Nordea banko būsto paskolos

Nordea banko būsto paskolos logotipas

Nordea bankas siūlo kiekvienam klientui galvojančiam imti būsto kreditą, atsižvelgti į kredito pabrangimą dėl bazinės palūkanų normos pokyčių, pokyčius nekilnojamojo turto rinkoje, taip pat į prisiimtus finansinius įsipareigojimus, kurių nesilaikymas gali neigiamai paveikti Jūsų kredito istoriją, didinti skolinimosi sąnaudas, riziką netekti nuosavybės teisių į įkeistą nekilnojamąjį turtą. Imamas būsto kreditas turi būti užtikrintas bankui priimtino nekilnojamojo turto įkeitimu (hipoteka).

Nordea banko būsto paskolos
Užpildykite būsto paskolos paraišką
Pasirinkite iš kurių bankų ar unijų norite sulaukti pasiūlymų!

Bendra informacija apie Nordea būsto paskolas

 • Kredito gavėjai: asmenys, sulaukę ne mažiau kaip 18 metų.
 • Kredito valiuta: kreditas gali būti suteiktas eurais.
 • Kredito suma: kreditas būstui gali būti suteikiamas iki 85 proc. įkeičiamo turto vertės (kainos).
 • Kredito palūkanos: kredito palūkanas sudaro bazinė palūkanų norma (EURIBOR) ir maržos procentas, kurį kiekvienam klientui individualiai nustato bankas.

Nordea būsto paskolų palūkanos

 • Kintamos palūkanos pirmą kartą nustatomos išmokant kredito sutartį, o vėliau keičiamos kas 3, 6 ar 12 mėnesių, atsižvelgiant į Jūsų pasirinkto laikotarpio EURIBOR.
 • Fiksuotos palūkanos naujai pasirašomoms kredito sutartims nustatomos pasirinktinai - sutarties pasirašymo arba kredito išmokėjimo dieną ir gali būti fiksuojamos eurais – nuo 2 iki 15 m. laikotarpiui. Palūkanos nekinta iki sutarto laikotarpio pabaigos, o jam pasibaigus palūkanas vėl galima fiksuoti naujam laikotarpiui arba keisti į kintamas bazines palūkanas.

Pasirinkę fiksuotas palūkanas banke „Nordea“:

Jausitės užtikrintai, nes apsauga - tai pagrindinis kredito su fiksuota palūkanų norma privalumas. Apsidraudę nuo galimo palūkanų didėjimo ateityje būsite tikri dėl kas mėnesį mokamų įmokų dydžio - mėnesinė kredito įmoka nekis visą pasirinktą fiksavimo laikotarpį, o garantuotos stabilios įmokos leis jaustis saugiai ir užtikrintai.

Galėsite lengviau planuoti savo (šeimos) finansus - būsimų įmokų žinojimas ilgesnį laikotarpį į priekį leis lengviau kurti ateities planus, prisitaikyti atsitikus nenumatytiems atvejams (atsiradus papildomam lėšų poreikiui). Nėra sudėtinga prognozuoti savo finansus 1 metus į priekį, tačiau kur kas sunkiau, kai kalbame apie ilgesnį laikotarpį, kuriam paprastai nustatoma fiksuotų palūkanų norma – t.y. 2-15 metų.

Esant poreikiui, galima pasirinkti fiksuotų palūkanų taikymą daliai kredito: kai vienai kredito daliai būtų taikomos fiksuotos palūkanos, o kitai – kintamos.

Kredito grąžinimas

 • Linijinis būsto kredito grąžinimo metodas. Kreditas yra grąžinamas vienodomis įmokomis, o palūkanos yra mokamos už negrąžintą kredito sumą.
 • Anuiteto būsto kredito grąžinimo metodas. Kreditas ir palūkanos mokamos lygiomis įmokomis kiekvieną mėnesį.

Kredito grąžinimo atidėjimas

Kreditas ir palūkanos mokamos lygiomis įmokomis kiekvieną mėnesį. Kredito grąžinimas gali būti atidėtas laikotarpiui iki 12 mėnesių. Atidėjimo periodas skaičiuojamas nuo pirmos mokėjimo dienos. Kredito grąžinimo atidėjimas gali būti taikomas tiek kredito grąžinimo pradžioje, tiek vėliau (pvz. praėjus keliems metams nuo kredito išdavimo). Bankui turi būti pateiktas motyvuotas prašymas atidėti kredito grąžinimo terminą. Kreditas grąžinamas ir palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį (banko nustatytą dieną), remiantis kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiku.

12 žingsnių kreditui gauti

1. Paraiškos kreditui gauti ir kitų reikalingų dokumentų pateikimas Bankui

Paraišką kreditui gauti galite užpildyti Jums artimiausiame Banko padalinyje. Užpildžius paraišką, Bankui turi būti pateikiami šie Jūsų ir bendrapareiškėjo (jeigu kreipiatės kartu su kitu asmeniu – sutuoktiniu ir pan.) dokumentai:

 • Pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 • Pažyma iš darbovietės apie pastarųjų 6 mėnesių darbo užmokestį ar kiti gaunamas pajamas patvirtinantys dokumentai. Šių dokumentų galite nepateikti, jeigu duosite sutikimą gauti informaciją apie pajamas iš SODROS duomenų bazės ir Jūsų gaunamos pajamos atitiks duomenis šioje bazėje.
 • Turimų finansinių įsipareigojimų sutartys (pvz., kreditavimo, lizingo, laidavimo ir pan. sutartys).
 • Kiti, gaunamas pajamas patvirtinantys, dokumentai.

2. Įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės nustatymas

Bankui įkeičiamą turtą reikia įvertinti. Nepriklausomi turto vertintojai Bankui įkeičiamą turtą įvertina ir paruošia pilną nekilnojamo turto vertės ataskaitą per 1–5 dienas. Pateikiame Bankui priimtinų nepriklausomų turto vertintojų sąrašą.

3. Sprendimo dėl kredito suteikimo priėmimas

Išsiaiškinęs Jūsų poreikius ir suderinęs kredito sąlygas, Bankas įvertina Jūsų finansines galimybes ir priima sprendimą dėl kredito suteikimo. Apie priimtą sprendimą informuos Jus aptarnaujantis asmeninis bankininkas, o esant teigiamam Banko sprendimui dėl kredito suteikimo, jis taip pat išduos pažymą, patvirtinančią Banko sprendimą suteikti kreditą, kurioje nurodoma suteikiamo kredito suma, kredito gavėjas bei kitos kredito suteikimo sąlygos.

4. Pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymas

Pirkimo - pardavimo sutartis pasirašoma pas notarą.

Atvykus pasirašyti pirkimo - pardavimo sutarties, Jums reikės notarui pateikti šiuos dokumentus:

 • Pasą arba asmens tapatybės kortelę.
 • Pažymą apie kredito suteikimą (3 žingsnis).
 • Kiti pirkimo - pardavimo sutarties derinimo aspektai.

5. Įsigytos nuosavybės įregistravimas

 • Įsigyto turto nuosavybės teisės registruojamos atitinkamame VĮ Registrų centro padalinyje.
 • Nuosavybės teisės įregistravimui pateikiami dokumentai.
 • Nuosavybės teisės registruojamos per 10 darbo dienų.
 • Atlyginimas už įregistravimo paslaugas.

6. Kredito sutarties pasirašymas

Kredito sutartis pasirašoma banke, su Jumis iš anksto suderinus sąlygas. Taip pat atidaroma banko sąskaita ir užsakomos mokėjimo kortelės, banko „Nordea“ internetinė bankininkystė.

7. Pažymos apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamo turto registre užsakymas

Pažyma apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamo turto registre (toliau – Pažyma) yra reikalinga įkeitimo sandoriui sudaryti. Pažyma yra užsakoma pas notarą, užpildžius prašymą. Užpildyti prašymą ir sumokėti mokestį už pažymos parengimą notarui Jums pageidaujant, padės Jus aptarnaujantis asmeninis bankininkas.

8. Teismo leidimo įkeisti būstą gavimas

Apylinkės teismo leidimas įkeisti turtą reikalingas, kai įkeičiate būstą, kuris yra pripažįstamas šeimos turtu, ir kuriame gyvena nepilnamečiai vaikai. Dėl teismo leidimo reikia kreiptis į jūsų gyvenamosios vietos apylinkės teismą.

Įkeičiant tik žemės sklypą, leidimo nereikia. Jeigu esate susituokę, prašymas išduoti teismo leidimą paduodamas abiejų sutuoktinių, kaip pareiškėjų, vardu ir jų abiejų pasirašomas, išskyrus, kai sutuoktinis (pareiškėjas) pateikia kito sutuoktinio išduotą notariškai patvirtintą įgaliojimą, suteikiantį teisę pareiškėjui kreiptis į teismą dėl leidimo išdavimo.

Apylinkės teismui turi būti pateikiami reikalingi dokumentai.

Teismo leidimas įkeisti būstą yra išduodamas nemokamai.

Teismas nutartį priima per 5 dienas. Leidimas įkeisti turtą pateikiamas notarui tvirtinant įkeitimo sandorį.

9. Įkeičiamo turto draudimas

Įkeičiamas turtas (išskyrus žemę) yra apdraudžiamas atkuriamąja verte. Draudžiama visam kredito laikotarpiui nuo šių rizikų: ugnies, vandens poveikio (vandentiekio, šildymo sistemos, kanalizacijos avarijos ir pan.), trečiųjų asmenų neteisėtos veikos (padegimo, sprogimo ir kt.), stichinių nelaimių (potvynio, audros, liūties, krušos, gausaus prisnigimo, grunto nusėdimo ir pan.).

Draudžiama Banko naudai. Bankui priimtinas draudimo bendrovių sąrašo teiraukitės banko vadybininko.

10. Įkeitimo sutartis (Hipotekos sutartis)

 • Hipotekos sutartis - tai įkeitimo sutartis, kuria įkeičiamas turtas yra įkeičiamas Bankui, siekiant užtikrinti prievolės pagal kreditavimo sutartį įvykdymą, laikantis LR įstatymais nustatytų sąlygų ir tvarkos.
 • Šio sandorio sudarymu Jums pageidaujant pasirūpins asmeninis bankininkas. Jums reikės asmeniniam bankininkio pateikti reikalingus dokumentus.
 • Sandoris tvirtinamas notaro. Tvirtinant sandorį be šių aukščiau išvardintų dokumentų originalų reikės »
 • Jei esate susituokę, tvirtinant įkeitimo sandorį pas notarą dalyvauja abu sutuoktiniai.
 • Hipotekos skyriui mokami nustatyti mokesčiai.
 • Sandoris įregistruojamas Hipotekos registre.

11. Kredito išmokėjimas

Kreditas išmokamas ne anksčiau kaip kitą dieną po to, kai Bankui yra pateikiami dokumentai, įrodantys įkeičiamo turto įkeitimo įregistravimą Hipotekos registre, bei įvykdomos kitos kreditavimo sutartyje numatytos išankstinės kredito suteikimo sąlygos.

12. Pirkimo - pardavimo sutarties įsipareigojimų įvykdymo patvirtinimas

Būsto pardavėjui gavus pinigus iš Banko, Jūs kartu su pardavėju turite kreiptis į tą patį notarą, tvirtinusį pirkimo – pardavimo sandorį. Notaras patvirtins Jūsų įsipareigojimų pagal pirkimo - pardavimo sutartį visišką įvykdymą. Notariškai patvirtintą įsipareigojimų pagal pirkimo - pardavimo sutartį įvykdymą Jūs turite įregistruoti VĮ Registrų centre.

Projektą valdo ir vysto lietuviško kapitalo įmonė
Lietuviško kapitalo projektas.
Rinkis paslaugą lietuvišką!
2008-2023 © Bankai.lt - vienintelis bankinių paslaugų palyginimo portalas Lietuvoje. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti informaciją yra draudžiama, nebent gavus raštišką sutikimą. Buveinės adresas: K. Baršausko 59, LT-51423 Kaunas, Lietuva (Kauno mokslo ir technologijų parkas).
Į viršų