26 straipsnis. Teisės naudotis balsavimo teise sustabdymas

  1. Priežiūros institucija turi teisę priimti sprendimą sustabdyti asmens, turinčio banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, teisę naudotis balsavimo teise visuotiniame akcininkų susirinkime, jeigu:

    1) teikiant šio Įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytą pranešimą, dokumentus ir duomenis, būtinus įsigyjančio asmens ir siūlomo įsigijimo vertinimui atlikti, ar papildomus dokumentus ir duomenis buvo pateikta neteisinga informacija arba kitaip buvo pažeisti įstatymai;

    2) asmuo neatitinka šio Įstatymo nustatytų reikalavimų.

  2. Apie priimtą sprendimą sustabdyti asmens teisę naudotis balsavimo teise visuotiniame akcininkų susirinkime ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pranešama šiam asmeniui ir bankui, kurio kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis turima.
  3. Sprendimas sustabdyti asmens teisę naudotis balsavimo teise visuotiniame akcininkų susirinkime, priimtas šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu, gali būti atšauktas, jei pateikiami dokumentai ir duomenys, kuriais patvirtinama, kad nebėra aplinkybių, kurios buvo pagrindas tokį sprendimą priimti. Sprendimą dėl sprendimo sustabdyti teisę naudotis balsavimo teise visuotiniame akcininkų susirinkime atšaukimo priežiūros institucija priima per 30 dienų nuo prašymo ir reikiamų dokumentų gavimo.
  4. Sprendimas sustabdyti asmens teisę naudotis balsavimo teise visuotiniame akcininkų susirinkime turi būti motyvuotas ir priimamas atsižvelgiant į šio Įstatymo 73 straipsnio 2 dalies nuostatas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-201, 2009-03-19, Žin., 2009, Nr. 38-1440 (2009-04-04)

Projektą valdo ir vysto lietuviško kapitalo įmonė
Lietuviško kapitalo projektas.
Rinkis paslaugą lietuvišką!
2008-2020 © Bankai.lt - vienintelis bankinių paslaugų palyginimo portalas Lietuvoje. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti informaciją yra draudžiama, nebent gavus raštišką sutikimą. Buveinės adresas: K. Baršausko 59, LT-51423 Kaunas, Lietuva (Kauno mokslo ir technologijų parkas).
Į viršų