Parama būstui jaunoms šeimoms perkant būstą regionuose (PATVIRTINTA)

2018-06-21
Parama būstui regionuose jaunoms šeimoms
Patvirtinta parama būstui regionuose jaunoms šeimoms (2018 06 21)

Gauname itin daug klausimų į Bankai.lt būsto paskolų konsultacijų centrą apie paramą jaunoms šeimoms regionuose, tad norime pranešti, kad šis įstatymas jau yra patvirtintas ir įsigalios nuo rugsėjo 1 d.

Dėmesio, šiuo metu daugiausiai kalbama apie dvi paramas jaunoms šeimoms:
 • Parama jaunoms šeimoms visoje Lietuvoje (galioja, detali informacija apie paramą)
 • Parama jaunoms šeimoms regionuose (patvirtintas, įsigalios nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.)
 • Kai tik įsigalios paramos būstui įstatymas (rugsėjo 1 d.), čia bus papildyta aktualiausia informacija, tad sekite Bankai.lt

2018 06 21 Jaunoms šeimoms – subsidijos pirmam būstui regionuose

Seimas ketvirtadienį pritarė Vyriausybės siūlymams suteikti subsidijas pirmą būstą regionuose perkančioms ar statyti norinčioms jaunoms šeimoms nevertinant jų pajamų. Pagrindinis šio siūlymo tikslas yra regionų atgaivinimas ir emigracijos mažinimas.

Remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtais projektais, jauna šeima, kurioje abu sutuoktiniai arba vienas vaiką auginantis tėvas ar mama yra ne vyresni kaip 35 metų, galėtų pretenduoti į valstybės paramą būsto kredito daliai.

Jaunoms šeimoms siūlomos tokios subsidijos:

 • neauginančioms vaikų – 15 proc.;
 • auginančioms 1 vaiką – 20 proc.;
 • auginančioms 2 vaikus – 25 proc.;
 • auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 30 proc.

Padidėjus šeimai galima kreiptis dėl papildomos subsidijos, tačiau kreipimosi metu šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą, tai yra sutuoktiniai arba vienas vaikus auginantis asmuo negali būti vyresni nei 35-erių.

Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų. Ji būtų išmokama ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo būsto kredito suteikimo dienos.

Sklypui, kuriame turi būti statomas jaunos šeimos būstas, gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 proc. būsto kredito sumos.

Parama būtų skiriama įsigyjant pirmą būstą tik regione: kompensacijos nebus taikomos įsigyjant būstą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestuose, Druskininkuose, Birštone, Neringoje, Trakų mieste, Lentvaryje, Utenoje taip pat dalyje Palangos miesto.

Suteikti subsidijas jaunoms šeimoms, norinčioms gyventi regionuose, norima įvertinus tai, kad dalis šeimų emigraciją pasirenka norėdamos užsidirbti nuosavam būstui. Tai patvirtina ir Pilietinės visuomenės instituto, Viešosios politikos ir vadybos instituto bei Mykolo Romerio universiteto tyrėjų 2005-2014 m. surinkti duomenys, kurie parodė, kad žmones ar net ištisas šeimas emigruoti skatina ir finansiniai sunkumai įsigyjant būstą. Be to, būsto įsigijimas tiesiogiai susijęs su šeimos pagausėjimo planavimu.

Norintys gauti subsidiją turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių žmonių apskaitą. Subsidija galima ne tik Lietuvos piliečiams ir jų šeimos nariams, bet ir Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalių piliečiams bei kitiems užsieniečiams, kurie turi ilgalaikį leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba jiems Lietuvoje yra suteiktas prieglobstis.

Pagal siūlymą, jauna šeima, kuriai suteikta subsidija būsto kredito pirmajam būstui įsigyti, negalėtų visiškai laisvai disponuoti įsigytu nekilnojamuoju turtu: jeigu per pirmuosius 10 metų nuosavybės teisės būtų perleistos kitam žmogui, subsidija turėtų būti grąžinta į valstybės biudžetą.

Kaip vyktų subsidijos suteikimas – pagrindiniai žingsniai:

 1. Jauna šeima regione susiranda būstą pirkimui arba sklypą statybai.
 2. Šeima deklaruoja turtą ir užpildo prašymą www.spis.lt arba tiesiogiai savivaldybėje.
 3. Savivaldybė per 10 darbo dienų išduoda pažymą subsidijai gauti, jeigu tam yra lėšų ir jei šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams išnaudotos, pažyma neišduodama, bet formuojamas sąrašas naujam finansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą. Jauna šeima šį statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu. Tai reiškia, kad jeigu nesant pinigų subsidijoms šeima turi palaukti kitų metų ir sutuoktiniams per tą laiką sueina 36-eri, jie vis tiek prašymo teikimo metų buvo 35-erių ir atitinka kriterijus.
 4. Jauna šeima su gauta pažyma per 15 kalendorinių dienų kreipiasi į pasirinktą kredito įstaigą.
 5. Kredito įstaiga per du mėnesius priima sprendimą suteikti kreditą arba ne. Nusprendusi suteikti paskolą būstui kredito įstaiga pasirašo kreditavimo sutartį su jauna šeima.
 6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją už jauną šeimą kredito įstaigai.

Įstatymas įsigalios nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.


Video reportažai iš TV3, LNK ir INIT žinių tarnybų

Pateikiame video reportažus iš TV3, LNK, INIT žinių tarnybų po to, kai seimas patvirtino paramos teikimą jaunoms šeimoms regionuose.

Valdžia žada pradėti dalinti subsidijas šeimoms norinčioms pirkti būstą regionuose. Iki 26 tūkst. eurų siekiančios kompensacijos žadamos jaunoms šeimoms imančioms kreditus. Parama bus skiriama nevertinant šeimos pajamų ir turto, tačiau jeigu šeima neišgyvens būste 10 metų, paramą turės grąžinti. Lengvata negalės pasinaudoti ir užsienyje turto turinčios šeimos bei norinčios pirkti savo tėvų ar senelių namus. Žiūrėkite pilną TV3 žinių reportažą:


Jaunoms šeimoms valdžia skirs paramą įsigyti, tačiau jeigu norėsite įsikurti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ar kokiame kurorte, Jūsų nerems, o ir šiaip gausybė papildomų sąlygų. Valdžia sako, kad šia parama ketinama atgaivinti per emigraciją nukraujavusius regionus, tačiau valdžios opozicija iš šių kalbų tik juokiasi. Ką apie paramą būstui galvoja tiek provincijos tiek didmiesčių gyventojai, pamatysite LNK žinių reportaže:


Seimas nutarė, kad jaunos šeimos nebe emigruos jei valdžios remiamos galės įsikurti regionuose, tik ką jaunimas ten veiks ir iš ko gyvens kol kas niekas nežino, mat dabar žmonės kraustosi į miestus, nes regionuose nėra darbo. O gal tai slaptas valstiečių planas paskatinti jaunimą ūkininkauti? Žiūrėkite pilną INIT TV žinių reportažą:


2018 03 21 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimas apie paramą regionuose

Vyriausybės posėdyje pritarta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo projektui dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Projekto tikslas – skirti subsidiją jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą regionuose. Taip siekiama mažinti emigraciją, gerinti demografinę šalies situaciją bei stiprinti regionus.

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sako, kad šis sprendimas tiesiogiai atliepia vienus svarbiausių Vyriausybės prioritetų. „Remti šeimas, skatinti gimstamumą bei padėti jauniems žmonėms įsitvirtinti mūsų šalyje, kad nereikėtų žvalgytis svetur – toks yra mūsų tikslas. Tuo pačiu siekiame stiprinti regionus, pritraukti į juos daugiau jaunų žmonių. Stiprūs, gyvybingi regionai ir aprūpintos bei stabilios šeimos yra vieni svarbiausių mūsų prioritetų“, – sako premjeras S. Skvernelis.

Projektu siūloma pajamų ir turto finansinę paskatą (subsidiją būsto kredito daliai apmokėti) skirti jaunoms (abu sutuoktiniai ne vyresni kaip 35-erių metų) šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą regionų teritorijoje. Subsidija nebūtų skiriama įsigyjant būstą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Druskininkų, Neringos ir Trakų miestuose bei dalyje Palangos miesto. Priklausomai nuo vaikų skaičiaus, subsidija galės sudaryti nuo 15 iki 30 proc. būsto vertės, kuomet būsto kredito suma neviršija 87 tūkst. eurų. Projektu būtų leista iki 15 proc. būsto kredito sumos panaudoti žemės sklypui pirkti, o subsidiją – pradiniam įnašui padengti. Jaunos šeimos būtų įpareigotos grąžinti subsidiją, jeigu už kreditą įsigytą būstą norima perleisti kito asmens nuosavybėn per pirmus 10 metus nuo būsto įsigijimo.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio teigimu, tai – svarus žingsnis pagalbos šeimoms srityje. Laukia dar ir visas pluoštas naujovių šeimoms, numatytų Šeimos stiprinimo įstatyme, numatomas ir „vaiko pinigų“ didinimas kitąmet, taip pat kompleksinės pagalbos šeimoms plėtra visoje šalyje bei kitos priemonės.

„Šiuo žingsniu remsime jaunas šeimas įsigyjant pirmąjį būstą – 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos galės sulaukti jaunos šeimos, neauginančios vaikų, 20 procentų būsto kredito sulauks jaunos šeimos, auginančios vieną vaiką, 25 procentus – auginančios 2 vaikus, na, o 30 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos bus subsidijuojama jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų. Ši parama galios ir šeimoms, auginančioms vaikus, kai vaikams nustatyta nuolatinė globa“, – sako L. Kukuraitis. Daugelis šalies gyventojų galvodami apie būsto paskolą, susiduria su pradinio įnašo problema ir tuo metu būna aktualios net vartojimo paskolos. Tam, kad padengti gana didelę pradinio įnašo 15% sumą, žmonės svarsto vartojimo paskolos galimybę. Deja, bet tai yra ydingas mąstymas. Ši planuojama parama regionuose išspręstų daugelio jaunų šeimų pradinio įnašo problemą bei ženkliai prisidėtų prie pirmojo būsto įsigijimo, o taip pat ir regionų plėtros.

Šiemet numatyta suteikti subsidiją 115 jaunų šeimų. Tam prireiks 2 mln. eurų. 2019 m. poreikis – 10,1 mln. eurų, už kuriuos bus suteikta subsidijų 590 jaunų šeimų. Jeigu įstatymui pritars Seimas, jis įsigalios 2018 m. liepos 1 d.


Būstą regionuose įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo straipsniai

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

 1. Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo (toliau – šis įstatymas) paskirtis – nustatyti finansinės paskatos jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regionų teritorijose (toliau – finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms), teikimo sąlygas, tvarką ir jos finansavimą.
 2. Šis įstatymas taikomas jaunoms šeimoms, kuriose kiekvienas šeimos narys yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka:
  • Lietuvos Respublikos piliečiams ir jų šeimos nariams;
  • Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams;
  • užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
  • užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje.

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

 1. Būstas – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme.
 2. Jauna šeima – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme.
 3. Pradinis būsto kredito įnašas (toliau – pradinis įnašas) – kredito davėjo nustatyta perkamo arba (ir) statomo būsto vertės dalis, kurią kredito gavėjas turi sumokėti nuosavomis lėšomis.
 4. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos regioninės plėtros ir Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymuose.

3 straipsnis. Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms ir jos dydis

 1. Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikiama jaunoms šeimoms, atitinkančioms šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus, gavusioms socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos pažymą, patvirtinančią jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms (toliau – pažyma), ir imančioms būsto kreditą pirmajam būstui pirkti ar (ir) statyti, suteikiant subsidiją būsto kredito daliai apmokėti arba, esant jaunos šeimos prašymui, pradiniam įnašui padengti (toliau – subsidija) (toliau – būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti):
  • jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama subsidija, kurios dydis – 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;
  • jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama subsidija, kurios dydis – 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;
  • jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ir (ar) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama subsidija, kurios dydis – 25 procentai būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;
  • jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama subsidija, kurios dydis – 30 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos.
 2. Būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suma, nuo kurios jaunoms šeimoms suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų arba šios sumos ekvivalentas kita valiuta.
 3. Ne daugiau kaip 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.
 4. Jeigu jauna šeima, gavusi šio straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio subsidiją, įgyja teisę į didesnę šio straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio subsidiją, jai papildomai suteikiama šių subsidijų dydžių skirtumo subsidija (toliau – papildoma subsidija). Kreipimosi dėl papildomos subsidijos metu jauna šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą.
 5. Papildoma subsidija apskaičiuojama nuo būsto kredito pirmajam būstui įsigyti likučio sumos, buvusios tą dieną, kai jauna šeima, gavusi būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti (toliau – kredito gavėjas), kreipėsi į kredito davėją, įrašytą į viešąjį kredito davėjų sąrašą (toliau – kredito davėjas), su prašymu pakeisti su kredito davėju sudarytą sutartį dėl būsto kredito pirmajam būstui įsigyti (toliau – kreditavimo sutartis). Kredito gavėjas, norintis pasinaudoti papildoma subsidija, turi būti įvykdęs pagal kreditavimo sutartį prisiimtus skolinius įsipareigojimus iki tos dienos, kurią kreipiasi į kredito davėją su prašymu pakeisti kreditavimo sutartį.

4 straipsnis. Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms finansavimas

 1. Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
 2. Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikiama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus atitinkamiems metams finansinei paskatai pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikti.

5 straipsnis. Teisė į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

 1. Teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms turi jaunos šeimos, kurios atitinka visus šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus:
  • iki kreipimosi į šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą instituciją dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise registruoto būsto;
  • įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regionų teritorijoje, kurioje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 60 procentų mažesnė nei didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose 1 kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose ir savivaldybių centruose bei kitose savivaldybių teritorijose;
  • Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.
 2. Jei būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti suteikiamas būsto statybai, teisė į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms nustatoma iki būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suteikimo, tačiau subsidija išmokama tik užbaigus būsto statybas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.

6 straipsnis. Kreipimasis dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

 1. Jaunos šeimos, atitinkančios šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus, pageidaujančios gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, dėl pažymos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, administraciją (toliau – savivaldybės administracija), pateikdamos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą (toliau – Prašymas) ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytoje tvarkoje nurodytus dokumentus ir (ar) duomenis, kurių reikia nustatant jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms (toliau – papildomi dokumentai).
 2. Jeigu savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių bei organizacijų gauna papildomus dokumentus, jaunos šeimos jų pateikti neprivalo.
 3. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo kartu su papildomais dokumentais arba papildomų dokumentų iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių bei organizacijų gavimo savivaldybės administracijoje dienos jaunai šeimai išduoda pažymą, galiojančią 15 kalendorinių dienų nuo jos išdavimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų gruodžio 31 dienos, arba raštu pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti pažymą, jeigu jauna šeima neatitinka šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų arba jeigu panaudoti visi Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamiems metams finansinei paskatai pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikti.
 4. Jauna šeima, pageidaujanti gauti būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti, savivaldybės administracijos išduotą pažymą jos galiojimo laikotarpiu pateikia būsto kreditus pirmajam būstui įsigyti teikiančiam kredito davėjui.
 5. Jeigu jauna šeima įgyja teisę į papildomą subsidiją, dėl jos gavimo kreipiasi į savivaldybės administraciją ir kredito davėją šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

7 straipsnis. Finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gavusių jaunų šeimų pareigos

 1. Finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gavusių jaunų šeimų pareigos:
  • Prašyme pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms;
  • per pirmuosius 10 metų nuo nuosavybės teisės į įsigytą būstą įgijimo dienos norėdama perleisti kito asmens nuosavybėn už būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti įsigytą būstą, kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka kredito davėjui grąžinti subsidiją. Jei jauna šeima anksčiau kaip per 10 metų nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos gautą būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti grąžino kredito davėjui, norėdama per pirmuosius 10 metų nuo nuosavybės teisės į įsigytą būstą įgijimo dienos už šį būsto kreditą įsigytą būstą perleisti kito asmens nuosavybėn, gautą subsidiją privalo grąžinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ar jos įgaliotai institucijai.
 2. Jauna šeima, šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytais atvejais grąžinusi subsidiją, raštu kreipiasi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ar jos įgaliotą instituciją dėl patvirtinimo apie subsidijos grąžinimą ir dėl žymos, apribojančios nuosavybės teisės į įsigytą būstą perleidimą, panaikinimo Nekilnojamojo turto registre.

8 straipsnis. Informacijos tvarkymas

 1. Savivaldybių administracijos informaciją apie jaunas šeimas, kurioms išdavė pažymas, tvarko Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje.
 2. Savivaldybių administracijos informaciją apie savivaldybių teritorijas, kuriose pagal savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, numatoma būstų plėtra, skelbia savo interneto svetainėje.
 3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje kasmet, ne vėliau kaip nuo einamųjų metų vasario 1 d., skelbiama informacija apie Lietuvos Respublikos regionų teritorijas, kuriose nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 60 procentų mažesnė nei didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose 1 kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose ir savivaldybių centruose bei kitose savivaldybių teritorijose.
 4. Valstybės ir savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės bei organizacijos savivaldybės administracijos prašymu privalo nemokamai teikti savivaldybių administracijoms duomenis ir (ar) informaciją, reikalingus siekiant nustatyti, ar jauna šeima turi teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms.

9 straipsnis. Kredito davėjai, teikiantys būsto kreditus pirmajam būstui įsigyti

 1. Būsto kreditus pirmajam būstui įsigyti gali teikti visi kredito davėjai, su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ar jos įgaliota institucija sudarę sutartis dėl būsto kredito pirmajam būstui įsigyti teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos, kuriose turi būti nustatyta subsidijos finansavimo tvarka ir šie kredito davėjo įsipareigojimai:
  • kontroliuoti, kad būsto kreditai pirmajam būstui įsigyti būtų naudojami pagal šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą paskirtį;
  • esant kredito gavėjo prašymui, apskaičiuotą subsidiją panaudoti pradiniam įnašui padengti;
  • Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ar jos įgaliotą instituciją raštu informuoti apie gautą pažymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pažymos gavimo dienos;
  • Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ar jos įgaliotą instituciją raštu informuoti apie priimtą sprendimą dėl būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suteikimo ar atsisakymo jį suteikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
  • kreditavimo sutartyje nustatyti, jog už būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti įsigyjamo būsto pirkimo–pardavimo sutartyje kredito gavėjui numatoma šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta pareiga, kurios pagrindu, registruojant nuosavybės teisę į įsigytą būstą, Nekilnojamojo turto registre įrašoma žyma, apribojanti nuosavybės teisės perleidimą;
  • jei būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti suteikiamas būsto statybai, atsižvelgiant į šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą pareigą, kreditavimo sutartyje nustatyti, kad, prieš registruojant hipotekos sandorį, kredito gavėjui numatoma pareiga kreiptis į Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją su prašymu įrašyti žymą, apribojančią nuosavybės teisės perleidimą;
  • kredito gavėjo grąžintą subsidiją pervesti į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nurodytą banko sąskaitą;
  • pasibaigus kalendoriniams metams, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ar jos įgaliotai institucijai pateikti suteiktų būsto kreditų pirmajam būstui įsigyti ir suteiktų subsidijų ataskaitas;
  • būsto kreditus pirmajam būstui įsigyti teikti ne trumpiau kaip 3 metus nuo sutarties dėl būsto kredito pirmajam būstui įsigyti teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos sudarymo dienos.
 2. Sutartyje dėl būsto kredito pirmajam būstui įsigyti teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos turi būti nustatytas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos įsipareigojimas 10 metų nuo nuosavybės teisės į įsigytą būstą įgijimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki kreditavimo sutarties įvykdymo arba jos pasibaigimo kitu būdu dienos kredito davėjui mokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą užmokestį už šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą.

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

 1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.
 2. Vyriausybė ir socialinės apsaugos ir darbo ministras iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Komentarai
Straipsnis komentarų neturi. Būk pirmas ir pakomentuok.
Projektą valdo ir vysto lietuviško kapitalo įmonė
Lietuviško kapitalo projektas.
Rinkis paslaugą lietuvišką!
2008-2018 © Bankai.lt - vienintelis bankinių paslaugų palyginimo portalas Lietuvoje. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti informaciją yra draudžiama, nebent gavus raštišką sutikimą. Buveinės adresas: K. Baršausko 59, LT-51423 Kaunas, Lietuva (Kauno mokslo ir technologijų parkas).
Į viršų