Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas. 58 straipsnis

  1. Šis įstatymas, išskyrus 6 straipsnio 15 punktą ir šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.
  2. Šio įstatymo 6 straipsnio 15 punkto nuostatos įsigalioja 2018 m. liepos 1 d. ir taikomos kredito sutartims, sudarytoms nuo 2018 m. liepos 1 d.
  3. Priežiūros institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
  4. Šio įstatymo nuostatos, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytus atvejus, netaikomos kredito sutartims, sudarytoms iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.
  5. Šio įstatymo 14 straipsnis, 16 straipsnio 6 dalis, 17, 20, 21, 22 ir 23 straipsniai taikomi kredito sutartims, sudarytoms iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Taip pat, jeigu keičiamos esminės iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos sudarytos kredito sutarties sąlygos, pakeistai kredito sutarčiai taikomos šio įstatymo nuostatos.
  6. Kredito davėjų, tarpusavio skolinimo platformos operatorių ir kredito tarpininkų, vykdžiusių šiame įstatyme nurodytą veiklą iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, vadovai, paskirti iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, reikalavimus, nustatytus šio įstatymo 31 straipsnio 3 dalyje, turi įgyvendinti iki 2022 m. rugpjūčio 1 d. Priežiūros institucija išbraukia iš šio įstatymo 25, 28 ir 38 straipsniuose nurodytų viešųjų sąrašų asmenis, kurie iki šioje dalyje nurodytos datos neįgyvendino šio įstatymo 31 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų.
  7. Kredito davėjai, tarpusavio skolinimo platformos operatoriai ir kredito tarpininkai, kurie šiame įstatyme nurodytą veiklą vykdė iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, reikalavimus, nustatytus šio įstatymo 32 straipsnyje, turi įgyvendinti iki 2018 m. liepos 1 d.
  8. Kredito davėjai, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos turi priežiūros institucijos išduotą kredito įstaigos veiklos licenciją, taip pat kredito davėjai, kurie turi kitos valstybės narės priežiūros institucijos išduotą kredito įstaigos veiklos licenciją, jeigu priežiūros institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos gavo kitos valstybės narės priežiūros institucijos pranešimą Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka, į viešąjį kredito davėjų sąrašą įrašomi šio įstatymo įsigaliojimo dieną.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentė

Dalia Grybauskaitė

Projektą valdo ir vysto lietuviško kapitalo įmonė
Lietuviško kapitalo projektas.
Rinkis paslaugą lietuvišką!
2008-2020 © Bankai.lt - vienintelis bankinių paslaugų palyginimo portalas Lietuvoje. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti informaciją yra draudžiama, nebent gavus raštišką sutikimą. Buveinės adresas: K. Baršausko 59, LT-51423 Kaunas, Lietuva (Kauno mokslo ir technologijų parkas).
Į viršų