Swedbank būsto paskolos

Swedbank būsto paskolos logotipas

„Swedbank“ būsto paskola skirta planuojantiems pirkti, statyti ar rekonstruoti savo būstą, ketinantiems pirkti žemės namo statyboms.

Svarstant apie būsto paskolą, „Swedbank“ rekomenduoja įvertinti savo finansinę padėtį ir perspektyvas. Pagalvoti, kiek pinigų norite ir galite skirti paskolos mėnesio įmokai. Paskaičiuokite visas šiuo metu patiriamas būtinas ir galimas išlaidas, pridėkite turimų įsipareigojimų mėnesio įmokas. Galbūt planuojate sukurti šeimą ar susilaukti kūdikio? O gal keisite gyvenimo būdą? O ką darytumėte, jei sumažėtų pajamos? Pabandykite apmąstyti įvairias gyvenimo situacijas ir su jomis susijusias galimas išlaidas bei veiksmus.

Užpildykite būsto paskolos paraišką
Pasirinkite iš kurių bankų ar unijų norite sulaukti pasiūlymų!

Jūsų mėnesio finansiniai įsipareigojimai (įskaitant ir būsimą būsto paskolos mėnesio įmoką) neturėtų viršyti 30–40 proc. Jūsų mėnesio pajamų. Be to, pagalvokite ir apie taupymo būdus bei galimybes, kad atsiradus neplanuotoms išlaidoms ar netikėtai sumažėjus pajamoms galėtumėte džiaugtis kokybišku gyvenimu, o turimi įsipareigojimai netaptų finansine našta.

„Swedbank“ pateikia devynis žingsnius, kuriuos reikia žinoti imant būsto kreditą:

1. Būsto paskolos ir paskolos įkeičiant nekilnojamąjį turtą paskirtis

Būsto paskola gali būti panaudota:

  • gyvenamajam būstui su/be priklausiniais pirkti;
  • gyvenamajam būstui statyti, rekonstruoti, statybos darbams užbaigti;
  • gyvenamojo būsto apdailai ar remontui, jeigu kartu suteikiama paskola būstui pirkti;
  • žemės sklypui, kuriame planuojamas statyti namas, įsigyti, jeigu kartu suteikiama paskola būstui
    statyti.

Paskola įkeičiant nekilnojamąjį turtą gali būti panaudota:

  • būsto remontui, apdailai;
  • kitiems šeimos poreikiams tenkinti (išskyrus paskoloms grąžinti ir verslui vystyti).

2. Paskolų užtikrinimo priemonės

Perkamą žemės sklypą, perkamą, remontuojamą, rekonstruojamą, statomą būstą ar kitą nekilnojamąjį turtą turėsite įkeisti bankui. Tuo atveju, jei įkeičiamas tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausantis turtas, paprastai šie tretieji asmenys turi būti bendraskoliais arba laiduoti už paskolą. Jei paskolos gavėjo sutuoktinis ar bet kuris kitas asmuo, kurio pajamos vertinamos kartu su paskolos gavėju tam, kad būtų suteikta paskola, nėra bendraskolis, jis taip pat turi būti bendraskolis arba laiduoti už paskolą.

Įspėjimas:

Naudodamiesi finansavimo paslaugomis Jūs prisiimate finansinius įsipareigojimus. Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, didinti skolinimosi kaštus, taip pat Jūs rizikuosite netekti nuosavybės teisių į įkeistą nekilnojamąjį turtą.

3. Esamų būsto paskolų aprašymas

Bankas gali suteikti šias paskolas, kurių užtikrinimui įkeičiamas nekilnojamasis turtas:

Būsto paskola. Minimali paskolos suma – 6 000 Eur. Suteikiama paskolos suma priklausys nuo Jūsų šeimos pajamų ir
įkeičiamo turto vertės ar kainos (priklausomai nuo to, kuri iš jų mažesnė). Paskolos laikotarpis - iki 40 metų, priklausomai nuo Jūsų amžiaus ir bankui įkeičiamo turto. Paskolos suma nekilnojamojo turto įsigijimui pervedama į pardavėjo nurodytą sąskaitą/ kreditoriaus, kuriam yra įkeistas turtas, nurodytą sąskaitą (jei perkamas turtas yra įkeistas), nekilnojamojo turto
statybai - į statybininko/ rangovo nurodytą banko sąskaitą ar į Jūsų banko sąskaitą. Paskolą nekilnojamojo turto statybai galite naudoti dalimis.

Paskola įkeičiant nekilnojamąjį turtą. Minimali paskolos suma – 4 000 Eur. Suteikiama paskolos suma priklausys nuo jūsų šeimos pajamų ir įkeičiamo turto vertės. Paskolos laikotarpis - iki 20 metų., priklausomai nuo Jūsų amžiaus. Paskolos suma pervedama į Jūsų banko sąskaitą. Paskolą galite naudoti dalimis.

Sudarius paskolos sutartį Bankas gali nustatyti iki 6 mėn. terminą (kai paskolos paskirtis yra būsto pirkimas ar kitų šeimos poreikių tenkinimas) ir iki 18 mėn. terminą (kai paskolos paskirtis būsto statyba/rekonstrukcija/apdaila), kurio metu Jūs mokėsite tik palūkanas. Palūkanos apskaičiuojamos ir mokamos priklausomai nuo paimtos ir negrąžintos paskolos sumos.

Nuosava lėšų dalis. Paskolos sąlygos priklauso nuo to, kokia dalimi projekto finansavime Jūs dalyvausite
savomis lėšomis. Priklausomai nuo dalyvavimo savo lėšomis dydžio bus nustatomos palūkanos. Paprastai
dalyvavimo savo lėšomis projekto finansavime dydis yra ne mažesnis nei 15 proc.
Išskirtiniais atvejais, kai paskolos gavėjas keičia gyvenamąją vietą ir, įsigijus naują būstą, ankstesnis
būstas turi būti parduodamas, ne mažesnė nei 15 proc. paskolos dalis turės būti grąžinama per ne ilgesnį
nei 12 mėn. terminą iki grąžinimo datos mokant palūkanas ir tokią paskolos dalį grąžinant termino
pabaigoje (taikant šią sąlygą iš paskolos gavėjo iš karto nėra reikalaujama projekto finansavime dalyvauti
nuosavomis lėšomis).

Draudimų rūšys. Paskolos gavėjai privalo apdrausti Bankui įkeičiamą nekilnojamąjį turtą (išskyrus žemę).
Jūsų pageidavimu apdrausime Jūsų būstą ne gyvybės draudimo bendrovėje „Swedbank P&C Insurance AS“
Lietuvos filiale. Drausdamiesi banke negaišite laiko draudimo bendrovės paieškoms. Galite drausti ir patys, savo nuožiūra pasirinktoje draudimo bendrovėje, tačiau turite susiderinti su banku, kad draudimo bendrovė būtų priimtina.

4. Palūkanų tipai – fiksuotos, kintamos, jų kombinacija

Kiekvienos būsto paskolos palūkanų dydis skiriasi ir priklauso nuo Jūsų kredito mokėjimo istorijos, įkeičiamo turto vertės ir kt. Bendra palūkanų norma yra apskaičiuojama kiekvienam klientui individualiai ir nustatoma pasirašant sutartį. Palūkanos gali būti kintamos arba fiksuotos. Palūkanos skaičiuojamos nuo paimtos ir negrąžintos paskolos sumos laikant, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje – kalendorinis dienų skaičius. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo pirmos paskolos išmokėjimo dienos ir skaičiuojamos iki visos paskolos grąžinimo Bankui dienos. Palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį. Bankas turi teisę vienašališkai keisti palūkanų maržos dydį jeigu dažnai vėluojate sumokėti paskolos įmokas.

Kintama palūkanų norma. Bendrą palūkanų normą sudaro kintama palūkanų dalis ir kiekvienam klientui nustatyta palūkanų marža. Kintama būsto paskolos palūkanų dalis ir Jūsų mokamų palūkanų dydis gali sumažėti ar padidėti priklausomai nuo kintamos palūkanų dalies pokyčio - EURIBOR, arba būsto paskolų palūkanų bazės (PRIME).

Fiksuota palūkanų norma. Ji gali būti nustatyta laikotarpiui iki 5 metų. Renkantis fiksuotą palūkanų normą būtina įvertinti tai, kad jos nustatymo momentu fiksuota palūkanų norma yra didesnė nei tuo metu taikytina kintama palūkanų norma. Pasirinkę fiksuotas būsto paskolos palūkanas (suteikiama pasirinkus paskolos valiutą eurus), būsite tikri, kad Jūsų pasirinktu laikotarpiu paskolos mėnesio įmoka nekis. Fiksuota palūkanų norma nustatoma tik po visos paskolos išmokėjimo arba pasibaigus paskolos išmokėjimo periodui, o iki nurodytos datos bus taikoma Jūsų su banku sutarta kintama palūkanų norma. 5 Pasibaigus palūkanų fiksavimo periodui, palūkanos automatiškai pakeičiamos į kintamas palūkanas. Palūkanos keičiamos į kintamas palūkanas vadovaujantis kredito sutarties sąlygomis. Jums pageidaujant, palūkanas vėl galima fiksuoti naujam periodui.

5. Bendros būsto kredito kainos metinės normos (KKMN) skaičiavimas

Apskaičiuojant KKMN, vadovaujamasi Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr.03-144 patvirtintais „Atsakingojo skolinimo nuostatais“ ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 03-245,„Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, jei žemiau esančios nuostatos nepateikia kitokio reglamentavimo.

6. Išlaidos, susijusios su būsto paskola

Bankui. Būsto paskolos ar paskolos įkeičiant nekilnojamąjį turtą sutarties mokestis;

Turto vertintojams. Bankui įkeičiamo turto vertinimo mokestis;

Draudimo bendrovei. Turto draudimo mokestis;

Notarui. Įkeitimo sandorio pažymos parengimo mokestis, Hipotekos sutarties tvirtinimo mokestis;

Hipotekos įstaigai. Hipotekos įregistravimo Hipotekos registre mokestis.

7. Paskolos grąžinimo būdai

Galima pasirinkti paskolos grąžinimo dieną: mėnesio 5, 15, 20 arba 30 dieną. Paskolos grąžinimo ir
palūkanų įmokas Bankas nurašys nuo Jūsų sąskaitos banke. Paskola gali būti grąžinama vienu iš šių metodų:

Anuiteto metodas. Paskolos grąžinimo metodas, pagal kurį paskola yra grąžinama Bankui tokiais daliniais
grąžinimais, kad Bankui mokamos sumos, kurias sudaro paskolos dalinis grąžinimas ir palūkanos, iki naujo
grafiko sudarymo dienos, būtų lygios.

Linijinis metodas. Paskolos grąžinimo metodas, pagal kurį paskola yra grąžinama Bankui lygiomis dalimis.
Paskutinė paskolos dalinio grąžinimo suma gali skirtis nuo kitų paskolos dalinių grąžinimų sumų.

Fiksuotų įmokų anuiteto metodas. Paskolos grąžinimo metodas, pagal kurį paskolos grąžinimo grafikas
sudaromas naudojant anuiteto metodą, tačiau fiksuojama įmoka, kurią sudaro už praėjusį mėnesį
mokėtina palūkanų suma ir paskolos suma. Kintant palūkanoms, kinta (ilgėja/ trumpėja) paskolos sutarties
terminas, bet neilgiau nei nustatytas paskolos sutarties terminas, o mėnesio įmoka bankui, lieka fiksuota.
Klientui fiksuota mėnesio įmoka gali padidėti tik tuomet, kai didėjant palūkanoms paskolos sutarties
terminas pasieks maksimalų paskolos sutarties terminą ir fiksuotos įmokos nepakaks paskolos grąžinimui
bei palūkanų mokėjimams atlikti. Palūkanų normai sumažėjus, atitinkamai sumažėja ir klientui
paskaičiuota mėnesio įmoka iki fiksuotos įmokos sumos.

8. Galimybė grąžinti paskolą anksčiau sutarto termino

Jeigu turite papildomų lėšų, Jums nebūtina laukti galutinio paskolos grąžinimo termino - paskolą galite grąžinti anksčiau numatyto laiko. Išankstinis grąžinimas – paskolos gavėjas turi teisę grąžinti visą ar dalį paskolos prieš sutartyje numatytus terminus. Mokesčiai už išankstinį paskolos grąžinimą aptariami kredito sutartyje.

9. Įkeičiamo turto vertinimas

Perkamą žemės sklypą, perkamą, remontuojamą, rekonstruojamą, statomą būstą ar kitą nekilnojamąjį turtą turėsite įkeisti Bankui. O norint atlikti įkeitimo sandorį, reikės įvertinti įkeičiamą turtą ir nustatyti jo rinkos vertę. Nustatyti turto rinkos vertę naudinga - įsitikinsite, ar pasirinkto nekilnojamojo turto rinkos vertė atitinka pardavėjo nustatytą kainą. Vertindami nekilnojamąjį turtą, turite pasirinkti vieną iš „Swedbank“ banko pateiktų turto vertintojų, o jų sąrašą gausite iš savo paskolos vadybininko.

Projektą valdo ir vysto lietuviško kapitalo įmonė
Lietuviško kapitalo projektas.
Rinkis paslaugą lietuvišką!
2008-2021 © Bankai.lt - vienintelis bankinių paslaugų palyginimo portalas Lietuvoje. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti informaciją yra draudžiama, nebent gavus raštišką sutikimą. Buveinės adresas: K. Baršausko 59, LT-51423 Kaunas, Lietuva (Kauno mokslo ir technologijų parkas).
Į viršų