Lietuvos bankas

Lietuvos bankas logotipas

Lietuvos bankas yra centrinis Lietuvos Respublikos bankas, kuris išduoda licencijas ir leidimus finansų rinkų dalyviams, kontroliuoja bankų, kredito unijų, draudimo įmonių ir kitų finansinių įstaigų veiklą. Lietuvos bankas palaiko kainų stabilumą Lietuvos valstybėje ir yra visiškai nepriklausomas nuo vyriausybės ir valstybės įmonių. Centrinio banko vadovas nuo 2011 metų yra Vitas Vasiliauskas, kuris buvo pagrindinis Lietuvos banko veidas visuomenėje įvedant eurą Lietuvoje nuo 2015 m. sausio 1 d.

Vykdydamas savo veiklą Lietuvos bankas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taiko pasaulio centrinių bankų praktikos suformuotus veiklos standartus.

Lietuvos banko organizacinė struktūra

Kviečiame susipažinti ir peržvelgti Lietuvos banko organizacinę struktūrą vizualiai. Žinokite kaip valdomas bankas, kokie yra departamentai, tarnybos, kokios jų funkcijos.

Lietuvos bankui vadovauja Valdyba, ją sudaro Valdybos pirmininkas, du Valdybos pirmininko pavaduotojai ir du Valdybos nariai. Banke veikia penkios tarnybos, joms nepriklausantys trys departamentai ir trys savarankiški skyriai. Lietuvos banko būstinė yra Vilniuje.

Lietuvos banko struktūriniai padaliniai:

TARNYBOS

Priežiūros tarnyba – prižiūri, ar finansų rinkos dalyviai vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus bei tarptautinius rekomenduojamus saugios ir patikimos veiklos standartus. Taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip, Lietuvos banko nuomone, turėtų būti išspręstas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos.

Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnyba – vykdo ekonomikos procesų stebėseną ir prognozavimą bei finansinio stabilumo analizę ir politiką, finansų rinkos infrastruktūros patvaraus ir veiksmingo veikimo skatinimą; renka, tikrina, sudaro, skelbia bei teikia vartotojams statistinę informaciją.

Bankininkystės tarnyba – įgyvendina Eurosistemos pinigų politiką, valdo Lietuvos banko finansinį turtą, vykdo indėlininkų, kredito įstaigų ir Lietuvos banko mokėjimus bei atsiskaitymus, administruoja mokėjimų sistemas LITAS-MMS ir TARGET2-LIETUVOS BANKAS.

Grynųjų pinigų tarnyba – formuoja šalies grynųjų pinigų administravimo politiką ir atsakinga už jos įgyvendinimą, tvarko šalies grynųjų pinigų atsargų apskaitą, saugoja ir kontroliuoja jas, organizuoja jų papildymą estetiškos išvaizdos ir pakankamai gerai apsaugotais nuo padirbinėjimo banknotais bei monetomis, reguliuoja grynųjų pinigų kokybę apyvartoje, tiria pinigų mokumą bei jų tikrumą.

Organizacijos tarnyba – įgyvendina apskaitos, planavimo ir atskaitomybės, informacinių technologijų, pastatų ir patalpų valdymo bei priežiūros, bendrųjų administracinių, viešųjų pirkimų bei rizikos valdymo procesų koordinavimą.

DEPARTAMENTAI

Tarptautinių ryšių departamentas – užtikrina Lietuvos banko dalyvavimą Europos centrinių bankų sistemoje bei Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procesuose ir bendradarbiavimą su tarptautinėmis finansų organizacijomis.

Komunikacijos departamentas – teikia informaciją visuomenei ir žiniasklaidai apie Lietuvos banko veiklą.

Saugos departamentas – užtikrina kompleksinę Lietuvos banko turto, saugomų vertybių, darbuotojų ir informacijos apsaugą.

SAVARANKIŠKI SKYRIAI

Teisės skyrius – teisinėmis priemonėmis padeda vykdyti ir įgyvendinti Lietuvos banko funkcijas ir teises.

Personalo skyrius – įgyvendina Lietuvos banko personalo ir organizacijos valdymo politiką, koordinuoja strateginį veiklos planavimą banke.

Vidaus audito skyrius – audituoja visą banko veiklą, teikia rekomendacijas dėl veiklos tobulinimo ir vidaus kontrolės sistemos efektyvumo.

Projektą valdo ir vysto lietuviško kapitalo įmonė
Lietuviško kapitalo projektas.
Rinkis paslaugą lietuvišką!
2008-2021 © Bankai.lt - vienintelis bankinių paslaugų palyginimo portalas Lietuvoje. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti informaciją yra draudžiama, nebent gavus raštišką sutikimą. Buveinės adresas: K. Baršausko 59, LT-51423 Kaunas, Lietuva (Kauno mokslo ir technologijų parkas).
Į viršų