Snoro obligacijos

Snoro obligacijos. Čia Jūs matote visus klausimus-atsakymus susijusius su fraze „Snoro obligacijos“. Jeigu kils daugiau klausimų šia tema, tuomet užduokite naują klausimą (klausimus-atsakymus žiūrėkite žemiau pranešimo apie Snoro obligacijų grąžinimą).

2018 09 12 Daugiau nei ketvirtadalis BAB banko SNORAS indėlininkų ir investuotojų jau gavo virš 3,6 mln. eurų už neįsigaliojusias obligacijas ir akcijas

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (IID) praneša, kad 3,62 mln. Eur suma jau išmokėta BAB banko SNORAS neišleistų obligacijų ir neregistruotų akcijų turėtojams.

Didžioji dalis šios sumos išmokėta už akcijas – 2,43 mln. Eur 479 akcijų turėtojams, o už obligacijas – 1,19 mln. Eur 117 obligacijų turėtojų. Tai yra daugiau nei ketvirtadalis visų, kuriems šios išmokos priklauso. Draudimo išmokas pagal indėlininkų ir investuotojų prašymus IID pradėjo mokėti rugpjūčio 29 d.

IID tikisi, kad pagrįstus reikalavimus turintys indėlininkai ir investuotojai ir toliau bus tokie aktyvūs teikdami prašymus draudimo išmokoms gauti, ypač per elektroninius valdžios vartus. „Gaunami didžiuliai prašymų dėl draudimo išmokų kiekiai, todėl tikėtina, kad didžioji dalis, o galbūt ir visos draudimo išmokos, idėlininkus ir investuotojus pasieks iki metų galo. Raginame ir toliau teikti prašymus. Suprasdami žmonių prašymų operatyvaus įgyvendinimo svarbą, draudimo išmokas beveik visais atvejais išmokame per trumpesnį nei įstatymais nustatytą 20 darbo dienų terminą“, - sako IID direktorė Aurelija Mažintienė.

IID sulaukia nemažai kreipimųsi išmokėti išmokas už BAB banko SNORAS įsigaliojusias obligacijas. Tačiau už šiuos bankrutavusio banko produktus draudimo išmokos nepriklauso. Tą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, atsižvelgdamas į ankstesnį Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) išaiškinimą (2015 m. lapkričio 17 d.). Neįsigaliojusiomis obligacijomis, kurioms taikoma draudimo apsauga, laikomos tik obligacijos, kurių emisijos numeriai yra Nr. 11 ir Nr. 12 (žiūrėti obligacijų sutarties 1.1 punktą) ir įsigaliojimo data yra po 2011 m. lapkričio 24 d. (žiūrėti obligacijų sutarties 1.10 punktą).

D.U.K. dėl neįsigaliojusių/ neišplatintų BAB banko Snoras akcijų ir obligacijų

1. Kaip pateikti prašymą dėl draudimo išmokos už BAB banko Snoras neįsigaliojusias obligacijas/akcijas?

Prašymą draudimo išmokai gauti galite pateikti vienu iš žemiau nurodytų būdų:

a. Per e.valdžios vartus. Jei esate BAB banko Snoras neįsigaliojusių obligacijų/akcijų turėtojas, per e. valdžios vartus Jums reikia užpildyti Prašymą išmokėti draudimo išmoką nurodant, kurią draudimo sistemą pasirenkate (Indėlių draudimo ar Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemą). Gali būti pasirinkta tik viena iš nurodytų sistemų:

b. Registruotu paštu siunčiant prašymą (Dėl draudimo išmokos už neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas pervedimo; Dėl draudimo išmokos už neįsigaliojusias BAB banko Snoras akcijas pervedimo) valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Draudimo įmonė), adresu Algirdo g. 31, Vilnius ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro;

c. Atvykus į Draudimo įmonę, adresu Algirdo g. 31, Vilnius LT-03219, su galiojančiais asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais ir užpildžius prašymus, kuriuose reikės nurodyti banko sąskaitą, į kurią Draudimo įmonė perves lėšas.

2. Jei aš turiu neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas/akcijas ir pasirinkau Indėlių draudimo apsaugą, kokia suma man bus kompensuojama?

Jums kompensuojama 100 proc. visų BAB banko Snoras turėtų indėlių suma iki 100 000 eurų. Apskaičiuojant indėlių draudimo išmoką už neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas/akcijas bus įvertintos visos BAB banko Snoras apskaičiuotos ir išmokėtos indėlių draudimo išmokos, t. y. bendra indėlio draudimo išmokos suma negali viršyti 100 000 eurų.

3. Jei aš turiu neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas/akcijas ir pasirinkau Įsipareigojimų investuotojams draudimo apsaugą, kokia suma man bus kompensuojama?

Jums kompensuojama 100 proc. visų BAB banke Snoras turėtų įsipareigojimų investuotojams iki 3 000 eurų ir 90 proc. įsipareigojimų investuotojams nuo 3 000 eurų iki 22 000 eurų. Didžiausia galima draudimo išmokos suma yra lygi 20 100 eurų, ji yra apskaičiuojama tokiu būdu: 3 000 eurų + (22 000 eurų - 3 000 eurų ) * 90%

4. Ar galiu už neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas/akcijas pildyti du prašymus? (pvz. už vieną Obligacijų pasirašymo sutartį rinktis Indėlių draudimo apsaugą, o už kitą Obligacijų pasirašymo sutartį rinktis Įsipareigojimų investuotojams draudimo apsaugą)

Jūs galite rinktis tik vieną draudimo apsaugą taikomą neįsigaliojusioms obligacijoms ir tik vieną draudimo apsaugą taikomą neįsigaliojusioms akcijoms.

5. Ar galiu pateikti Prašymą išmokėti draudimo išmoką per e. valdžios vartus už kitą asmenį?

Ne. Prašymai per e. valdžios vartus teikiami asmeniškai konkretaus asmens.

6. Kur man kreiptis atstovaujant kitą asmenį?

Atstovaudamas kitą asmenį, Jūs turėtumėte dėl draudimo išmokos mokėjimo kreiptis:

a. tiesiogiai į Draudimo įmonę, adresu Algirdo g. 31, Vilnius, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei notaro patvirtintą įgaliojimą, patvirtinantį Jūsų teisę atstovauti draudimo išmokos gavėją, taip pat reikės nurodyti banko sąskaitą, į kurią Draudimo įmonė perves lėšas;

b. siunčiant registruotą laišką Draudimo įmonei, adresu Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219, jame pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir notaro patvirtinto įgaliojimo atstovauti draudimo išmokos gavėją kopijas, patvirtintas notarinius veiksmus turinčio teisę atlikti asmens bei užpildytą Prašymo išmokėti draudimo išmoką formą (Dėl draudimo išmokos už neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas pervedimo; Dėl draudimo išmokos už neįsigaliojusias BAB banko Snoras akcijas pervedimo).

7. Kur man kreiptis, jei esu paveldėtojas?

Dėl draudimo išmokos, jei esate paveldėtojas, galite kreiptis:

a. tiesiogiai į Draudimo įmonę, adresu Algirdo g. 31, Vilnius, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, notaro patvirtintus paveldėjimo ir/arba nuosavybės teisės liudijimus, kuriuose būtų patvirtintas faktas apie išmokos gavėjo mirtį bei nurodyti paveldėto turto įpėdiniai, bei pats paveldėtas turtas, taip pat reikės nurodyti banko sąskaitą, į kurią Draudimo įmonė perves lėšas;

b. siunčiant registruotą laišką Draudimo įmonei, adresu Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219 , jame pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir paveldėjimo ir/arba nuosavybės teisės liudijimus, kuriuose būtų patvirtintas faktas apie išmokos gavėjo mirtį bei nurodyti paveldėto turto įpėdiniai, bei pats paveldėtas turtas, kopijas, patvirtintas notarinius veiksmus turinčio teisę atlikti asmens bei užpildytą Prašymo išmokėti draudimo išmoką formą (Dėl draudimo išmokos už neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas pervedimo; Dėl draudimo išmokos už neįsigaliojusias BAB banko Snoras akcijas pervedimo).

8. Ar per e. valdžios vartus galiu pateikti Prašymą išmokėti draudimo išmoką atstovaudamas įmonę, kuri buvo įsigijusi neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas/akcijas?

Taip, jungiantis per e. valdžios vartus Jums reikėtų nurodyti, kad jungiatės kaip juridinis, o ne kaip fizinis asmuo.

Jei kreipiatės kaip įmonės vadovas, prašome papildomai pridėti Juridinių asmenų registro išrašą, jame turi matytis esamo vadovo vardas, pavardė, asmens kodas.
Jei kreipiasi kitas įgaliotas asmuo, prašome papildomai pridėti Juridinio asmens vadovo pasirašytą įgaliojimą su juridinio asmens antspaudu (jei juridinis asmuo antspaudą privalo turėti) arba notaro patvirtintą įgaliojimą, arba notarine tvarka patvirtintam įgaliojimui įstatymų nustatyta tvarka prilyginamą dokumentą bei Juridinių asmenų registro išrašą.

9. Per kiek laiko nuo Prašymo išmokėti draudimo išmoką pateikimo man bus išmokėta draudimo išmoka?

Draudimo išmoka bus išmokama ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo prašymo pateikimo.

10. Kaip man žinoti, ar mano pirktos BAB banko Snoras obligacijos yra įsigaliojusios ar neįsigaliojusios?

Neįsigaliojusiomis obligacijomis laikomos tik obligacijos, kurių emisijos numeriai yra Nr. 11 ir Nr. 12 (žiūrėti obligacijų sutarties 1.1 punktą) ir įsigaliojimo data yra po 2011 m. lapkričio 24 d. (žiūrėti obligacijų sutarties 1.10 punktą).

11. Ką daryti, jei mano pirktos BAB banko Snoras obligacijos yra įsigaliojusios?

Draudimo išmokos asmenims, turėjusiems įsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas, nėra mokamos.

12. Kiti Jums rūpimi klausimai

Dėl papildomos informacijos apie draudimo išmokų išmokėjimą kreipkitės į Draudimo įmonę, adresu Algirdo g. 31, Vilnius, el. paštu idf@idf.lt arba telefonu (8 5) 213 5657.

Dėmesio! Tik Bankai.lt lankytojai gali gauti Revolut „Premium” planą 3 mėn. nemokamai, pasinaudok šiuo ypatingu pasiūlymu.

Kaip gauti Revolut „Premium” planą ir kortelę 3 mėn. nemokamai?

    1. Įvesk savo telefono numerį pateiktame langelyje šioje nuorodoje: 3 mėn. Revolut „Premium” nemokamai ir gausite unikalią nuorodą, kad atsisiųstumėte „Revolut“ programėlę;
    2. Užsiregistruok „Revolut“ sukurk sąskaitą keliais spustelėjimais;
    3. Rinkis „Premium“ Pasinaudok pasiūlymu atnaujinti sąskaitą ir išbandyk „Premium“ nemokamai. Daugiau informacijos rasi sąlygose.

Klausimai ir atsakymai
Ieškoti
Ričardas

Laba diena, 2011-07-28 pirkau 20 Snoro fiksuotų palūkanų obligacijų Nr.6, LT1000401398. Jei teisingai suprantu, šios obligacijos jau buvo įsigalioję. Norėčiau sužinoti, ar dėl šių obligacijų dar vyksta teismai ir ar yra kokia nors viltis atgauti pinigus už jas? Iš anksto dėkoju už atsakymą

Atsakyti
Atsakymas į klausimą yra ruošiamas ir artimiausiu metu jį pateiksime. Taip pat atminkite, kad bet kuris Bankai.lt lankytojas gali atsakyti į klausimą. Tad jeigu žinote atsakymą ar turėjote panašią patirtį - pateikite atsakymą. Padėkime vieni kitiems!
Diana

Sveiki, niekur nerandu jokios informacijos dėl įsigaliojusių Snoro banko obligacijų.Kokia situacija? Kur kreiptis? Ar vyksta kokie teisiniai procesai.

Atsakyti
Anatolijus

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 06 22 nutarties 28 straipsnyje pažymėta, kad „Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad investuotojas įgyja teisę į draudimo išmoką nuo draudžiamojo įvykio dienos tik tuo atveju, jeigu investuotojo vertybinius popierius draudėjas yra panaudojęs be investuotojo valios“. TAČIAU! „Nagrinėjamoje byloje NENUSTATYTA, kad AB bankas „Snoras“ ieškovų pagal obligacijų pasirašymo sutartis įmokėtas lėšas būtų panaudojęs be jų valios“.

Buvo naudinga
Viktorija

Sveiki,niekur nerandu informacijos,kas dabar vyksta su isigaliojusiom snoro obligacijom,gal kazkas naujo ivyko,kur galeciau kreiptis del informacijos?aciu

Buvo naudinga
Gediminas

Norėčiau sužinoti kokia dabartinė situacija dėl įsigaliojusių Snoro obligacijų?

Atsakyti
Atsakymas į klausimą yra ruošiamas ir artimiausiu metu jį pateiksime. Taip pat atminkite, kad bet kuris Bankai.lt lankytojas gali atsakyti į klausimą. Tad jeigu žinote atsakymą ar turėjote panašią patirtį - pateikite atsakymą. Padėkime vieni kitiems!
Aldona

Laba diena, ar bus išmokėta už neįsigaliojusias Snoro obligacijas, jeigu savininkai laimės bylą Paryžiaus arbitraže, ar vėl reikės teistis? Ačiū.

Atsakyti
Steponas Jurelė
Bankai.lt

Aldona, dėkui už klausimą. Reikia laukti.

+3Buvo naudinga
Laira

Norėčiau sužinoti kokia situacija dėl įsigaliojusių Snoro obligacijų ?

Atsakyti
Steponas Jurelė
Bankai.lt

Laira, dėkui už klausimą.

Vilniaus apygardos teisme 2019 m. kovo 13 d. nutartimi Nr. 2-2723-614/2019 buvo priimtas grupės atstovo Investuotojų asociacijos, pareikštas grupės ieškinys dėl AB bankas SNORAS obligacijų sutarčių pripažinimo draustomis įsipareigojimų investuotojams draudimu, dėl šių obligacijų neišpirkimo dėl AB bankas SNORAS bankroto pripažinimo draudiminiu įvykiu ir dėl įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų priteisimo.

Grupę sudaro bankrutavusio AB bankas SNORAS obligacijų turėtojai, kurie buvo jų įsigiję iki 2011-11-16. Šiuo metu prie ieškovų grupės yra prisijungę 1154 ieškovai.

Grupės nariais norintys tapti asmenys ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 13d. turi kreiptis į grupės atstovą ir jam pateikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) 4413 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą pareiškimą dėl sutikimo būti grupės nariu ir pareikšti teismui grupės ieškinį. Šis pareiškimas turi būti pateiktas grupės atstovui – Investuotojų asociacijai el. paštu info@investuotoju.lt.

+5Buvo naudinga
ona

Norėčiau sužinoti ar iš Snoro banko dar galima tikėtis atgauti pinigus už obligacijas?

Atsakyti
Steponas Jurelė
Bankai.lt

Ona, dėkui už klausimą. Jeigu Jūsų obligacijos yra neįsigaliojusios - Jums priklauso draudimo išmoka. Jeigu obligacijos įsigaliojusios - dar vyksta teismai ir galbūt bus teigiami rezultatai, reikia laukti.

+11Buvo naudinga
Audronis

Kur kreiptis jei nerandu sutarties dėl neįsigaliojusių obligacijų pirkimo? Ar yra sutarčių sąrašai visų pirkėjų, neįsigaliojusių obligacijų įsigijimui?

Atsakyti
Steponas Jurelė
Bankai.lt

Audroni, dėkui už klausimą. Kreipkitės į VŠĮ Indėlių ir investicijų draudimas, telefonu: 8 5 2135657

+4Buvo naudinga
Edita

Laba diena, norėčiau paklausti. Jei 2011-10-31 dieną tai obligacijos jau yra įsigaliojusios ar ne. Ir kur mums reiktų kreiptis dėl didesnio aiškumo.

Atsakyti
Steponas Jurelė
Bankai.lt

Edita, dėkui už klausimą. Neįsigaliojusiomis obligacijomis, kurioms taikoma draudimo apsauga, laikomos tik obligacijos, kurių emisijos numeriai yra Nr. 11 ir Nr. 12 (žiūrėti obligacijų sutarties 1.1 punktą) ir įsigaliojimo data yra po 2011 m. lapkričio 24 d. (žiūrėti obligacijų sutarties 1.10 punktą). Detaliau galite sužinoti paskambinę į VŠĮ Indėlių ir investicijų draudimas.

+4Buvo naudinga
Domininkas

Ar nors vienas žmogus Lietuvoje iš tų, kurie pasirašė su Snoru obligacijų pirkimo sutartis 2011.03-2011.10 mėn.,gavo pačių obligacijų? Aš tai ne (pasrašyta 2011.03.09). Ir kokiu gi keliu turėjau gauti? Argi ši obligacijų pasirašymo sutartis nėra indėlis už pasiūlytas palūkanas?

Atsakyti
Steponas Jurelė
Bankai.lt

Domininkai, dėkui už klausimus. Gavote ar negavote obligacijas nebėra svarbu, kadangi bankas bankrutavo ir nuskriaudė valstybę bei žmones. Dabar klausimas dėl obligacijų ar Jūsų obligacijos yra įsigaliojusios ar ne. Kadangi įsigaliojusioms obligacijoms draudimo išmoka nebus mokama, o neįsigaliojusioms obligacijoms yra mokamos išmokos. Taigi, Jums reikia sužinoti kokios Jūsų obligacijos, įsigaliojusios ar ne.

Neįsigaliojusiomis obligacijomis, kurioms taikoma draudimo apsauga, laikomos tik obligacijos, kurių emisijos numeriai yra Nr. 11 ir Nr. 12 (žiūrėti obligacijų sutarties 1.1 punktą) ir įsigaliojimo data yra po 2011 m. lapkričio 24 d. (žiūrėti obligacijų sutarties 1.10 punktą).

Taigi, peržiūrėkite savo sutartį ir jeigu dar kiltų klausimų, kreipkitės į VŠĮ „Indėlių ir investicijų draudimas” tel.: 8 5 2135657.

+5Buvo naudinga
Vanda

Sveiki, ar Jums teko girdėti apie tokią Snoro darbuotojų apgavystę? Pirkau Snore LR Vyriausybės platinamas obligacijas. Apie tai buvo skelbiama ir banke esama informacija (lankstinukai), ir informacija internete. Buvau griežtai nusistačiusi prieš banko platinamas obligacijas. Įtarimas kilo, kai paskaičiau sutarties pradžioje nebuvo įrašo apie obligacijų rūšį. Tačiau darbuotoja pasakė, jog įrašas yra kituose sutartyje paminėtuose dokumentuose. Patikėjau darbuotojos atsakymu ir pasirašiau sutartį. Dabar žinau, kad privalėjau įsitikinti, bet tada net nepagalvojau, kad bankas gali taip įžūliai apgauti. Draudimo kompensacijų nesitikiu, žinau, kad obligacijos nedraudžiamos. Mano obligacijos įsigaliojusios. Ar dar galiu tikėtis atgauti už obligacijas sumokėtą sumą?

Atsakyti
Steponas Jurelė
Bankai.lt

Vanda, dėkui už klausimą. Jeigu Snoro obligacijos yra įsigaliojusios, tuomet išmoka nepriklauso. Taip, žinome apie apgavystę ir Snoro bankrotą. Labai negražiai buvo pasielgta ir žmonės prarado pinigus. Papildomai siūlau paskambinti į Indėlių ir investicijų draudimą ir pasiteirauti papildomai: 8 5 2135657

+5Buvo naudinga
Projektą valdo ir vysto lietuviško kapitalo įmonė
Lietuviško kapitalo projektas.
Rinkis paslaugą lietuvišką!
2008-2023 © Bankai.lt - vienintelis bankinių paslaugų palyginimo portalas Lietuvoje. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti informaciją yra draudžiama, nebent gavus raštišką sutikimą. Buveinės adresas: K. Baršausko 59, LT-51423 Kaunas, Lietuva (Kauno mokslo ir technologijų parkas).
Į viršų