Lietuvos bankas galutinai atšaukė kredito unijos „Taupkasė” licenciją, tačiau buvusi unija žada skųsti tokį sprendimą

2018-02-13
Algirdas Kučinskas
„Taupkasės“ Algirdas Kučinskas yra sakęs: situaciją vertiname kaip priverstines atostogas (Bankai.lt montažas)

Lietuvos banko valdyba pripažino Taupkasę, kredito uniją, nemokia ir visam laikui atšaukė kredito unijos licenciją. Taupkasė nebeturi teisės teikti finansinių paslaugų, o Lietuvos bankas kreipsis į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos šiai kredito unijai iškėlimo.

Toks sprendimas priimtas atsižvelgus į Lietuvos banko paskirto laikinojo administratoriaus išvadą ir pasiūlymus dėl Taupkasės veiklos perspektyvų. Laikinasis administratorius UAB „Verslo administravimo centras“ nustatė, kad kredito unija nevykdo svarbiausio su mokumu susijusio – kapitalo pakankamumo normatyvo ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo, jos veikla nėra stabili ir patikima, todėl kyla reali grėsmė jos indėlininkams, kitų kreditorių ir klientų interesams.

Laikinojo administratoriaus duomenimis, 2018 m. sausio 31 d. kredito unija buvo sukaupusi 1,9 mln. Eur tvarių pajų, patirti nuostoliai siekė 1,6 mln. Eur, o kredito unijos perskaičiuotas kapitalas sudarė tik 41 tūkst. Eur. UAB „Verslo administravimo centras“ teigimu, siekiant užtikrinti, kad būtų vykdomas kapitalo pakankamumo normatyvas, kredito unijos kapitalas turėtų būti padidintas daugiau nei 0,5 mln. Eur.

Taupkasės veikla jau ne vienus metus iš eilės yra nuostolinga, šiems nuostoliams padengti reikėtų didelės jos nuosavų lėšų dalies. Ji pažeidžia licencijos išdavimo reikalavimus, dėl to buvo pripažinta nemokia ir atšaukta jos veiklos licencija.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba ne kartą nustatė Taupkasės veiklos trūkumų ir teisės aktų pažeidimų, už kuriuos taikė poveikio priemones:

  • 2015 m. liepos mėn., įvertinus atlikto tyrimo rezultatus, Lietuvos banko sprendimu nuo valdybos nario pareigų nušalintas kredito unijos valdybos narys;
  • 2017 m. rugsėjo mėn., įvertinus neplaninio patikrinimo rezultatus, dėl daugybinių Kredito unijų įstatymo pažeidimų, susijusių su neatsakingai suteikiamomis paskolomis, neaiškių finansinių operacijų ir rimtų apskaitos pažeidimų nuo pareigų buvo nušalinta administracijos vadovė ir valdybos narė (valdybos pirmininkė) ir apribotas skolinimas;
  • 2017 m. lapkričio mėn. skirta bauda už netinkamą klientų informavimą;
  • 2017 m. gruodžio 28 d. buvo apribota šios kredito unijos veikla ir paskirtas laikinasis administratorius – UAB „Verslo administravimo centras“, kilus grėsmei, kad dėl Taupkasės veiklos ir finansinės būklės gali būti padaryta žala indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesams.

Neteisėtos paskolos

Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. yra pripažinęs negaliojančiu Taupkasės sprendimą, kuriuo Paskolų komiteto nariams buvo išmokėta daugiau kaip 720 tūkst. Eur tantjemų. Paskolų komiteto nariai ir pirmininkas buvo įpareigoti grąžinti lėšas, kurios gautos pažeidžiant įstatymus.

Lietuvos banko duomenimis, Taupkasės turtas šių metų sausio pabaigoje sudarė 20,5 mln. Eur, pagal turto dydį ji buvo dvylikta kredito unija Lietuvoje ir vienijo 3,2 tūkst. narių.

Grąžinami apdrausti indėliai

Kredito unijos pripažinimas nemokia yra draudžiamasis įvykis, todėl jos indėlininkams, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, bus išmokamos indėlių draudimo išmokos. Pagal teisės aktus, įvykus draudžiamajam įvykiui, kompensuojama 100 proc. indėlio sumos, neviršijančios 100 tūkst. Eur.

Taupkasės, kredito unijos, pajininkai papildomos informacijos unijoje gali teirautis telefonu 8 685 39553.

Daugiau apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje (http://www.iidraudimas.lt) arba telefonu (8 5) 213 5657.

Informaciją apie Lietuvos banko sprendimą galite sužinoti nemokama informacine telefono linija 8 800 50 500 ir interneto svetainėje (http://www.lb.lt).

Taupkasė nepasiduos ir skųs Lietuvos banko sprendimą

Taupkasės komentaras po įsigaliojusio sprendimo dėl atimtos licencijos:

Lietuvos bankas šiandien pranešė, kad valdyba pripažino Taupkasę nemokia ir atšaukė unijos licenciją. Pranešime teigiama, kad Lietuvos bankas kreipsis į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Taupkasė šiuo metu nagrinėja teisines galimybes dėl šio Lietuvos banko sprendimo apskundimo.

Nepriklausomai nuo to, kaip toliau vyks teisiniai procesai, Taupkasės vadovai dės visas pastangas, kad išsaugoti pajininkų turtą.

Dar prieš savaitę, Algirdas Kučinskas, Taupkasės administracijos vadovas šnekėjo kitaip ir sakė nesuprantąs ribojimų bei kritikavo Lietuvos banko sprendimus:

Tarp Lietuvos banko Priežiūros tarnybos ir Taupkasės kilus nesutarimui dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo 2017 m. gruodžio 28 d. buvo paskirtas laikinasis administratorius, kuris turėjo iki 2018 m. sausio 25 d. pateikti išvadas apie Taupkasės finansinę būklę. Tačiau laikinasis administratorius, nurodydamas, kad susidūrė su neigiamu kredito unijos vadovų elgesiu, paprašė pratęsti terminą išvadai ir pasiūlymams pateikti, šis jo prašymas buvo patenkintas ir išvados teikimas atidėtas iki 2018 m. vasario 6 d.

Taupkasės administracijos vadovas Algirdas Kučinskas stebisi Priežiūros tarnybos sprendimu pratęsti laikinojo administratoriaus išvadų teikimo terminą bei unijos vadovų atžvilgiu išreikšta kritika.

“Nepaisant kilusio nesutarimo dėl Taupkasės kapitalo pakankamumo rodiklio skaičiavimo, kuris, beja, yra ginamas teisme, mes aktyviai ir visapusiškai bendradarbiaujame su paskirtu laikinuoju administratoriumi, tikėdamiesi kuo greičiau atkurti unijos veiklą ir paslaugų teikimą, bei siekiame, jog unijos veiklos rezultatai būtų įvertinti objektyviai, o nepagrįsti Priežiūros tarnybos sprendimai būtų atšaukti, todėl mums yra nesuprantama išreikšta kritika mano ir kitų unijos vadovų atžvilgiu. Tiesa, mes nesutikome išjungti Taupkasės internetinio puslapio ir perduoti jo valdymo laikinąjam administratoriui, kadangi tai vienintelis mums likęs tiesioginis kanalas bendravimui su klientais ir mūsų nariais. Taip pat mums buvo nesuprantamas ir laikinojo administratoriaus noras gauti prieigą duomenų keitimui unijos apskaitos sistemoje, tačiau net ir toks nepagrįstas prašymas, gavus oficialų raštą, buvo patenkintas. Nepaisant to, labai laukiame laikinojo administratoriaus išvadų, gaila, jog išvadų teikimo terminas buvo pratęstas, tikimės, jog tai nėra tyčinis sprendimų priėmimo vilkinimas, kuris neigiamai veikia unijos veiklą ir rezultatus, tačiau darome viską, kad unija ir toliau vykdytų visus įstatymų numatytus normatyvus: papildomai stipriname kapitalą, stengiamės išlaikyti ryšį tiek su klientais, tiek su kreditoriais. Labai tikimės glaudaus dialogo su Lietuvos banku ir laukiame Priežiūros tarnybos rekomendacijų, kurias esame pasiruošę įgyvendinti ir grįžti į įprastinį unijos kasdienės veiklos režimą.” - situaciją komentuoja A. Kučinskas.

Susisiekite
Užduoti klausimą
Iškilo klausimų? Pasirinkite temą ir užduokite klausimą.
Bankai.lt Facebook
Sekite mus ir bendraukime Bankai.lt Facebook klube
Komentarai
Straipsnis komentarų neturi. Būk pirmas ir pakomentuok.
Projektą valdo ir vysto lietuviško kapitalo įmonė
Lietuviško kapitalo projektas.
Rinkis paslaugą lietuvišką!
2008-2020 © Bankai.lt - vienintelis bankinių paslaugų palyginimo portalas Lietuvoje. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti informaciją yra draudžiama, nebent gavus raštišką sutikimą. Buveinės adresas: K. Baršausko 59, LT-51423 Kaunas, Lietuva (Kauno mokslo ir technologijų parkas).
Į viršų