiteikia pateikti oficialaus pasiūlymo, konsultantė nesugeba pakelti net telefono, kreipiausi į info@nordea.lt deja ten dar blogesnė situacija lyg iš medžio iškrinte interesantų konsultantai aiškina kad atsakė į elektroninę bankininkytę (tik visas reikalas tame, kad aš net nesu kolkas šio banko klientas), aptarnavimas lyg sovietinėje kontoroje, informavo jog susisieks konsultantė, deja ji nesusisiekė ir neatsako nei elektroniniu paštu nei skambučiais. Kur galėčiau skųsti šios konsultantės ir banko veiksmus? Kokių veiksmų dėl banko neveiklumo ir vilkinimo galiu imtis? Kas šiame banke atsakingas už aptarnavimo kultūrą ir terminus?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Kęstuti, dėkui už išsamų situacijos išdėstymą. Labai gaila, kad šis bankas taip elgiasi, nors galėtų būti visai neblogas pagal savo produktus. Jau nebe pirmas atsiliepimas apie tokio pobūdžio banko veiksmus. Deja, iš skundų nemanau, kad kažką laimėsite, kadangi tai banko reikalas gadinti savo reputaciją ir prastai vykdyti verslo procesus. O ir skųstis net nežinau kam reikėtų. Nebent patirtumėte realius nuostolius dėl banko veiksmų, kuriuos galėtumėte įrodyti, tuomet galėtumėte kreiptis į teismą. Šiuo atveju manau, kad tiesiog pasirinkite kitą banką.

Arina
Prieš 7 mėnesius

Laba diena norėjome pasiteirauti. Turime paskolą nuo 2005 m. kintamos palūkanos, sąlygos yra geros. Ar galima apsaugoti paskolą nuo EIRIBor pokyčių ir didelių įmokų, ir palūkanas užfiksuoti 3 ar 5 m. terminui. Ar fiksuotų palūkanų termino pabaigoje bus taikoma mūsų marža pagal pasirašytą sutartį? Ačiū

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Arina, dėkui už klausimą. Tai kas bus taikoma priklausys nuo pasirašytos sutarties. Fiksuoti palūkanas galite, tačiau reikia žiūrėti kokie bus sutarties mokesčiai ar kada galima fiksuoti palūkanas nemokamai. Pasitarkite su savo banku ir Jums viską detaliai paaiškins. Jeigu pateikus bankui tam tikrą informaciją reikės mūsų pagalbos - rašykite, pakomentuosime.

Mindaugas
Prieš 7 mėnesius

Laba diena. Norime įsigyti sklypą namo statybai. Sklypas yra su senais namo pamatais, ūkiniu pastatu bei sutvarkytų gerbuviu (pavėsinė, kalviškos tvoros, kiemas išklotas trinkelės ir t.t). Ar yra galimybė gauti paskolą namo sklypo pirkimui ir namo statybai paskolą? Ar būtinai sklypas turi priklausyti mums? Ar galima pirmą gauti paskolą sklypo pirkimui o po to statybai? ar galima bendra paskola? pradinį įnašą turime. ačiū už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Mindaugai, dėkui už klausimą. Sklypui būsto paskolos negausite, reikės imti vartojimo paskolą. Namo statybai reikės pamatų ir tada galėsite kalbėti su banku dėl būsto paskolos. Taip pat bus galima refinansuoti banke vartojimo paskolą. Tačiau pradžioje kol nėra pamatų, banke būsto paskolos negausite. Tai yra dėl to, kad kol nėra įregistruotas NT objektas, to turto negalėsite įkeisti bankui kaip būsto.

Vaidotas
Prieš 7 mėnesius

Sveiki, ar yra galimybė gauti paskolą namo statybai turint tik žemės sklypą ir butą, bet jo vertė nėra didelė.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Vaidotai, dėkui už klausimą. Priklausys nuo banko, bet bent pamatų reikėtų savomis lėšomis norint gauti finansavimą namo statybai. Dėl buto, jis gali padėti gerinant finansavimo sąlygas, tačiau jeigu pajamos leidžia, galite buto ir nekišti į šį reikalą. Jeigu reikėtų pamatams paskolos, pagalvokite apie vartojimo paskolą, kurios šiuo metu gana geromis sąlygomis.

Gintaras
Prieš 7 mėnesius

Sveiki, Situacija tokia, bankas neduoda būsto paskolos namo statybai (duoda kaip yra stogas) šiek tiek trūksta iki to lygio, todėl imama vartojimo paskola. Kaip bankas duoda būsto paskolą įsiregnimui tai refinansuoti vartojimo paskolą sakė galima. Tačiau klausimėlis, kaip bankas duoda būsto paskolą įrengimui jis duoda visus pinigus ar reikia nuolat namo įvertinimą daryti ? Planuojama kad reikės viso 50 000€, tai jeigu vartojimo paskola 12 000, o namą įvertina 40% (pamatai+sienos+stogas) gaunasi 20 000 vertė, ir nuo įvertintos sumos duos 80% ar 100% ? Ir kaip su refinansavimu, jeigu duoda 80% kas yra 16 000€ tada refinansuoji 12 000€ ir realiai gauni 4 000€ ? Sudėjus juos vėl namo vertinimą padarius tarkim bus 50% - 25 000€, ir jie tada nuo skirtumo kuris yra 5 000 duos pinigus ? Bankui mokama paskola iškarto ar pastačius namą iki 100% ? Jeigu iškarto, tai mokama nuo tos sumos kurią bankas išdavė ar nuo planuojamos visos ? Ačiū už atsakymus :)

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Gintarai, dėkui už klausimą. Nuo įvertintos sumos gausite 80%:

 • 20 000 eurų vertė, gaunate 16 000 eurų finansavimą (80%);
 • +5000 eurų pakilo vertė, gaunate 4000 eurų finansavimą (80%);
 • +25 000 eurų pakilo vertė, gaunate 20 000 eurų finansavimą (80%);
 • viso vertę padarėte 50 tūkst. ir gavote 40 tūkst. eurų finansavimą (80%);
 • ir t.t. kol pasieksite 100% baigtumą. Taip pat bus griežti terminai iki kada turėsite pasiekti tą 100%.

Principas toks, bet taip pat turite atitikti ir banko reikalavimus dėl pačio finansavimo ir būtent 80% finansavimo, o ne mažiau. Dėl refinansavimo derinkitės su banku kaip Jums patogiau ir kaip galimybės leis.

Agnė
Prieš 7 mėnesius

Sveiki, jeigu asmuo atitinka Paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymą (yra be tėvų likęs asmuo, be šeimos, iki 35 m.), tačiau jo metinės pajamos viršija nustatytą metinių pajamų dydį, t.y. 88 VRP per metus, kai VRP yra 102 eurai - pataisykite mane, jeigu klystu, ar tai reiškia, kad toks asmuo vienareikšmiškai nebeturi teisės gauti šią lengvatą? Gal galite patarti, ar pagal Lietuvos įstatymus yra kokia kita lengvata būstui įsigyti, kurią toks asmuo galėtų gauti?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Agne, dėkui už klausimą. Taip, deja, parama skiriama tik tiems, kurių pajamos neviršija nustatytų ribų. Jeigu uždirbate daugiau - parama nepriklauso.

Regina
Prieš 7 mėnesius

Sveiki, jauna šeima norėtų įsigyti buta už 55.000- 60.000 eur. Tikimės gauti valstybės subsidiją 10 proc. Turime pradinį įnašą 15.000eur. Paskutiniam darbe vyras dirba 6mėn. (jam tik 21 metai). Alga į rankas 600eur. Jis krašto apsaugos savanoris. Už tai yra nepastovios pajamos t.y. nuo 100 iki 200 eur. Manau ,kad šie pinigai nebus skaičiuojami į bendras pajamas. Perkant butą jau būtume 3 asmenų šeima (šiuo metu žmona laukiasi). Kas mėnesį galėtume mokėti 150-200 eurų. Ar yra tikimybė gauti reikiamą paskolą? Iš anksto dėkoju už atsakymą

Jonas
Prieš 7 mėnesius

Paskaičiuokit bankų paskolų skaičiuoklėse. Ten labai tiksliai parodo kiek paskolintų.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Regina, dėkui už klausimą. Pagal pateiktas pajamas Jūsų norimos paskolos suma yra didoka. Šiai dienai bankai išduotų 25-30 tūkst. eurų. Labai trūksta antrosios pusės pajamų, tuomet situacija galėtų keistis kardinaliai. Tikimybė gauti paskolą yra, tačiau ne tokiai sumai, norint gauti 60 tūkst. reikia didinti pajamų dydį iki 1000 eur/mėn.

Aistė
Prieš 7 mėnesius

Sveiki, Ar pagal esamus galiojančius mūsų šalies įstatymus galima imti bendrą būsto paskolą, jei kol kas esame nesusituokusi pora?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Aiste, dėkui už klausimą. Taip, galima.

Evaldas
Prieš 7 mėnesius

Sveiki. Šiuo metu gyvenu Airijoje, domina būsto paskola Lietuvoje. Būsto vertė - 50000 eurų. Esamos santaupos 20000, reikalinga paskola 30000. Esu vedęs, 2 vaikai. Atlyginimas į rankas 2900 per mėnesį. Bonusai metų gale 1500. Darbe jau 9 metai. Daugiau nėra papildomų pajamų ar išlaidų/paskolų. Paskolos laikotarpis 8-10 metų. Prašau informacijos dėl galimos paskolos ir sąlygų. Dėkui už informaciją, Evaldas.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Evaldai, dėkui už klausimą. Dėl paskolų sąlygų reikia kreiptis tiesiogiai į bankus. Užpildykite paraiškas internetu ir sulauksite bankų pasiūlymų. Paskola yra įmanoma, tačiau turėkite omenyje, kad gali būti prašomas 30-50% pradinis įnašas, tad kai kuriuose bankuose reikės 25 tūkst. pradinio įnašo.

Karolis
Prieš 7 mėnesius

Sveiki, Planuojame imi būsto paskolą, kreipėmės į pagrindinius bankus ir gavome jų pasiūlymus. Dabar lyginame pasiūlymus ir sutarčių sąlygas. Gerą maržą (neskaitant DNB) pasiūlė Swedbank'as, tačiau jų sutartyje yra numatyta sąlyga, kad uždelsus mokėti įmokas, bankas vienašališkai gali padidinti maržą, pagal suartyje nurodytus atvejus (nuo atitinkamo pradelsimo dienų ir pradelsimo atvejų skaičiaus). Imdami paskolą vertinames paskolos dengimo įmokas ir esant 5 prc. palūkanoms, taip pat nusimatome tureti bent 4-6 mėn. įmokas. Norėjau pasiteirauti ar minėta sutarties nuostata nėra per daug rizikinga ar po ja nėra paslėpta kokių nors "kabliukų", apie kuriuos mes nepagalvojame ?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Karoli dėkui už klausimą. Taip, tai yra rizikinga, peržiūrėkite ir kitų bankų nuostatas ir baudas. Palyginkite. Įsivertinkite ar gali tų baudų įvykti ir spręskite. Imant paskolą visuomet reikia turėti rezervą ir negyventi nuo algos iki algos, kitu atveju esate nepasiruošę paskolai ir tikėtina, kad baudos gali labai įtakoti Jūsų gyvenimą. Reikėtų turėti pinigų rezervą bent 24 mėnesinių įmokų, tuomet bus ženkliai saugiau.

Karina
Prieš 7 mėnesius

Sveiki, planuojame imti "Būsto paskolą, šiuo METU prižiūriu vaiką" IKI 2m (Turime 2 Vaikus), vyro alga Už mėnesi ~ 750 e + Vaiko pinigai yra sodros Už 2 Metus 40% -.? 303E, Ar galėtume gauti paskola? Pradinį įnašą 15% Turime PATYS, vyro stažas Apie 11m., Paskutiniai 3metai nepertraukiamo d.stažo.. Paskutinėje darbovietėje pavasarį autobusų išdirbęs metus. Kai vaikui sueis 2metai pati planuoju įsidarbinti, kad IR UŽ minimalų atlyginimą. Ar galime gauti paskolą- 25000e, galėtume Į mėnesi mokėti 100-130e,? Ir jei galėtume paimti paskolą Koks Metų Terminas BUTŲ geriausias PAGAL galima mėnesio įmoka?

Agnė
Prieš 7 mėnesius

Ir mus domintų atsakymas.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Karina, dėkui už klausimą. Pagal pateiktus finansinius ir šeimos sudėties duomenis, manau, kad paskolą turėtumėte gauti. Jūsų situacija nėra iš geriausių, tad reikės daugiau derintis prie banko dėl laikotarpio, turbūt tai bus ±20 metų laikotarpis. Kaip yra geriau, kiekvienam individualiai. Beje, Jūsų šeimą bankas vertins individualiai ir tik po vertinimo nuspręs apie paskolos sąlygas.

Renata
Prieš 7 mėnesius

Sveiki. Domina klausimas. Kaip skaičiuojamos deklaruotos pajamos uz kalendorinius metus. Norint gauti valstybės subsidija būstui pirkti, reikia is vmi pažymos bet kaip skaičiuojamos tos pajamos. Ar tai butų tik uz 2016 metus ar jei pvz.jei kreipiamasi gegužės menėsi. Tai butu nuo 2016 m.gegužės mėn.iki 2017 gegužės.mèn

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Renata, dėkui už klausimą. Bus remiamasi 2016 01 01 - 2016 12 31 deklaracija.

Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

 1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 88 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių;
 2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 123 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;
 3. keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;
 4. šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 25 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių.

VRP - valstybės remiamos pajamos. VRP = 102 EUR.

Arminas
Prieš 7 mėnesius

Sveiki, perkant butą už 30000€ ir turint trūkumą iki reikiamos sumos apie 5000€ kas labiau apsimoka imti būsto ar vartojimo paskolą?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Arminai, dėkui už klausimą. Priklausomai nuo situacijos ir tikslų. Imant būsto paskolą bus mažesnės palūkanos. Bet norint imti būsto paskolą turėsite įkeisti butą bankui, t.y. parduoti buto be banko leidimo negalėsite, nebent grąžinsite paskolą. Tačiau dar reikia įvertinti ir mokesčius notarams, banko sutarties sudarymo mokesčius ir t.t. Vartojimo paskola suteikia šiokią tokią laisvę, bet su šiek tiek didesnėmis palūkanomis. Galbūt variantas su vartojimo paskola būtų palankesnis. Dabar siūlomos ypatingai palankios sąlygos. Palyginkite vartojimo paskolos palūkanas ir pasirinkite.

Anzela
Prieš 8 mėnesius

Laba diena. Norėčiau sužinoti kiek būtų tos sumos gavus valstybės subsidija 10% kaip jaunai šeimai. Jeigu būto pardavimo kaina 42000 tūkst. vertinimas tas pats. Norėsime subsidija panaudoti pradiniam inašui daliai apmokėti. Ar tai gautume 4200 eur. Ar 10% nuo buto 85% paskolos dalies. Tai būtų 3570 eur subsidijos pradiniam įnašui. O likusius savo turėtume įnešti.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Anzela, dėkui už klausimą. Taip, gautumėte 4200 eur (10% nuo perkamo būsto vertės).

Ernestas
Prieš 8 mėnesius

Sveiki, Noriu jūsų paklausti, ar būtina susituokti, jog gautumėme 10 proc. paramą iš valstybės perkant pirmąjį būstą? Taip pat turime vieną vaiką.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Ernestai, dėkui už klausimą. Taip, reikia būti susituokus. Taip pat Jūsų pajamų dydis turi atitikti reikalavimus ir neviršyti tam tikrų ribų. Detalias sąlygas skaitykite paramos būstui įstatyme.

Pranas
Prieš 8 mėnesius

Sveiki, kokia būtų Jūsų nuomonė apie Nordea apribotų palūkanų variantą? Konkrečiu atveju siūlomos 0,4-0,9 ribos, todėl jei Euribor nepakiltų per 5 metus daugiau nei iki 0,4, turėčiau mokėti 1,9, o po tų 5 metų - liktų ta pati marža 1,50 plius kintamos palūkanos. Kintamomis palūkanomis marža siūloma 1,65.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Pranai, dėkui už klausimą. Neseniai buvo panašūs atvejai ir klausimai:

Kaip matau įvairios sąlygos siūlomos Nordea banke. Kaip matote iš prieš tai aprašytų atvejų, jiems bankas fiksuoti leidžia ne 5 metus, o 3 metus, o taip pat palankesne marža - galbūt jų geresnė finansinė situacija, likvidesnis turtas arba bankas pakėlė palūkanas. Tad bandykite išsiderėti prieš tai nurodytuose atvejuose sąlygas.

O šiaip, kiekvienai šeimai pasiūlymai yra individualūs ir reikia lyginti su kitų bankų pasiūlymais ir išsirinkti geriausią. Šis Nordea pasiūlymas tikrai nėra blogas ir ilguoju laikotarpiu manau atsipirks. Bet Jūsų atveju bandyčiau išsiderėti geresnes sąlygas.

Sėkmės!

Gintaras
Prieš 8 mėnesius

Sveiki, Noriu statyti namą ir imti paskolą. Noriu viską įsigyti su paskola įskaitant ir sklypą. Ar reikia pradinio įnašo ? Jeigu taip tai sklypo kainos 20% ar visos paskolos sumos 20%? Nes kaip suprantu jie duoda tam tikrą sumą € pagal tam tikrą etapą, o kaip sklypo pirkimo metu ? Vėliau pamatų statyme ? Jeigu namas planuojamas 80kv., kuriam nereikalingas projektas ir reikia daryti projektą ir gauti statybų leidimą ar nereikia ?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Gintarai, dėkui už klausimą. Bankai būsto paskolos sklypui neišduoda. Sklypą ir pamatus reikia pasistatyti pačiam, o po to kreiptis į banką dėl paskolos namo statybai. Sklypą įsigyti su paskola rekomenduoju kredito unijose su ±5% palūkanomis, pradėti statybas, įrengti pamatus, o tada jau kreiptis su projektu į banką dėl būsto statybos paskolos.

Statybos finansuojamos etapais, priklausomai nuo projekto, tad kiekvienu etapu turėsite įnešti ±20% (priklausomai kaip bus sutarta su banku) savo lėšų.

Ieva
Prieš 8 mėnesius

Laba diena, Norėčiau imti paskolą būstui, tačiau kyla daug klausimų dėl įvairių sąlygų.

 1. Dirbu įmonėje jau beveik 2,5 metų, bazinė mano alga yra 441 € ant popieriaus, bet mūsų alga priklauso nuo rezultatų, tad alga gali svyruoti nuo 350€ iki 540 € per mėnesį į rankas. Ar bankai žiūri tik į bazinį užmokestį, kuris įrašytas darbo sutartyje, ar žiūri į gaunamas pajamas ir su priedais jau į rankas? Taip pat turiu antraeilį darbą kuriame alga priklauso nuo išdirbamų dienų skaičiaus, tad suma kas mėnesį skiriasi. Tad, pildydama paraišką paskolai, kaip turėčiau nurodyti savo pajamas, jei ten prašoma įvesti į sumą į rankas, nors pas mane suma kas mėnesį gali skirtis?
 2. Paskolą norėčiau imti viena (maždaug 30 000€ maksimaliam 30 metų laikotarpiui), neturiu įkeičiamo turto. Ką reikėtų daryti tokiu atveju? Ar gali tuomet šeimos narys man perrašyti tarkim, žemės ar miško dalį, ir tiktų toks variantas?
 3. Žinau, kad yra galimybė gauti valstybės finansavimą pradiniam įnašui arba daliai sumos (Turtas ir gautos pajamos už 12 paskutinių mėnesių yra mažesni nei šie LR Vyriausybės nustatyti dydžiai: asmens be šeimos grynosios metinės pajamos 8 976 Eur ir turtas – 13 158 Eur). Ką reikėtų daryti norint gauti šią lengvatą, kadangi mano mėnesio pajamos neviršija šios ribos.

Labai lauksiu jūsų atsakymo. :)

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Ieva, dėkui už klausimus. Pateikiu atsakymus:

 1. Galite nurodyti paskutinių 6-12 mėn. vidurkį, kurį gaunate į rankas iš abiejų darboviečių pridėjus bonusus;
 2. Turėdama turtą ir jį įkeisdama nelabai ką išlošite. Vis tik siūlyčiau didinti pradinio įnašo dalį iki 40-50%, o likusią paskolos dalį turėtumėte gauti iš banko;
 3. Norint gauti paramą neužtenka tik gauti mažas pajamas, bet taip pat reikia atitikti šias sąlygas:
  • buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 35 metai, ar jų šeimos, taip pat šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, – apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos;
  • jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių), ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs, - apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.

Pilną paramos įstatymą galite perskaityti Bankai.lt portale. Sėkmės!

Lina
Prieš 8 mėnesius

Sveiki, Norime įsigyti kotedžą. Gavus pasiūlymus pasimetėm, gal Jūs galėtumėt patarti arba pasidalinti patarimais/niuansais.

 • Nordea pasiūlė 1,4% marža, bet kotedžus jie finansuoja tik 80 proc. Papildomi produktai: Vienam kredito gavėjui gyvybės draudimas bei taupomoji sąskaita + jų sutarties sąlygos yra gan gasdinančios.
 • Swedbank 1,65% marža, o jų sutarties sąlygose nurodyta, kad marža jie gali keisti kas 2 metus, tai kokia bus marža neįmanoma įsivaizduoti ateityje.
 • DNB 1,49% marža, bet EBIFIN pažiūrint istoriją nedžiugina.
 • SEB pasiūlė 1,67% (+ 1,67%marža įrengimui) „Lojaliam klientui: pereiti į SEB‘ą + privaloma papildoma paslauga kredito draudimas arba inves. Draudimas, dar niuansas tame, kad SEB‘o privalumas buvo tame, kad jie fiksavo marža ir nebuvo jokių drastiškų baudų, bet nuo vasario mėn. SEB‘as keičia bendr. sąlygas ir prideda +1,5% prie maržos baudą dėl „sąlygų nesilaikymo“. Nelojaliam 1.72% marža + 2% marža įrengimui.

Žinome, kad kiekvienas atvejis yra skirtingas ir mūsų atsakomybei, bet ka gali patarti profesionalai šiuo klausimu.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Lina, dėkui už išsamų klausimą. Labai puikiai atlikote namų darbus prieš imdami būsto paskolą. Manau, kad tiksliai išnagrinėjote kiekvieno banko sąlygas. Dar siūlyčiau pasirinkti konkretų 25 metų paskolos mokėjimo scenarijų (nuo pradžios iki pabaigos) ir imituoti jį su kiekvieno banko sąlygomis: sutarties mokesčiai, išankstinio padengimo, pavėlavimo, pagrindinio banko keitimo ir kitus įvykius ir mokesčius kurie galėtų įvykti. Pasiskaičiuokite kiek kiekvieno banko atveju sumokėsite palūkanų, įvertinkite kitas sąlygas ir rinkitės geriausias Jūsų nuomone.

Visi bankai turi savų „dovanėlių” ir jos savo esme yra visos panašios. Tikrai negaliu garantuoti už kiekvieną banką, tačiau manau, kad labai teisingai mastote. Asmeniškai, nors ir Nordea sąlygos gąsdina, bet neatmesčiau taip drąstiškai jų pasiūlymo. Baisu, bet baisu ir kitur. Palyginkite baudų dydžius už įmokų vėlavimą ir sutarties sąlygų keitimą - tai bus svarbiausia priimant sprendimą.

Justas
Prieš 7 mėnesius

Cituoju: ,,Swedbank 1,65% marža marža jie gali keisti kas 2 metus, tai kokia bus marža neįmanoma įsivaizduoti ateityje" Pas mus irgi panaši situacija marža peržiūrima kas 2 metus,bet marža gali būti keičiama tik nesilaikat įsipareigojimu. Ar čia jūsų spe. dalyje nurodyta sąlyga? Norėčiau Lina pabendrauti su jumis daugiau, nes labai panaši situacija. Prašau susiekite jankiansks@yahoo.com padiskutuosime šia tema.

Simona
Prieš 7 mėnesius

Sveiki Steponai ir Jūrate, susidūriau su panašia situacija, tad gal galėtumėte pasidalinti ką išsirinkote? Būčiau labai dėkinga, nes tai mano pirma būsto paskola, o banko pasiūlymai ganėtinai panašūs į tuos, kuriuos gavote Jūs, iš ankto dėkoju.

Skaiste
Prieš 8 mėnesius

Sveiki, norejau paklausti ar įmanoma, kad bankas finansuotų 85% jei namas yra senos statybos, tačiau vidus visas sutvarkytas, yra 8 arai žemės, garazas?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Skaiste, dėkui už klausimą. Manau, kad įmanoma tik tuo atveju, jeigu namas yra likvidus ir pastatytas labai geroje vietoje. Priklausys nuo turto vertinimo ir konkretaus banko požiūrio į turtą.

Jonas
Prieš 8 mėnesius

Gal galumėte dar patikslinti kaip yra su antro brangesnio būsto pirkimu be pradinio įnašo? Esu įsigijęs butą su banko paskolą. Tarkime po kelių metų norėsiu pirkti kotedžą ar namą. Kaip suprantu, kad pretenduot tada į antrą paskolą brangesniam būstui turėtų būti labai pakilę pajamos, kad galėtų mokėti dvi mėnesines įmokas už paskolas? Ar galėtų namą/kotedžą pirkti jau dviese su žmona ir skaičiuoti abiejų pajamas, bet tada ar užsiskaitytų pradinis įnašas kotedžui/namui iš pirmos buto paskolos kuri buvo imta tik mano vardu? Tarkime moku už butą 300eur per mėnesį įmokas ir po trijų metų jau būtų įmokėta 10800eur. Ar užsiskaitytų ši suma kaip pradinis įnašas antrai brangesnio būsto paskolai, nors ji jau būtų imamama ne ant vieno asmens, o ant dviejų, kad užtektų pajamų. Turiu omeny, nereikėtų įnešinėti pradinio, galėtų skolintis visą sumą antram geresniam būstui. Kaip tiksliai viskas vyksta tokiu atveju? Ačiū

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Jonai, dėkui už klausimą. Taip, manau, kad galima prijungti ir Jūsų žmoną prie būsto pirkimo. Tiesiog bus tam tikrų dokumentų suforminimas. Visa kita bus taip kaip ir surašėte - buto paskolos įmokas panaudosite naujojo kotedžo/namo pradiniam įnašui, tačiau tą mažesnį būstą, kuriame nebegyvenate, turėsite įsipareigoti parduoti per sutartą laiką (apie 12 mėn.) ir grąžinti bankui paskolą. Galbūt ir būtų galimybė išlaikyti du būstus, jeigu Jūsų pajamos bus perteklinės ir bankas įvertins teigiamai tokios paskolos galimybę. Čia jau priklausys nuo individualaus susitarimo su banku. Beje, visos procedūros turi vykti tame pačiame banke.

Vitalija
Prieš 8 mėnesius

Laba diena. Norėjau pasiteirauti ar yra galimybių gauti būsto paskolą dirbant su verslo liudijimu? Vyras turi nepilnai 2 metų deklaracijas. Jo pajamos 1060€. Aš esu Motinystės atostogose su antru vaiku. Mano pajamų skaičiuotų 40%. Tai būtų apie 130€. Aš dirbau oficialiai, tik vyras dirba su verlo liudijimu. Tai turint tokias pajamas bankai duotų paskola apie 35000 tūkst.€? Ačiū.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Vitalija, dėkui už klausimą. Duotų ar neduotų bankai paskolą tikrai negaliu pasakyti. Tai galima pasakyti tik bankai įvertinę individualiai Jūsų esamą situaciją. Verslo liudijimo pajamos vertinamos prasčiau ir ne visi bankai labai nori išduoti paskolas lyginant su asmenimus, kurių pajamos įprastos "sodrinės". Kreipkitės į bankus dėl konsultacijų, bus vertinama vyro veikla ir tada sprendžiama. Nepavykus su bankais, kreipkitės į kredito unijas.

Ingrida
Prieš 8 mėnesius

Sveiki, Mano mėnesio pajamos 1400 eurų, oficialių mokesčių ant savo vardo neturiu, tačiau savo sugyventiniui duodu 700 eurų į mėnesį už nuomą, maistą ir komunalines. Gyvenu Airijoje šiuo metu. Ar yra kokia galimybė pasiimti paskolą būstui Lietuvoje?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Ingrida, dėkui už klausimą. Galimybės visuomet yra, priklausomai nuo Jūsų šeimos vertinimo. Atminkite, kad užsienyje gyvenantiems ir dirbantiems yra taikomos prastesnės sąlygos dėl pradinio įnašo. Jeigu kreipsitės į bankus, pradinis įnašas bus reikalingas 30-50% nuo perkamo būsto sumos, o kredito unijose šiek tiek mažesnis. Tačiau norint gauti būsto paskolą turite atitikti bankų ir unijų rizikų vertinimus.

Agne
Prieš 8 mėnesius

Laba diena, Norime įsigyti būstą šiuo metu esame nevedę auginame 1mėn sūnų, bendros mudviejų pajamos per mėnesį 1200€ atskaičiavus mokesčius. Aš pati turiu nekilnojamojo turto Marijampolės mieste, norim įsigyti Kaune. Ar aš galiu užstatyti turimą turtą bankui, kad įsigyti kitą? Ar reikalingas tada pradinis įnašas? Kokias procedūras turiu atlikti? Ačiū už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Agne, dėkui už klausimą. Reikalingas pradinis įnašas grynais pinigais bet kokiu atveju. Nebent NT Marijampolėje yra imtas su paskola ir yra mokamos įmokos, kurių suma yra didesnė nei pradinis įnašas naujojo būsto. Po tokios procedūros turėtumėte 2 paskolas. Žinoma, kad abiejų būstų suma turėtų atitikti Jūsų pajamas, kad galėtumėte mokėti įmokas.

Linas
Prieš 8 mėnesius

Noriu pasikonsultuoti dėl paskolos. Vykdau individualią veiklą pagal pažymą 6 mėn. Uždirbu 600-900 eur. (neatskaičius mokesčių) per mėnesį, lapkritį-gruodį po 3000 eur. (šventinis laikotarpis). Norėčiau gauti 15-20 tūkst. eur. paskolą. Ar įmanoma ją gauti kuriam nors banke su tokiu stažu? Jei ne, tai kiek turėčiau uždirbti per mėn./ kiek minimaliai laiko turiu būti išdirbęs, gal galėčiau kur nors tikėtis paskolos? Paskola būtų skirta butui pirkti (trūksta šiek tiek iki reikiamos sumos, likus dalis jau yra). Ačiū.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Linai, dėkui už klausimą. Individualios veiklos laikotarpis geriausiai, kai būna 1-2 metai su jau užpildytom deklaracijom. Dėl tokio trumpo veiklos laikotarpio gali kilti kėblumų. Bet kokiu atveju pasiteiraukite bankų dėl savo situacijos, bet realiausia būtų kreiptis į kredito unijas, kur labiau tikėtina, kad gausite finansavimą. Žinoma, priklausys ir nuo Jūsų kredito istorijos ir perkamo buto vertinimo.

Nerijus
Prieš 8 mėnesius

Sveiki. Norėčiau įsigyti sodą ar sodą su gyvenamu nameliu. Kadangi pradiniui įnašui nėra finansų, tad norėčiau sužinoti kokią sumą man suteiktų bankas be pradinio įnašo. Mano pajamos 650€ per mėnesį. Ačiū.

Aurimas
Prieš 8 mėnesius

Bankas nesuteiks jokios paskolos be pradinio įnašo, minimalus įnasas turi būti ne mažiau 15 procentų perkamo būsto.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Nerijau, dėkui už klausimą. Neturint pradinio įnašo, būsto paskola yra neįmanoma. Tad variantai yra keli:

 1. Pataupyti pradiniam įnašui ir tada galvoti apie būsto paskolą, tačiau gali būti prašomas ir didesnis nei 15% pradinis įnašas;
 2. Jeigu sodo kaina nėra labai didelė, galite imti vartojamąją paskolą. Geriausi vartojimo paskolų pasiūlymai čia.
Aurimas
Prieš 8 mėnesius

Norėjau pasiteirauti ar galime gauti paskolą butui nusipirkti, jeigu žmona dekretinėse. Mano atlyginimas atskaičiavus mokesčius 750 ir žmonos, kuri tuoj gimdys gauna apie 300eur. Suma butu apie 25 000 eur.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Aurimai, dėkui už klausimą. Manau, kad galite. Tačiau tai priklausys nuo perkamo turto ir individualaus banko vertinimo.

Rima
Prieš 8 mėnesius

Laba diena, Norėjau pasiteirauti. Norimo įsigyti būsto vertė apie 30 tūkst. Įsigyjama bendrasavininkių lygiomis dalimis. Vienas bendrasavininkis gali pilnai sumokėti savo dalį, o kitam reikalinga paskola apie 10 tūkst. Mėnesinės pajamos 650€ į rankas. Papildomų įsipareigojimų nėra, paskola imama vieno nesusituokusio žmogaus. Kaip bankas vertina? Ar suteikia paskolą pusei turto įsigyti? Kiek pakyla mokumo vertinimas? Ar užtenka tik bendrasavininkio sutikimo? Iš anksto dėkoju už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Rima, dėkui už klausimą. Priklausomai nuo perkamo turto, bet manau teoriškai turėtų būti galimybė. Tik čia nelogiškumas tame, kad savininkas, kuris sumoka visą 50% dalį sutinka, kad jo turtas būtų įkeistas bankui. Šiuo atveju būtų įkeičiama ne pusė turto, o visas butas. Čia turbūt darote taip todėl, kad norite pirkti būstą dviese, tik vienas gauna oficialias pajamas, o kitas negauna oficialių pajamų, bet turi grynų, todėl dviese negautumėte paskolos. Na, čia reikėtų individualaus ir turto ir Jūsų asmeninės finansinės situacijos vertinimo. Todėl patariu kreiptis į bankus ir kredito unijas išsamiam pasiūlymui gauti.

dainius
Prieš 8 mėnesius

Laba diena, gyvenu su šeima uk, norim imti paskolą Lietuvoje namui įsigyti. Paskola būtų apie 120000 eur. Ar duodat išvis emigrantams tokias būsto paskolas?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Dainiau, dėkui už klausimą. Viskas priklausys nuo Jūsų pajamų, perkamo namo bei Jūsų šeimos situacijos vertinimo. Mes patys neišduodame paskolų, mes tik konsultuojame. Taigi, norėdami sužinoti tikslią informaciją, Jums reikėtų kreiptis į bankus, pateikti jų prašomus dokumentus ir jie pateiks vertinimus dėl galimybės išduoti Jums paskolą.

As
Prieš 8 mėnesius

Jums reikės 50% pradinio - 60000

Tomas
Prieš 8 mėnesius

Sveiki, norėjau paklausti dėl paskolų, kai namo baigtumas 52%. Ar bankų sąlygos tokios pačios, kaip perkant 80%? Kaip dėl palūkanų?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Tomai, dėkui už klausimą. Bet kokiu atveju turėsite bankui įsipareigoti pristatyti 100% baigtumą. Skirtumas bus tas, kad gali skirtis finansavimo būdas priklausomai nuo projekto ir plano. Sąlygos perkant būstą dažniausiai yra palankesnės negu statant. Kiekviena situacija individuali, todėl sąlygos gali paaiškėti po jos įvertinimo. Patarčiau kreiptis į didžiuosius bankus SEB, DNB, Swedbank, Nordea, o jeigu reikės ir į kredito unijas.

Viktorija
Prieš 8 mėnesius

Sveiki, su draugu ateityje galvojame apie būsto paskolą. Esame nesusituokę, vaikų neturime, kitų įsipareigojimų taip pat nėra. Draugas šiuo metu uždirba 600 eur/mėn. į rankas ir įmonėje dirba 4 mėnesius (prieš tai buvo dirbęs Norvegijoje, vienoje įmonėje metus laiko). Tikėtina, kad atlyginimas kils. Sakykite, kiek laiko reikia išdirbti įmonėje, kad gautumėme būsto paskolą? Kokio būsto paskolos dydžio galima tikėtis? Taip pat, koks variantas yra palankesnis - imti būsto paskolą vienam dirbančiam žmogui ar porai (jei dirbantys abu)? Dėkoju už atsakymus, geros dienos!

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Viktorija, dėkui už klausimą. Mažiausias pageidaujamas išdirbtas laikas yra 6 mėn., bet kuo ilgiau tuo geriau. Jeigu esate abu dirbantys, tuomet siūlyčiau imti paskolą abiems, jeigu tikslas yra gauti didesnę sumą. Būsto paskolos suma priklausys nuo perkamo turto ir individualaus Jūsų šeimos situacijos vertinimo. Šeima, kurią sudaro 1 asmuo ir uždirba 600 eur/mėn. preliminariai gali galvoti apie 30-35 tūkst. eurų paskolą. Sėkmės!

Rasa
Prieš 8 mėnesius

Sveiki, gauname iš SEB banko būsto paskolai palūkanas 1,85%, tačiau pasirašius banko siūlomą draudimą (nelaimės ar darbo praradimo atveju), gauname jau 1,795 palūkanas. Kaip manote ar verta dėl tokio skirtumo įsipareigoti bankui, ar geriau ieškoti alternatyvų kitur? (vadybininkė minėjo, kad jų siūlomą draudimą galima betkada nutraukti). Dviems asmenims draudimo mėnesinė įmoka apie 12eur. Ačiū už atsakymą.

Vykintas
Prieš 8 mėnesius

Šioje situacijoje Jums reikia įsivertinti ar draudimas, kurį siūlo kreditorius yra Jums reikalingas ir įsivertinti draudžiamų rizikų atsiradimo galimybes (t. y. galimybė netekti darbo ir pan.) atsižvelgti, kokią naudą (įmokų už paskolą atidėjimas, galimybė nemokėti palūkanų ar kitų bankui mokėtinų sumų, banko išmokos nelaimės atveju ir pan.) gautumėte jei bent viena rizika įvyktų. Jei esate apsidraudusi kitoje kompanijoje ar Jus apdraudė darbdavys ir draudimas galioja 24/7, tuomet atsisėskite ir gerai paskaičiuokite ar tas 0,055 proc. santykis tarp siūlomų maržų stipriai įtakos Jūsų mėnesinias įmokas (bent jau aš matau, kad skirtumas bus labai minimalus).

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Rasa, dėkui už klausimą. Imkite tik tuos produktus, kurių Jums reikia. Jeigu manote, kad nelaimės ar darbo praradimo draudimas reikalingas - imkite, jeigu nereikalingas - neimkite. Priklausomai nuo paskolos sumos (pvz. 50 tūkst. eurų) 0,055% maržos skirtumas pirmus 5 metus sudarys tik 5 eur/mėn., o su metais toliau išmokant paskolą tas skirtumas taps dar mažesnis. Taigi, draudimo kaina 12 eur/mėn. neatperka. Žinoma, jeigu planuojate draustis ir nežinote kur apsidrausite pigiau - tuomet drauskitės SEB'e. Sėkmės!

Laura
Prieš 8 mėnesius

Laba diena. Norime imti paskolą didesniam būstui įkeičiant jau turimą būstą su paskola pradiniam įnašui. Ar yra galimybė taip, turime dar savo sutaupytu 10000 euru. Dabartinis butas manau galėtų būti apie 15000 eurų vertės. Vyras dirba Norvegijoj, as Lietuvoj. Pajamos pastovios į mėnesį 2000 eurų. Turime du vaikus, tai keičiasi poreikiai, todėl norime didesnio būsto. Sakykit kiek galėtume gauti? Beje turima paskola yra is SEB. Jeigu norėtumėm iš DNB imt ar galim paskolą perkelt į DNB tam pradiniam įnašui? Labai lauksiu Jūsų atsakymo.

Vykintas
Prieš 8 mėnesius

Laba diena. Klausimas suformuluotas šiek tiek neaiškiai, tačiau pabandysiu atsakyti. Bet kokiu atveju galite gerinti savo šeimos gyvenimo sąlygas ir įsigyti antrą būstą, tačiau pagal atsakingo skolinimo nuostatas Jums teks padengti ne mažiau kaip 25 proc. buto kainos nuosavomis lėšomis (pvz.: buto kaina 20.000 EUR, nuosavų lėšū suma 5.000, banko paskola 15.000 EUR), nes jau turite būsto paskolą, žinoma yra išimčių, kurios nurodytos mano minėtose nuostatose (jei perkamas butas tampa Jūsų pagrindine gyvenamąja vieta, tuomet galite įmokėti 15 proc.). Pagal atsakingo skolinimo nuostatas bankas negali finansuoti sumos reikalingos atlikti pradinį įnašą (šiuo atveju 25 proc.). Galimybė refinansuoti paskolą visada yra, tačiau sąlygas, kuriomis galėsite refinansuoti jau turimą būsto paskolą nustatytas bankas į kurį kreipsitės dėl būsto paskolos perkėlimo (refinansavimo) galimybės. Suma, kurią galite pasiskolinti priklauso nuo Jūsų gaunamų pajamų, turimų finansinių įsipareigojimų, šeimos sudietės, visa tai įvertines bankas nustatys kokią sumą galite skolintis (dėl įdomumo galima pasinaudoti kredito skaičiuoklėmis suvedus prašomus duomenis, jas galite rasti bet kurio banko internėtinėje svetainėje).

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Laura, dėkui už klausimą. Kadangi pirmojo būsto vertė yra tik 15 tūkst. eurų, todėl geriau Jums būtų padengti pirmąją paskolą visiškai ir tada imti naują paskolą. Turėdami tik 1 paskolą, galėsite gauti iki 85% nuo būsto vertės finansavimą, jeigu turėsite dvi paskolas, tuomet antrajai bus suteikiamas mažesnis finansavimas ir bus prašomas didesnis pradinis įnašas. Priklausomai nuo miesto, vyro ir Jūsų pajamų skaidymo, manau paskolos rėžiai būtų apie 50-100 tūkst. eurų.

Jeigu vistik norėtumėte perkelti paskolą iš SEB į DNB, tai galite padaryti, bet reikia skaityti sutartį ir visas sąlygas ar apsimokės tai daryti. Sėkmės!

Rasa
Prieš 8 mėnesius

Sveiki, girdėjome, kad nuo 2017-07-01 d. įsigalioja naujoji ES būsto kredito direktyva, ar siūlytumėte išlaukti liepos 1-osios ketinant pasirašyti su banku sutarį dėl būsto kredito?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Rasa, dėkui už klausimą. Direktyva bus palankesnė klientui, bet ar dėl to reikia laukti - nežinau. Gali būti, kad per pusmetį būsto kainos gali pakilti iki labai aukšto taško, tad gal geriau reikėtų laukti kol kainos nukris ir atidėti pirkimą dar ilgesniam laikui taupant pinigus. Sėkmės!

Odeta
Prieš 8 mėnesius

Laba diena. Mano situacija tokia. Bankas 100% duoda paskolą būstui. Būsto vertė 40000€, pradiniam įnašui turime 16000€. Tačiau bankas siūlo įnešti 6000€. Kodėl? Juk aš pralošiu, argi ne? Ir kaip mano situacijoje pasielgti? Ačiū už atsakymus.

Vykintas
Prieš 8 mėnesius

Laba diena. Šioje situacijoje, Jūs turite pasirinkimo galimybę arba priimate banko siūlymą ir įnešate 6000 EUR arba banko prašote suteikti 24000 EUR paskolą būsto įsigijimui ir nuosavomis lėšomis (16000) dengiate likusią būsto kainą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Odeta, dėkui už klausimą. Jeigu yra galimybės įnešti daugiau - įneškite daugiau. Tokiu atveju mokėsite nuo mažesnės sumos palūkanas. Galite įnešinėti mažesnę sumą, jeigu turite kur pelningai investuoti tuos 10 tūkst. eurų, kurių galite neįnešinėti dabar, tuomet galite išlošti. Kitu atveju manau protingiau įmokėti didesnę sumą nuo pat pradžių. Sėkmės!

Evelina
Prieš 8 mėnesius

Laba diena, norėjau paklausti, esu situacijoje, kad grįžusi gyventi į Kauną iš užsienio 10 mėn. dirbau viešbutyje, kur visos pajamos buvo stabilios, dabar dirbu ant indvidualios veiklos, turiu neribotą sutartį pagal kurią gaunu pajamas stabiliai kas mėnesį, dirbau jau nuo 2016.08.01, deklaracijos dar nebuvo. Norime su antra puse būsto paskolos, ar reikia būtinai laukti rugpjūčio mėnesio, kai bus praėję metai? Gal galima iškart po deklaracijos kreiptis? Ar gali laiduoti laiduotojai, jei norėtumėme dabar pasiimti paskola? Kadangi vien antros pusės atlyginimo neužtektų gauti paskolai.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Evelina, dėkui už klausimus. Priklausys nuo individualios veiklos pajamų dydžio, stabilumo, patikimumo, profesijos, kredito istorijos ir daugelio kitų faktorių. Pajamos iš individualios veiklos teigiamai vertinamos, kai gaunamos bent 1 metus laiko. Čia gali būti visaip, nes kiekvieno žmogaus situacija yra individuali. Laiduotojai gali laiduoti, bet tik bankas pasakys ar galima apskritai išduoti paskolą įvertinus Jūsų situaciją. Kreipkitės į bankus dabar su preliminariu norimu pirkti turtu, pateikite dokumentus kurių prašys bankai ir sužinosite tikslias sąlygas. Sėkmės!

Laura
Prieš 8 mėnesius

Sveiki, norint gaut Būsto paskolą, ar į pajamas įsiskaičiuoja už vaiką gaunamas neįgalumas?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Laura, dėkui už klausimą. Priklausomai nuo neįgalumo lygio ir kiek dar laiko gausite šias pajamas. Jeigu išmokos yra patvirtintos ir bus pastovios, tuomet tikėtina, kad bankas įskaičiuos šias pajamas. Neįgalumo pajamos neturi būti kaip pagrindinės šeimos pragyvenimo pajamos, privaloma nuolatinė ir tvari darbo vieta su pajamomis. Sėkmės!

Rimvydas
Prieš 8 mėnesius

Vaiko neįgalumo pinigų neįskaija nei seb nei swedbankas. Dnb su didelem išimtim.

Aiste
Prieš 8 mėnesius

Sveiki, norėčiau sužinoti ar yra galimybė pasiimti būsto paskolą, jei dirbu su verslo liudijimu prekybos srityje (aš jį išsiimu 7-8mėnesiam per metus) pajamos gaunasi apie 1300-1700euru ar aš galėčiau pasiimti paskolą? ar turėčiau išsipirkti verslo liudijimą visiems metams? Ir po kiek laiko yra galimybe gauti paskolą? Ačiū už atsakymą.

Vykintas
Prieš 8 mėnesius

Sveiki, bankas prieš suteikdamas paskolą įvertina Jūsų gaunamų pajamų tvarumą. Paskolos suteikiamos tik tvarias pajamas turintiems asmenims, todėl bankas įvertintų kurį laiką verčiatės būtent šia individualia veikla (1, 2, 3 metus).

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Aiste, dėkui už klausimą. Bus vertinamos metinės pajamos (pelnas) ir jų tvarumas. Jeigu pagrįsite bankui savo veiklą ir pajamų stabilumą, problemų neturėtų kilti. Žinoma, pajamos iš verslo liudijimo bus vertinamos mažesniu koeficientu nei įprasto darbo užmokesčio pajamos. Imant paskolą su verslo liudijimu reikėtų būti deklaravus pajamas bent už 1-2 metus. Bet kokiu atveju rekomenduoju kreiptis tiesiogiai į bankus ir pristatyti savo norimą būstą, savo veiklą ir gauti jų tikslų įvertinimą. Tik taip žinosite tiksliai ir galėsite planuotis. Sėkmės!

Nida
Prieš 8 mėnesius

Laba diena, Ar bankai Lietuvoje teikia būsto paskolas norint įsigyti NT ES šalyje? Lietuvoje turiu NT, kuris galėtų būti užstatytas bankui. Ačiū

Vykintas
Prieš 8 mėnesius

Laba diena, taip, kredito įstaigos teikia paskolas NT ES šalyse.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Nida, dėkui už klausimą. Taip, užstatant NT Lietuvoje galima gauti paskolą būstui užsienyje. Tik būsto Lietuvoje vertė turi būti didesnė nei perkamo užsienyje būsto vertė (paskolos suma). Realiai galite gauti apie 70% finansavimą nuo įkeisto turto vertės. Bet vėlgi reikia individualaus vertinimo.

Elena
Prieš 8 mėnesius

Sveiki, Imame būsto paskolą 25 metams iš Nordea banko ir mums pateikė kelis banko maržos variantus. Jeigu imtume kintamas palūkanas, banko marža mums būtų 1,6%. Jeigu imtume fiksuotas - 1,4%. Nordea yra galimybė imti fiksuotas palūkanas 3 metams. Tokiu atveju mūsų galutinės palūkanos būtų: 1,4 + 0,55=1,95%. Praėjus 3 metams, kai fiksavimo laikotarpis pasibaigs, fiksuotos palūkanos pavirstų į kintamas, o banko marža liktų ta pati - 1,4%. Taip išeina, kad pasirinkus fiksuotas palūkanas, pirmus 3 metus mes permokėsim (jeigu lyginti su kintamų palūkanų pasirinkimu, kai marža būtų 1,6%), bet vėliau, likusius 22 metus mes mokėtume mažiau, negu kad pasirinkus kintamas palūkanas iš pat pradžių - nes banko marža būtų 0,2% mažesnė. Klausimas Jums, ar mes viską teisingai suprantame ir ar nepraleidžiame ko nors svarbaus? Galbūt reikėtų į kažką atkreipti dėmesį renkantis tokį fiksuotų palūkanų variantą? Bijome, kad gali būti čia kažkokių kabliukų apie kuriuos mes nežinome ir galutiniame variante visgi pralaimėtume pasirinkę fiksą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Elena, dėkui klausimą. Kadangi pasiūlymas yra individualus, tad reikia skaityti sutartį. Būtinai peržiūrėkite sutarties dalį, kurioje yra numatytos baudos nesilaikant sutarties sąlygų: vėlavimas mokėti, padengti iš anksto ar nesilaikant kokių kitų sąlygų. Šiaip pasiūlymas gudrus, renkantis fiksuotas ir po to pereinant į kintamas, nuo kažkur 8 (aštuntų) paskolos metų šis pasiūlymas jau pradėtų atsipirkti. Gal ir verta jeigu neplanuojate anksčiau grąžinti. Ir svarbu perskaityti baudų skiltį. Sėkmės!

Zita
Prieš 8 mėnesius

Laba, sakykite ar būstui galima būtų pasiskolinti 30 000, jei mėnesio pajamos 1100 į rankas, išlaikytinių nėra. Ačiū

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Zita, dėkui už klausimą. Priklauso nuo būsto būklės, turto vertinimo, vietos, Jūsų individualaus vertinimo. Tačiau jeigu vertinant tik pajamas, tuomet manau, kad bankai išduotų Jums būsto paskolą.

Asta
Prieš 8 mėnesius

Ar galiu gauti buto, kuris randasi Lietuvoje, paskolą būsto remontui, jeigu dirbu ir gyvenu užsienyje ir kokie bankai siūlo?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Asta, dėkui už klausimą. Galite gauti paskolą įkeičiant būstą arba imant vartojimo paskolą. Kreiptis galite į visus bankus ir didžiąsias kredito unijas. Sprendimas priimamas įvertinus būstą ir Jūsų situaciją indivudualiai. Sėkmės!

Edita
Prieš 8 mėnesius

Sūnus dirba užsienyje daugiau kaip 2 metus, mėnesio pajamos 2000 eurų jau atskaičius paj. mok. Norėtų paimti paskolą būsto isigyjimui Lietuvoje, kuri būtų apie 40000 eurų, o gal ir mažesnė. Kuriam laikui gautų paskolą, ir kiek procentų dengtų bankas, jei ją gautų. Ir ar jo tėvas galėtų būti laiduotoju-jam 53m. ir uždirba minimumą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Edita, dėkui už klausimą. Jūsų sūnus gali kreiptis į bankus ar kredito unijas dėl būsto paskolos. Asmenims, kurie gauna pajamas užsienyje, bankai finansuoja apie 30-50% būsto vertės, kredito unijos 75-80%. Laikas priklauso nuo poreikio ir galimybių, populiariausi laikotarpiai 15-25 metai. Dėl tėvo laidavimo reikia žiūrėti individualiai turint konkretų būstą ir vertinti paskolos laikotarpį, bet gali būti, kad tėvo amžius jau per didelis. Nebent paskola būtų imama 12 metų.

Aurimas
Prieš 8 mėnesius

Sveiki, Ar gali žymiai skirtis internetinių skaičiuoklių paskaičiuota kredito būstui suma ir suma po paraiškos? Kas tai lemia? Nuvykus į banką, su mūsų turimomis pajamomis (1500€ į rankas) vadybininkė paskaičiavo ir mums pasiūlė 110000€ paskolą 30 metu. Po paraiškos, ta suma sumažėjo iki 85000€. Skolų, lizingų neturime, abu dirbame stabiliai. Žmona šiuo metu vaiko priežiūros atostogose. Pajamos skaičiuotos su vyro atlyginimu ir pašalpa.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Aurimai, dėkui už klausimą. Deja, bet taip, gali skirtis. Banko rizikų ir paskolų skyrius vertina Jūsų atvejį individualiai ir pagal tam bankui unikalias formules yra priimamas sprendimas kiek bankas Jums gali skolinti ir galima sakyti rizikuoti. Gali būti, kad pašalpa nebuvo įskaičiuota ar pan. Čia jau reikėtų klausti banko dėl ko sumažėjo suma. Pabandykite kreiptis į kitą banką ir pažiūrėti kaip bus kitur.

Anzela
Prieš 8 mėnesius

Laba diena. Norėtume sužinoti, jeigu imant būsto paskolą su lengvatine būsto paskola (kur per savivaldybę galima gauti 10 % susbsidijos) ar galima fiksuoti palūkanas imant anuiteto būdu? Nes esu girdėjus visokių versijų, kad su subsidija nefiksuoja bankai palūkanų, kaip yra iš tikrųjų? Ir dar jeigu buvau dekrete, ir jau kai vaikui sukako metai grižau į darbą, jau pradirbau 4 mėnesius, ir gaunu antrus metus 40% išmoką, ar ta išmoka irgi priskaičiuotų prie gaunamu pajamų. Ačiu

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Anzela, dėkui už klausimą. Subsidijos gavimas neįtakoja būsto paskolos mokėjimo sąlygų, jūs renkatės individualiai kaip norite mokėti už paskolą ir kokias bankas siūlo galimybes tuo metu. Dėl išmokos, priklausys nuo banko, kai kurie įskaičiuoja, kai kurie gali neįskaičiuoti, o pradirbti rekomenduoju bent 6 mėn. ir tada kreiptis į bankus dėl paskolos. Sėkmės!

Lela
Prieš 8 mėnesius

Laba diena. Man 27 metai, darbo stažas beveik 9 metai iš jų paskutinius keturis dirbu tam pačiam darbe. Mano pajamos minimali alga plius komandiruotpinigiai, kuriuos gaunu kas mėnesį, nes daug dirbu (komandiruotėje), išeina mano pajamos mazdaug 1200-1700 . Esu viena be vyro ir vaiko. Jei mane domina kotedžas Vilniuje, kurio verte 73000, tai atėmus 2000 e maždaug popieriams susitvarkyt. Koks mano turėtų būt įnašas, jei mane domina Swedbank? Kokios būtų palūkanos (kiek tektų permokėt)? Kokias geriau imti fiksuotas, kintamas? Ką galėtumėt patarti dėl sutarties su banku, kad nepermokėt?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Lela, dėkui už klausimą. Dėl komandiruotpinigių jie būtų vertinami jeigu mokami reguliariai. Bankas įvertintų kokių koeficientu šios pajamos būtų skaičiuojamos. Pagal pateiktas pajamas manau atitinkate būsto paskolos gavimą. Nuo būsto vertės turėsite susimokėti mažiausiai 15% pradinį įnašą (10 950 EUR nuo 73 tūkst. EUR), o popierių tvarkymas yra papildomi mokesčiai ir jie į būsto pirkimo kainą ir vertę neįeina.

Norint sutaupyti ir nepermokėti visų pirma patarčiau kreiptis į 4 didžiuosius bankus SEB, DNB, Swedbank, Nordea. Pateikti jiems konkretų norimą turtą, sulaukti pasiūlymų ir pasirinkti geriausias sąlygas ir poreikius atitinkantį banką. Banko maržos vidurkis šiuo metu yra apie 1,6%, bet tik įvertinus individualiai gausite Jums paskirtą maržą ir pasiūlymą.

Fiksuotos ar kintamos palūkanos yra kiekvieno asmens individualus reikalas ir sprendimas. Šiuo metu pigiau yra imti kintamomis palūkanomis, bet tie, kas nori jaustis saugesni 5-10 metų, ima fiksuotas ir ramiai gyvena, nors ir permokėtų šiuo metu, bet gal ateityje tas saugumas atsipirktų.

Aistė
Prieš 8 mėnesius

Laba diena, norėčiau sužinoti ar yra galimybė pasiimti būsto paskolą, jei vyras turejo skolų anstoliams ir kokios galėtų būti sąlygos, jie yra prieš metus išmokėti. Jei dabar nėra galimybės ar ji bus ateityje? Ačiū už atsakymą

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Aiste, dėkui už klausimą. Reikalingas individualus vertinimas. Tačiau jeigu turėjote problemų su anstoliais, tuomet įrašai gali būti aktualūs ir 10 metų. Reikia žiūrėti į atvejį ir kalbėtis, konsultuotis su bankais šiuo Jūsų individualiu atveju. Sąlygos keičiasi, tad gal po metų viskas bus visai kitaip ir galėsite pretenduoti. Svarbu jaustis taip, kad tikrai esate stiprūs ir nesusidursite su sunkumais mokant paskolas. Ir nebijoti kalbėtis su bankais ar unijomis.

Margarita
Prieš 8 mėnesius

Sveiki, iki kokio amžiaus duodama paskola būstui įsigyti? Šiuo metu esu 31 metų ir ar dar nėra vėlu pradėti taupyti įnašui, kad sulaukus apie 35 metų galėčiau gauti paskola. Būsto vertę dairyčiausi iki 50 000 eur.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Margarita, dėkui už klausimą. Priklausomai nuo to kokio amžiaus ir kuriam laikui imsite paskolą. Įprastai bankai nori, kad paskola būtų baigta mokėti iki pensijinio amžiaus, kol sukaks 65 metai. Tad galite drąsiai apie tai galvoti ir nebūtinai iki 35 metų, kadangi galite trumpinti paskolos laikotarpį. Sėkmės taupant!

Aušra
Prieš 8 mėnesius

Sveiki, kaip manote, kokios bus būsto paskolų palūkanų bei NT kainų tendencijos šiais metais? Gal vertėtų palaukti prieš įsigyjant būstą, nes būsto kainos mažės ar priešingai vertėtų pirkti NT, nes ateity būsto palūkanos didės?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Aušra, dėkui už klausimą. Būsto paskolų palūkanos kardinaliai keistis neturėtų, o NT dar kurį laiką kaip matome kyla ir kils. Tad 2017 metų prognozė - būsto paskolų palūkanos išliks panašios, o NT kils ar išliks toje pačioje pozicijoje. Žinoma visi laukia kas bus, o tiksliau laukiama NT kainų kritimo ir paskolų palūkanų augimo. O tai gali atsitikti bet kada, arba neatsitikti :) Iš esmės gali būti taip, kad didėjant atlyginimam ir įsipareigojimam kažkuris verslo sektorius (-iai) gali nepajėgti mokėti atlyginimų, paskolų ir to pasekoje gali žlugti verslai, žmonės prarasti darbus, o bankai nebegauti paskolų įmokų. Tokiu atveju žmonės būtų priversti pardavinėti butus/namus, o jų mažai kas norėtų pirkti dėl esamos sudėtingos situacijos. Taip gali kilti skolinimosi kaina, o būsto kaina mažėti. Tai tik vienas iš scenarijų, kuris įmanomas ir jau buvo. Neatmeskime geopolitinės situacijos, pasaulio ekonomikos ir kitų faktorių. Visko gali įvykti ir prognozuoti galima, bet pasakyti tiksliai kas bus yra neįmanoma. Sėkmės!

Arnul
Prieš 8 mėnesius

Sveiki, Šiai dienai turime paėmę būsto paskolą butui įsigyti, norėtume atiduoti paskolą už šį butą ir pirkti namą. Tačiau atidavus paskolą nebeliktų lėšų pradiniam įnašui. Ar būtų galima įsigyti namą, įkeičiant butą (jo vertė 70 000), ir pirkti namą (vertė apie 150 000). Į mūsų butą persikraustytų tėvai, kurie parduotų savo butą (vertė apie 50 000 eur) ir tuo padengtume dalį namo paskolos, norėtume parduoti tėvų butą per ilgesnį laikotarpį, kad gautume kuo geresnę kainą. Mūsų šeimoje yra trys vaikai ir du suaugę, pajamos apie 2200 eur. Ar yra galimybė gauti paskolą?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Arnai, dėkui už klausimą. Vienintelis būdas kaip galėtumėte neturėdami pradinio įnašo pirkti naują būstą, tai jeigu turite paėmę būsto paskolą ir norite įsigyti naują geresnį būstą su paskola. Jeigu Jūsų jau įmokėtų įmokų suma už pirmąjį būstą viršys antrojo naujojo būsto reikalaujamą pradinį įnašą, tuomet bankas galės nuoskaičiuoti jau įmokėtų įmokų sumą nuo pirmos paskolos ir priskirti tą sumą antrai paskolai. Rezultate turėsite dvi paskolas.

Todėl šiuo konkrečiu atveju turite tris variantus:

 • Esamos paskolos įmokos panaudojamos naujos paskolos pradiniam įnašui padengti ir turite dvi paskolas;
 • Neišsimokate esamos paskolos ir naują paskolą imate įnešdami pradinį įnašą savais pinigais;
 • Išsimokate esamą paskolą, o naują paskolą namui imate tada, kai susitaupote arba parduodate butą.

Žinoma, kad Jūsų atvejį, turtą, turi vertinti bankai ir situacija bus individuali, tačiau pagal pirminį vaizdą Jūsų pajamų turėtų užtekti imant paskolas. Sėkmės, praneškite kaip sekėsi ir ką nusprendėte.

Valdas
Prieš 8 mėnesius

Sveiki. Skaičiau, kad mirus tėvams, iki vaikui sukanka 35m, jis skaitosi "našlaitis", kas liečia gaunant būsto paskolą. Ir yra galimybe gauti iki 20% paskolos kompensaciją. Tad norėčiau paklausti. Tas iki 20% čia būtų pradinio įnašo kompensavimas? Ar kaip ? Ir kokie pagrindiniai kriterijai yra gauti tą kompensaciją ? Dėkui už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Valdai, dėkui už klausimą. Jeigu atitinkate kriterijus ir Jums bus suteikta parama, tuomet Jūs 20% paramą galėsite panaudoti arba kaip pradinį įnašą arba įmokoms padengti - rinksitės Jūs. Kreipkitės į savivaldybę kur esate registruotas ir pateikite reikiamus dokumentus, jeigu savivaldybė patvirtins paramą, tuomet su pažyma eikite į SEB ar Swedbank bankus ir teiraukitės dėl paskolos su parama. Sėkmės!

Loreta
Prieš 8 mėnesius

Labas vakaras, norėjau pasiteirauti. Esu dirbanti 4 metai, mano pajamos 560€, auginu 8metų sūnelį, tėtis kartais moka elementus, norėčiau pasiimti iš banko paskolą būstui, bet neturiu pradinio įnašo. Ar bankai galėtų suteikti man paskola?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Loreta, dėkui už klausimą. Neturint pradinio įnašo būsto paskola nėra galima. Nuo perkamo būsto kainos pradinis įnašas turi būti mažiausiai 15%, tačiau jis gali didėti priklausomai nuo perkamo būsto metų, jūsų situacijos ir kitų niuansų.

Linas Urna
Prieš 8 mėnesius

Labas , esu vedęs ir su žmona dirbam užsienyje, per mėnesį su žmona gaunam apie 2000 eurų, ar būtų įmanoma gaut būsto paskolą Lietuvoje, jei taip, tai kokią maždaug sumą, kokiam max laikotarpiui galėtume imt, ir kokių poperių reiktų iš užsuenio. Ačiū iškart už atsakymus.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Linai, dėkui už klausimą. Labai preliminariai galite galvoti apie 50 tūkst. eurų paskolą. Nuo perkamo būsto vertės Jūs turėsite sumokėti 30-50% pradinį įnašą. Dokumentų sąrašą rasite čia.

Vytas
Prieš 8 mėnesius

Sveiki, Ar Lietuvos bankai finansuoja užsienyje esantį nekilnojamą turtą? Jei taip, ar skiriasi finansavimo salygos?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Vytai, dėkui už klausimą. Lietuvoje veikiantys bankai nesuteikia būsto paskolų NT esančiam užsienyje.

Jonas
Prieš 8 mėnesius

Laba diena, norėčiau pirkti būstą - suma 57000€, pajamos į rankas 641€, suma iš asmeninių lėšų - 27000, bankas įvertinus pajamas siūlo 30000, tačiau prašo įmonės finansinių ataskaitų už 3 metus, kadangi esu UAB savininkas ir direktorius. Vienintelis savininkas esu apie metus. Kaip smarkiai finansinės ataskaitos gali įtakoti sprendimą skolinti ar ne?ataskaitose yra nuostolingų metų. Dėkoju.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Jonai, dėkui už klausimą. Bankas individualiai vertins įmonės galimybes mokėti Jums tokį atlyginimą ir ateityje, įvertins rizikas, veiklą, perspektyvas ir t.t. Žinoma, kad nuostolingi metai nėra teigiamas rodiklis, čia jau reikia ekspertų individualaus vertinimo. Kreipkitės tiesiogiai į bankus ir kalbėkitės.

Agnė
Prieš 9 mėnesius

Laba diena, 1) kiek reikia uždirbti jaunai šeimai norint gauti 220000 Eur. būsto paskolą? 2) koks turėtų būti sutaupytas pradinis įnašas, jei perkamo turto vertė 250000 Eur.?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Agne, dėkui už klausimą. Tai labai individualu ir tikslūs duomenys gali būti pateikiami tik turint konkretų turtą ir kreipiantis į bankus. Tačiau jeigu galvojate apie tokios vertės turtą, tuomet preliminariai Jūsų šeimos pajamos turėtų būti 3000 EUR ir daugiau. Pradinis įnašas bus nustatomas pagal situacija ir priklausys nuo perkamo turto, bet geriausiu atveju mokėsite 15%. T.y. nuo 250 tūkst. eurų būsto vertės, pradinis įnašas sudarytų 37,5 tūkst.

Aura
Prieš 9 mėnesius

Sveiki, planuoju imti paskolą būstui ir kol kas patraukliausius pasiūlymus pateikė DNB ir Nordea. DNB siūlo maržą 1,45 + 3 mėn EBIFIN, Nordea - 1,6 + EURIBOR. DNB sutarties sąlygos lankstesnės ir vilioja mažesnė marža. Tačiau neramina scenarijus, kad ateityje EBIFIN pakils tiek, kad bendroje sumoje pralenks Nordea siūlomą didesnę maržą su EURIBOR'u. Kaip manote, ar galbūt didesnė tikimybė, kad visgi ateityje DNB marža + EBIFIN susilygins su Nordea siūloma marža + EURIBOR ir vieninteliu privalumu liks geresnės sutarties sąlygos? Kurio banko pasiūlymas, Jūsų nuomone, būtų palankesnis? Ačiū

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Aura, dėkui už klausimą. Negaliu tikrai pasakyti kas bus ateityje ir kada pasikeis EBIFN, tačiau prieš metus EBIFN buvo 0,48%, tad bendra marža būtų nemaža. DNB būtų idealus bankas imti būsto paskolą bei jie patys padidintų išduodamų paskolų kiekį, jeigu pakeistų kainodarą į „marža+EURIBOR”. Rizika dėl EBIFN kilimo žinoma išlieka. Abu pasiūlymai yra panašūs, Nordea turi savų minusų dėl „įdomių” sutarties punktų, DNB turi minusų dėl EBIFN. Rinktis turite Jūs atsižvelgusi į savo paskolos išmokėjimo scenarijus.

Eglė
Prieš 9 mėnesius

Kaskart rašote, kad pradiniam įnašui skolintis nepatariate. Bet ar yra reali galimybė imti vartojamąją paskolą pradiniam įnašui arba užstatyti kokią sodybą ar sklypą?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Egle, dėkui už klausimą. Pradinis įnašas privalomas savo sutaupytais pinigais. Jeigu neturite pradinio įnašo, tuomet esate nepasiruošę būsto paskolai. Nebent yra variantas, kad turite pasiėmę paskolą būstui ir norite pirkti su paskola kitą, brangesnį būstą dėl šeimos pagausėjimo ar išaugusių poreikių, tuomet galima nemokėti pradinio įnašo sukeičiant paskolas. Visais kitais atvejais pradinis įnašas yra būtinas ir jam skolintis negalima, tačiau beabejo yra išimčių ir jos gali būti pritaikytos įvertinus Jūsų individualų atvejį.

Jonas
Prieš 8 mėnesius

Ką turite omeny sukeičiant paskolas? Sumokėtos įmokos pirmai paskolai užsiskaitytų kaip pradinis antrai paskolai? Bet jau turėtume mokėti už dvi paskolas? Ir visų pirma, kad pretenduoti į antrą paskolą, turi būti labai pakilusios pajamos?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 7 mėnesius

Taip, pirmos paskolos įmokos priskiriamos antrai paskolai kaip pradinis įnašas, tačiau pirmąjį būstą turėsite parduoti per tam tikrą sutartą laikotarpį jeigu nepakaks pajamų. Variantas toks yra, tik reikia žiūrėti kaip leidžia galimybės.

Tomas
Prieš 9 mėnesius

Sveiki, su banku pasirašėm būsto kredito sutartį, bankas dar įsipareigojo papildomai paskolinti x sumą vidaus apdailai. Tam kad paskolintų turime pakelti turto vertę. Bankui pateikėme 100% baigtumui reikalingą sumą (sąmatą). Klausimas toks, kas bus jeigu apdailą pasidarysime brangesnę ir turto vertintojas įvertins kad yra 100% baigtumas, tačiau ir vidaus apdailą įvertins didesne suma nei buvo sutarta sąmatoje? Arba kitas atvejis, kas jeigu n-tojo vertinimu metu jau bus viršyta sąmata, tačiau dar nebus 100% baigtumas?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 8 mėnesius

Sveiki, jeigu pakelsite vertę iki sutartos sumos - nieko nebus, tiesiog gausite kreditą būsto remontui. Kitu atveju, jeigu nebus 100% baigtumo - nebus ir kreditavimo. Paskaitykte detaliau sutartį, juk viską turėsite daryti su sąskaitomis ir jeigu įvykdysite sutarties sąlygas - problemų nebus.

Rimgaudas
Prieš 9 mėnesius

Sveiki, planuojame su drauge imti būsto paskolą. Pajamos ir kitos salygos tikrai palankios paskolai- čia klausimų nėra... Bet norime, kad turto savininkai būtume lygiaverčiai, nors esame nesusituokę. Kokie įmanomi variantai ar kaip patartumėte teisingiau pasielgti, kad savininkai ir skolininkai bankui būtume abu? Kaip į tai žiūri bankai ir kaip gali keistis paskolos salygos lyginant su standartiniu modeliu? Ačiū už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 9 mėnesius

Rimgaudai, dėkui už klausimą. Jūs galite imti būsto paskolą lygiomis teisėmis jeigu nesate susituokę. Tiesiog nueikite į banką, bus surašyta sutartis, kurioje būsite nurodyti savininkai Jūs abu ir viskas. Bankai žiūri į tai normaliai, paskutiniu metu tai yra įprasta forma ir galima sakyti standartinis modelis. Sėkmės!

Andrius
Prieš 9 mėnesius

Laba diena. Klausimas būtų toks. Pradėjau namo statyba yra visi leidimai. Yra pamatai, sienos ir uždengtas stogas. Domintų ar testi statyboms galiu gauti paskolą? Pajamos yra pakankamos. Ačiū už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 9 mėnesius

Andriau, dėkui už klausimą. Žinoma, kad yra galimybė gauti paskolą statyboms. Kreipkitės į bankus ir tarkitės dėl susitikimų. Nepatingėkite ir nueikite į 4 pagrindinius bankus: SEB, DNB, Nordea, Swedbank. Sėkmės!

Justas
Prieš 9 mėnesius

Sveiki. Norėčiau paklausti jūsų apie būsto paskolą. Esame pasiėme paskolą iš DNB su fiksuotomis palūkanomis. Kiekvieną mėnesį mokame už paskolą tokią pačią įmoką, tačiau palūkanų suma vis keičiasi, būna skirtumas ir 10 eurų. Gal galėtų kas paaiškinti kodėl jos kinta nors esame pasirinkę fiksuotas palūkanas? Ačiū už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 9 mėnesius

Justai, dėkui už klausimą. Kitimas gali būti dėl to, kad įmoka skaičiuojama nuo įmokos dienos iki įmokos dienos, skiriasi ir mėnesio dienų skaičius. Ir jei, pavyzdžiui, įmokos diena pasitaiko šventinę dieną, tuomet įmoka persikelia į darbo dieną ir tarpas tarp įmokos jau didesnis nei prieš tai buvusį mėnesį. O palūkanos mokamos už laikotarpį nuo vienos įmokos iki kitos įmokos. Sėkmės!

Kestas
Prieš 9 mėnesius

Sveiki. Planuojame imti būsto paskolą ir renkamės tarp NORDEA IR SEB bankų. SEB pasiūlė kintamų palūkanų maržą 1,83, o Nordea 1,7. Kurį banką patartumėt rinktis? Atsižvelgiant į palūkanų skirtumą ir griežtesnes (kiek girdėjau) NORDEA banko sąlygas? Labiau linkstame prie NORDEA, nes jie siūlo palankesnes paskolos atidėjimo sąlygas (12 prieš 1 mėn.), kas mums aktualu. Taip pat NORDEA pasiūlė maržą, fiksuojant palūkanas 1,5 + apie 0,5 jeigu fiksuotume 3 metam,ir tada marža liktų 1,5, nepaisant ar po 3 metų pasirinktume kintamas ar fiksuotas palūkanas. Šis variantas atrodo viliojantis. Ką manote ar verta fiksuoti palūkanas 3 metam dėl geresnės maržos ateityje? Iš anksto dėkoju už atsakymą

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 9 mėnesius

Kestai, dėkui už klausimą. Priklausomai nuo Jūsų tikslų ir rizikų, jeigu manote, kad nebus problemų mokant įmokas ateityje, tuomet Nordea šis pasiūlymas yra patrauklus, tačiau informacijai pateikiu Nordea tas „žiauriąsias” sąlygas (ištrauka iš Nordea bazinės sutarties, punktai 7.2, 7.3):

7.2. Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos

Jeigu Kreditas, palūkanos ar bet koks kitas mokėjimas pagal Sutartį nesumokamas nustatytu laiku į Kredito sąskaitą ar kitą Banko sąskaitą, kurią Bankas nurodo Kredito gavėjui, yra skaičiuojamos metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, kurios yra lygios 16 (šešiolika) proc. nuo visos laiku nesumokėtos sumos, pradedant skaičiuoti nuo kitos dienos, einančios po Mokėjimo dienos ar kitos dienos, kada atitinkamas mokėjimas turėjo būti atliktas, iki įsiskolinimo padengimo, nepaisant Sutarties nutraukimo.

7.3. Maržos padidinimas išaugus Kredito gavėjo kredito rizikai

7.3.1. Bankas turi teisę nustatyti didesnio dydžio Maržą – pagal Sutartį taikoma Marža Banko sprendimu gali būti padidinta ne daugiau kaip 1,00 (vienu) procentiniu punktu, jei:

a) Kredito gavėjas pažeidžia bet kurį iš Bendrosios dalies 5.2.1; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.5; 5.2.7; 5.2.10 Sutarties papunkčiuose numatytų įsipareigojimų (išskyrus Pajamų pervedimo sąlygą, kai tokia taikoma) ir neištaiso ar nepašalina pažeidimo per 7 (septynias)kalendorines dienas nuo jo atsiradimo, jeigu toks pažeidimas pagal savo pobūdį gali būti ištaisomas/ pašalinamas arba;

b) paaiškėja, kad Kredito gavėjas prieš suteikiant Kreditą Bankui pateikė klaidingą ar neišsamią informacija nurodytą Sutarties Specialiosios dalies 5.3 – 5.4 papunkčiuose, arba;

c) Kredito gavėjas daugiau kaip du kartus per metus vėluoja sumokėti Bankui pagal Sutarties sąlygas ir kiekvienas toks vėlavimas tęsiasi ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) Banko darbo dieną.

7.3.2. Bankas raštu informuoja Kredito gavėją apie Banko priimtą sprendimą padidinti Maržą ir jo atsiradimo pagrindą.

Rinkitės atsakingai ir nebūtinai mažiausia marža lemia geriausią pasiūlymą. Šiai dienai didžiųjų bankų maržos yra labai panašios ir visi bankai turi savų privalumų ir trūkumų, tad tereikia įsiskaičius į sutartis tinkamai pasirinkti. SEB irgi turi „dovanėlių” kaip matome pagal viešus atvejus su būsto paskolų fiksuotomis palūkanomis. Analizuokite lyginkite ir pasirinkite teisingai. Sėkmės!

Roneta
Prieš 9 mėnesius

Sveiki, ruošiamės imti būsto paskolą ir gavome du skirtingus pasiūlymus iš bankų: Seb siūlo 1,75% (manau dar bus imanoma pasideret del palukanu, DNB 1,65 %. Tačiau DNB turi savo EBIFIN'ą, kuris taip pat mus gąsdina, nes jeigu gerai suprantame, jis visada bus didesnis ateityje už EURIBOR? Ką galėtume patarti? Kurį pasiūlymą derėtų rinktis? Ar mažesnes palūkanas ir EBIFIN, ar didesnes palūkanas ir EURIBOR.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 9 mėnesius

Roneta, dėkui už klausimą. Abu pasiūlymai yra panašūs, tačiau SEB pasiūlymas yra ženkliai pranašesnis dėl to, kad palūkanos yra su EURIBOR. DNB su EBIFN šiek tiek turi nežinomumo, o ir EBIFN šiuo metu yra 0,17%. Palyginkite abiejų bankų sutarčių sąlygas dėl išankstinio mokėjimo galimybės, įmokos vėlavimo baudų, įvairių administravimo mokesčių.

Rinkitės individualiai išanalizavusi abiejų bankų pasiūlymus. Paskaičiuokite kiek vienu ar kitu atveju pasirinkus vieną ar kitą banką sutaupysite gale termino pagal Jūsų įsivaizduojamą scenarijų ir pasirinkite teisingai.

Ernestas
Prieš 9 mėnesius

Sveiki, Norėčiau Jūsų nuomonės apie šiuos pasiūlymus:

 • DNB bankas siulo 1,55 marza ir 0,18 EBIFIN;
 • SEB 1,795 marza ir esantis Euribor;
 • Swedbank 1,85 marza su Euriboru;
 • Nordea 1,8 marza ir Euribor.

Ką Jūs manote, jei žiūrint į tokius pasiūlymus, ką geriau rinktis? Beto bendra palukanu suma Dnb yra 1,73, o Seb 1,795, kas geriau?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 9 mėnesius

Ernestai, dėkui už klausimą. Visų pasiūlymai yra praktiškai vienodi, todėl reikia žiūrėti kurio banko sutartis ir sąlygos atitinka Jūsų poreikius. T.y. jeigu vėluosite su įmokomis, norėsite anksčiau grąžinti būsto paskolą, refinansuotis kitame banke ar pan. Jeigu tai yra kintamos palūkanos, tuomet galvočiau apie SEB. DNB minusas dėl EBIFN, nors jų sutartys gana neblogos. Realiai nesivadovaukite kažkieno patarimais, paanalizuokite visų sąlygas ir pasirinkite tą banką, kuris pagal Jūsų poreikius atitinka labiausiai. Sėkmės!

Ernestas
Prieš 9 mėnesius

Ačiū už atsakymą.

Egidijus
Prieš 9 mėnesius

Sveiki, labai įdomu paklausti. Tarkime paiimčiau būsto paskolą 70 000e 30m laikotarpiui. Ar šiuos pinigus būtina išleisti būstui, ar galima nusipirkti būstą, poto tarkim baldus ar įsirengti vidinę apdailą ir t.t. ir prieš imant paskolą reikia jau būti nusprendus ką pirksim ir pateikus bankui ar kaip čia? Labai ačiū už atsakymus.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 9 mėnesius

Egidijau, dėkui už klausimą. Gudrus Jūsų planas, bet deja taip neišeis :) Norint gauti būsto paskolą, Jums reikia turėti išsirinkus konkretų būstą, jį įvertinti, pateikti savo finansinę situaciją ir kitus dokumentus, o tuomet bankas priima sprendimą ar nori Jums paskolinti pinigus perkant būstą ar ne. Išdavus būsto paskolą, bankas perveda pinigus ne Jums į sąskaitą, o būsto pardavėjui už parduotą būstą. T.y. bankas moka pinigus tik už konkretų būstą, o ne už būsimą būstą. Šiek tiek kitaip yra su namo statybomis, tačiau esmė panaši. Taip pat supraskite, kad bankas išduodamas būsto paskolą, galima sakyti nusiperka būstą sau, tačiau dokumentuose savininkas esate Jūs leisdamas Jums naudotis tuo turtu tol, kol išsimokėsite visą paskolos sumą už būstą.

Paulius
Prieš 9 mėnesius

Sveiki, kiek žinau norint gauti būsto paskolą yra reikalingas 15-20% pradinis įnašas. Norėčiau sužinoti ar galima būtų pasiimti vartojamą kreditą iš banko padengti pradiniam įnašui? Dėkui už atsakymą.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 9 mėnesius

Pauliau, dėkui už klausimą. Taip daryti nepatariu, kadangi galite turėti ateityje rimtų bėdų. Pradinio įnašo reikalavimas sugalvotas ne šiaip sau. Teoriškai galima taip daryti tik tuo atveju jeigu pakanka Jūsų mėnesinių pajamų padengti abu įsipareigojimus (būsto ir vartojimo paskolos). Beabejo, bus reikalingas individualus vertinimas. Tačiau jeigu jau svarstote pasiskolinti pradiniam įnašui, manau, kad neužteks Jūsų pajamų padengti įsiskolinimams ir bankai neišduos paskolos. Skolintis pradiniam įnašui negalima, tad tektų meluoti kam skolinatės. Tikrai patariu palaukti kol atitiksite reikalavimus padengti pradinį įnašą iš savų sutaupytų lėšų. Sėkmės!

Vidas
Prieš 9 mėnesius

Sveiki, turiu naują UAB, bet kol kas veikla vykdoma tik 6 mėnesiai. Kaip ir paskolą galėčiau pasiimti bet... Ar Jūs esate ką nors girdėję apie tai jog asmenims turintiems nuosavą verslą ir dirbantiems jame, reikia išdirbti 3 metus dėl UAB istorijos, kad tu kaip įmonės savininkas gautum asmeninę paskolą? Kitu atveju niekas net nekreipia dėmesio į tave. Bet jeigu būčiau tik samdomas darbininkas toje pačioje įmonėje, tai viskas būtų gerai. Taip pasakė SWEDBANK. Ar yra toks įstatymas Lietuvoje?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 9 mėnesius

Vidai, dėkui už klausimą. Žinau tik apie tai, kad įmonėms nesuteikiamos paskolos ar lizingai, kai yra jauna įmonė. Jeigu esate jaunos įmonės vadovas ir gaunate iš tos įmonės sodrinį atlyginimą, kuris yra pakankamas gauti paskolai - problemų neturėtų būti. Nebent Jūs pajamas kažkaip kitaip gaunate iš įmonės. Tokio įstatymo nėra kaip ir nėra - pasidomėsiu.

Papildyta:

Gavome iš kelių bankų atsakymus, tai bankai teigia, kad 6 mėn. veikiančios įmonės laikotarpis gali būti per trumpas norint vadovui gauti būsto paskolą ir rekomenduojamas įmonės veikimo laikas yra bent vieneri metai. Bankas turi įsitikinti, kad įmonė veikia pelningai ir yra pajėgi mokėti atlyginimus darbuotojams.

Asmeniškai manau, kad tai keistas banko požiūris.

Mindaugas
Prieš 9 mėnesius

Sveiki, Ar bankai suteikia paskolą perkant būsta iš varžytinių? Ar varžytinių dalyvio mokestis (garantinis įnašas) yra užskaitomas kaip pradinis įnasas ar dalis jo? Ar varžytinėse parduodamo būsto vertės nustatytos ekspertizės aktų užtenka bankams paskolos suteikimui ar reikalingas įprastinis turto vertinimas, kuri atlieka bankui priimtini nepriklausomi turto vertintojai? Per kiek dienų laimėjus varžytines turi buti sumokėta pilna kaina? Vienur nurodoma, kad per 30d. po varžytinių pabaigos, kitur, kad per 30d. turi būti sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, o visa kaina sumoketa per 10d. po sutarties pasirašymo. Kaip yra iš tikrųjų? Ar realu lamėjus varžytines spėti per nurodyta laikotarpį gauti paskolą iš banko ir atsiskaityti su anstoliu? Per kiek laiko standartiškai gaunama būsto paskola?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 9 mėnesius

Mindaugai, dėkui už klausimus. Pateiksiu atsakymus:

Ar bankai suteikia paskolą perkant būsta iš varžytinių?

Paprasčiausias būdas gauti būsto paskolą perkant būstą iš varžytinių, tai turėti nuosavą didelės vertės būstą, kurį galite įkeisti. Įkeisto turto vertė turėtų padengti norimo pirkti turto vertę. Kiti finansavimo galimi atvejai individualūs ir priklausys nuo pačio įkeitimo statuso, banko požiūrio į perkamą turtą, Jūsų finansinės situacijos ir kt. Kreipkitės į bankus individualiam turto ir Jūsų vertinimui.

Ar varžytinių dalyvio mokestis (garantinis įnašas) yra užskaitomas kaip pradinis įnasas ar dalis jo?

Priklausys nuo pačio finansavimo modelio. Tačiau dalyvio mokestis būtų įskaičiuotas į būsto kainą, o taip pat ir pradinio įnašo sumą.

Ar varžytinėse parduodamo būsto vertės nustatytos ekspertizės aktų užtenka bankams paskolos suteikimui ar reikalingas įprastinis turto vertinimas, kurį atlieka bankui priimtini nepriklausomi turto vertintojai?

Bus reikalinga daug papildomų dokumentų tam, kad bankas įsitikintų, kad perkamas būstas nėra dar kažkaip papildomai įkeistas ar suvaržytos jo disponavimo teisės. Taip pat bankui reikės jam priimtų vertintojų ataskaitų ir kitų standartinių dokumentų išduodant būsto paskolą.

Per kiek dienų laimėjus varžytines turi buti sumokėta pilna kaina? Vienur nurodoma, kad per 30d. po varžytinių pabaigos, kitur, kad per 30d. turi būti sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, o visa kaina sumoketa per 10d. po sutarties pasirašymo. Kaip yra iš tikrųjų?

Skaitykite kiekvieno atvejo dalyvavimo varžytinėse sutartį, čia išsamiai turi būti parašyta ir prisegtos sąlygos. Jeigu kyla klausimų - skambinkite anstoliui ir klauskite.

Ar realu lamėjus varžytines spėti per nurodyta laikotarpį gauti paskolą iš banko ir atsiskaityti su anstoliu?

Realu, jeigu nėra pašalinių trukdžių.

Per kiek laiko standartiškai gaunama būsto paskola?

Priklausomai nuo banko ir jo užimtumo, notarų ir kt. Įmanoma susisukti per 10-20 dienų.

Bazinė informacija dėl varžytinių ir paskolos:

Varžytines laimėjęs dalyvis privalo į varžytines organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą sumokėti pinigų sumą, kuri lygi kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytinių dalyvio mokesčio skirtumui:

per 10 dienų nuo varžytinių pabaigos - jeigu turto kaina yra mažesnė negu 3000 eurų;
per 20 dienų nuo varžytinių pabaigos - jeigu turto kaina yra nuo 3000 eurų iki 30000 eurų;
per 30 dienų nuo varžytinių pabaigos - jeigu turto kaina viršija 30000 eurų.

Dėl paskolos – jokių apribojimų nėra, tačiau pinigai už įsigytą turtą turi būti sumokėti laikantis terminų. Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į varžytines organizuojantį antstolį.

Bendras komentaras:

Atvejų, kai buvo perkamas turtas iš varžytinių buvo nedaug, bet jų buvo. Praktikos ir atvejų analizės šioje dalyje trūksta. Dažniausiai ir patogiausiai pirkti turtą iš varžytinių yra grynais pinigais. Su paskola vis tik yra rizika ar bus perkamas turtas finansuojamas. Jeigu sužinotumėte daugiau įdomios informacijos ar susidursite su tuo, kas manote yra naudinga pasidalinti ir žinoti ateityje kitiems - prašome pasidalinti. Sėkmės!

Aušra
Prieš 9 mėnesius

Sveiki, planuoju pirkti butą senos statybos name, pradinį įnašą turiu. Ar yra nustatyta maksimali dalis paskolos, kurią bankai finansuoja imant kreditą pirkti senos statybos butams? Butui reikia kapitalinio remonto. Kaip bankai žiūri į tai, kad iškart imama didesnė paskola, kuri apima ir būsimo remonto išlaidas? Ačiū

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 9 mėnesius

Aušra, dėkui už klausimą. Priklauso nuo būsto vertinimo, pačio būsto būklės. Kai kurie bankai gali visai nefinansuoti senos statybos, kiti bankai gali finansuoti nuo 50% iki 85%. Dėl didesnės paskolos, kuri apims ir būsto remonto išlaidas reikia žiūrėti kiek turto vertintojai įvertins perkamą būstą, nes Jūsų maksimali paskolos suma neviršys turto vertintojų pateiktos už NT sumos. Taigi, jeigu norėsite imti ir būsto remonto paskolą, turėsite imti atskirai arba ją jungti su būsto pirkimo paskolą (jeigu tai bus įmanoma). Taip pat labai svarbu, kad užtektų Jūsų pajamų vertinimui ir toms sumoms apie kurias svarstote. Patarčiau išsirinkus konkretų būstą, nueiti į bankus pirminiam pokalbiui - viskas pasidarys aiškiau. Sėkmės!

Jonas
Prieš 9 mėnesius

Ką manote apie išperkamąja nuomą? Ar visi bankai užskaito dviejų metų nuomą kaip pradinį įnašą? Kas jei pasikeičia turto vertė po dviejų metų? Ar pardavėjai bando parduoti išperkamąja nuoma tik sunkiai parsiduodančius butus/namus?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 9 mėnesius

Jonai, dėkui už informaciją. Mano žiniomis yra gana nedaug projektų su išperkamąja nuoma. Kiekvienu atveju yra vertinama individualiai ir reikia žiūrėti konkretų projektą ir kurie bankai su tuo projektu bendradarbiauja. Gali būti atvejų, kad bus bankų, kurie nefinansuos tokio projekto. Patariu pasirinkti konkretų norimą būstą ir kreiptis į bankus dėl konkrečių detalių sąlygų. Tai daroma dėl to noro išsiskirti ir suteikti palankias sąlygas klientams, o tai automatiškai palengvina NT pardavimą.

Eimantas
Prieš 9 mėnesius

Sveiki, 2016 m. pavasarį su drauge baigėme studijas ir pradėjome dirbti. Tuo metu bendros pajamos buvo apie 800 eu į rankas. Pasikeitus pareigoms šiuo metu paskutinius kelis mėnesius mūsų pajamos yra apie 1200-1300 eu. Norime imti paskolą butui pirkti, įdomu kaip bankas skaičiuos mūsų pajamas? Žiūrint paskutinius mėnesius vidurkis pakankamai padorus, skaičiuojant visų metų gaunasi kur kas mažesnis. Ar bankas atsižvelgs į tai, kad pasikeitusios pareigos dabar visuomet garantuoja mums 1200 eu pajamų per mėnesį. Paskolos norėtume ~70000 eu. Pradinį įnašą turime. Kaip vertinate mūsų galimybes? Ačiū.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 9 mėnesius

Eimantai, dėkui už klausimą. Priklausys nuo individualaus vertinimo ir banko, tačiau įprastai žiūrės paskutinių 6-12 mėn. pajamų vidurkį ir pagal tai vertins. Pagal pateiktus duomenis manau turėtumėte gauti norimo dydžio paskolą, žinoma jeigu neturite įsipareigojimų ir jeigu vertinimas bus be jokių papildomų siurprizų. Sėkmės!

Algirdas
Prieš 9 mėnesius

Kaip bankai žiūri į neįgaliuosius su stabiliom pajamom? Ar stipriai didina paskolos riziką, tarkim duoda mažą sumą arba taiko didelę maržą? Mano pašalpos 400 eur ir alga 500eur iš UAB neterminuotos sutarties. Pajamos bendros nebuvo mažesnės nei 900 eur, jau 3 metus. Kokio maksimalaus dydžio paskolą galėčiau tikėtis gauti? Turiu santaupų, tai pradinis įnašas ne problema.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 9 mėnesius

Algirdai, dėkui už klausimą. Bus vertinamas invalidumo lygis ir kiek laiko dar gausite šį invalidumą, jeigu pašalpa bus mokama ir ateityje, dėl to neturėtų kilti problemų. Reikalingas individualus vertinimas. Negalia nėra pagrindas bankams siūlyti prastesnes palūkanas. Jeigu gyvenate vienas ir neturite įsipareigojimų, tuomet galite galvoti apie 60-70 tūkst. eurų paskolą. Bet kokiu atveju, kreipkitės į pagrindinius 4 bankus ir sulaukite pasiūlymų, palyginkite ir išsirinkite geriausią. Taip pat, jeigu atitinkate sąlygas, galite kreiptis dėl 20% valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Plačiau apie paramą skaitykite čia.

Sėkmės!

Elena
Prieš 9 mėnesius

Sveiki, Norėčiau išgirsti Jūsų nuomonę, kokios įtakos klientams turės bankų Nordea ir DNB susijungimas? Ar privalės būti suvienodintos sutartys ir jų sąlygos tarp bankų? Pvz, jeigu šiuo metu DNB taiko EBIFIN rodiklį, o Nordea EURIBOR, po susijungimo negali atsitikti taip, kad Nordea privalės taip pat pereiti prie EBIFIN naudojimo?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 9 mėnesius

Elena, dėkui už klausimą. Manau, kad tos sutartys kurias pasirašysite dabar, po susijungimo ir išliks tokios pačios. Naujos sutartys po susijungimo bus po DNB vėliava ir turbūt bus su EBIFN. Savavališkai Nordea klientai nebus pervedami prie EBIFN palūkanų skaičiavimo metodo.

Papildyta:

Gavome pastabą iš DNB banko atstovo, jog dar nėra aišku kokią kainodarą ir palūkanų skaičiavimo metodą po susijungimo pasirinks DNB bankas, ar tai bus EBIFN ar EURIBOR. Sprendimai dar nėra priimti, o aukščiau pateikta informacija yra tik nepatvirtinta nuomonė.

Elena
Prieš 9 mėnesius

Sveiki, ruošiamės imti būsto paskolą ir gavome du skirtingus pasiūlymus iš bankų: Nordea siūlo 1,5%, DNB - 1,78%. Nors Nordea pasiūlytos palūkanos yra mažesnės, jų sutarties sąlygos yra gerokai prastesnės nei DNB. Tačiau DNB turi savo EBIFIN'ą, kuris taip pat mus gąsdina, nes jeigu gerai suprantame, jis visada bus didesnis ateityje už EURIBOR? Ką galėtume patarti? Kurį pasiūlymą derėtų rinktis?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 9 mėnesius

Elena, dėkui už klausimą. Tiek Nordea, tiek DNB turi savų minusų. Abu bankai būtų patraukliausi imant būsto paskolą, jeigu ne:

 • Nordea nepalankios sutartys vėluojant, dengiant paskolą, refinansuojant, keistos formulės skaičiuojant mėnesines įmokas;
 • DNB su EBIFN.

Rinktis vieną ar kitą banką turite sprendimą priimti patys. Aš asmeniškai šioje situacijoje rinkčiausi Nordea, nes Nordea artimiausiu metu susijungs su DNB, o šiai dienai gavote geresnes sąlygas šiame banke.

Nebent manote, kad pažeisite Nordea sutarties sąlygas ir dėl to pakils paskolos palūkanos. Tuomet rinkitės DNB.

Sėkmės!

Silvija
Prieš 9 mėnesius

Laba diena, Su vyru gyvename užsienyje, turime 2 vaikus. Norėtume pasiimti būsto paskolą Klaipėdoje. Sakykite koks turėtų būti darbo užmokestis, kad gautume paskolą? Beje, jei vyras gauna algalapius, bet alga gauna ne į banko sąskaitą, bet į rankas. Pinigus įnešame į taupomąją sąskaitą patys. Ar tinka bankams metinis pajamu dokumentas P60, kuriame nurodoma metinės pajamos? Ačiū už atsakymus.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 9 mėnesius

Silvija, dėkui už klausimą. Darbo užmokesčio dydis yra svarbus tuomet, kai žinoma paskolos suma ar būsto kaina. Kadangi turite 2 vaikus ir dirbate užsienyje, manau būtų palanku uždirbti ±2000 eur/mėn. Paskolos suma, kurią bankas galės išduoti labai priklausys nuo pajamų tipo, pajamų stabilumo, perkamo būsto, Jūsų šeimos vertinimo. Nepamirškite, kad šeimos, kurios pajamas gauna užsienyje turi nepalankų pradinio įnašo tarifą, t.y. jeigu imsite paskolą, turėsite įmokėti 30-50% pradinį įnašą, o likusią dalį finansuos bankas. Dėl pajamų ir P60, tai viskas priklausys nuo individualaus vertinimo, šiaip pajamos teoriškai turėtų būti tinkamos, jeigu pateiksite darbo sutartį, algalapius, bankų išrašus. Kreipkitės į bankus ir paprašykite, kad įvertintų Jūsų situaciją, pateiksite dokumentus ir matysite tiksliai. Beje, dėl pradinio įnašo, tai unijos reikalauja mažesnio pradinio įnašo, bet ten palūkanos yra šiek tiek didesnės. Sėkmės!

Viktorija
Prieš 9 mėnesius

Sveiki, Ką įmanoma padaryti situacijoje, kuomet bankas žadėjo vienas palūkanas, atėjus laikui pasirašyti sutartį, kai sutartis su pardavėju pasirašyta pas notarą, pakiša didesnes palūkanas. Prie to dar nukelia kredito grąžinimo termino pradžią, kai 2 mėnesius mes turime mokėti už "orą" vien palūkanas. Dar bankas sugalvoja "kredito paėmimo įsipareigojimo mokestį" mėnesiui, nors paimamas kreditas per 2 dienas nuo pasirašymo dienos. Bankas tai vadina "standartu" ir nieko keisti nenori.

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 9 mėnesius

Viktorija, dėkui už klausimą. Pateiktas pasiūlymas turėjo būti kažkaip įformintas su galiojimo data, jeigu pasakė žodžiu, tai nieko nepadarysi. Šių dalykų turėtumėm išvengti nuo 2017 m. liepos 1 d., kai įsigalios naujos Būsto kredito nuostatos. Šiuo metu nieko nepadarysi, telieka keisti banką ir viešinti tokių bankų pavadinimus.

Lukas
Prieš 9 mėnesius

Sveiki, noriu imti paskola, buto pirkimui (naujos statybos, daline apdaila), pajamas gaunu iš individualios veiklos, tai butu apie 2000 eu. per mėnesį (išdalinus per metus, šiltuoju laikotarpiu pajamos pakyla, šaltuoju jos mažėja), nevedęs, vaikų neturiu. Individualią veiklą įregistravau nuo 2016 birželio mėn., o pajamas į savo banko saskaitą iš tos pačios kompanijos su kuria dirbu gaunu nuo 2015 spalio mėn. Šiai dienai su individualia veikla reikia išdirbti bent 2 metus, kad išduotu paskolą. Taigi, mano atveju bankas tuos 2 metus skaičiuotu nuo tada kai įregistravau individualią veiklą ar nuo tada kai pradėjau gauti pajamas?

Steponas Jurelė
Bankai.lt
Prieš 9 mėnesius

Lukai, dėkui už klausimą. Pajamas laikotarpiu nuo 2015 spalio mėn. iki 2016 birželio mėn. turėjote gauti už kažką, pagal kažkokią sutartį. Individualios veiklos pajamos bus skaičiuojamos tik nuo tada, kai registravote veiklą. Nebūtinai reikia išdirbti 2 metus su individualia veikla, gali būti ir trumpesnis laikas, o ypač jeigu prieš tai dirbote įmonėje ar gavote kitokių įformintų pajamų. Pakalbėkite su didžiaisiais 4 bankais, o taip pat pagrindinėm kredito unijom. Situacija gali kardinaliai skirtis priklausomai buo banko ar unijos.